Készült: 2020.09.24.08:39:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2016.09.26.), 242. felszólalás
Felszólaló Németh Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:00


Felszólalások:  Előző  242  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Fidesz részéről nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon megtárgyaljuk a Magyar-Bolgár Barátság Napjáról szóló előterjesztést. Gyakran halljuk, hogy magyarok és bolgárok kölcsönös szimpátiát éreznek egymás iránt. Ez kétségtelenül így van. Viszont kevesebben tudják, hogy ez a szimpátia immár évtizedek óta konkrét tartalommal rendelkezik. Néhány példát mondok.

Immár ötven éve Sumen városában kerül megrendezésre az a magyar-bolgár szavalóverseny, amely a magyar vers legnagyobb, külföldön, nem magyar lakta etnikai területen zajló seregszemléje. Évtizedek óta minden második évben a szófiai zeneakadémián kerül megrendezésre a Liszt-Bartók Zongoraverseny, amely Európában egyedülálló.

Történelmi hagyományainkat jól mutatva bolgár hivatalosságok minden évben koszorút helyeznek el Hunyadi János szobránál, a várnai csata helyszínén.

Minden év március 15-én koszorúzásra kerül sor a Kossuth Lajos Emlékmúzeumnál és a szobránál Sumenben, ahol a szabadságharc vezetője több hónapot töltött emigrációs évei alatt. Szintén március 15-én a bulgáriai Csiprovácon koszorúzásra kerül sor Dunyov István, Kossuth Lajos egyik leghűségesebb és bánáti bolgár származású katonájának nemrég felavatott szobránál is.

Minden év október 23-én koszorút helyeznek el Jordan Ruszkov bolgár költő szófiai kétnyelvű emléktáblájánál - én is tehettem már ezt. Jordan Ruszkov ’56 októberében a magyar forradalommal szolidáris verset írt, aminek következtében 1958-tól hét évet kényszermunkatáborban töltött el, és a rendszerváltozásig nem publikálhatott.

Bulgáriában külön múzeumban emlékeznek Kánitz Fülöp Félix XIX. századi földrajztudósra, akit a Balkán Kolumbuszának is hívnak, illetve Fejér Géza etnográfusra, akik felfedezték, illetve feltárták Bulgária egyik szimbólumát, a VII. századi proto­bolgár királyság legcsodálatosabb emlékét, a madarai lovast.

És hogy a jelenkorról is beszéljünk, Bulgária az az ország, amelyben az egyik legsikeresebb Magyar Kulturális Intézet működik, ahonnan minden év októberében 120 bolgár pedagógus érkezik a Bolgár Dunamenti Önkormányzatok Szövetségén keresztül, hogy szakmai továbbképzésen vegyenek részt Budapesten, ahol a két tudományos akadémia minden évben közös történelmi témájú konferenciát szervez, vagy ahol minden év júliusában Banszkóban, a Balkán legnagyobb dzsesszfesztiválján mindig van magyar est.

Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak, akik ezt az emléknapot kezdeményezték és lehetővé tették a határozat elfogadását. Köszönet illeti Varga Szimeont, a bolgár kisebbségi parlamenti szószólót a kezdeményezésért. Köszönet illeti az IPU magyar-bolgár baráti tagozatának minden egyes képviselőjét a beterjesztésért és az ötlet következetes képviseletéért. Köszönet illeti a szófiai magyar nagykövetséget, Klein András, Harangozó Tekla nagyköveteket, akik a szükséges egyeztetéseket lefolytatták. Köszönet illeti Soltész Miklós államtitkár urat, aki a festői szépségű rilai kolostor igumenjével javaslatot tettek a dátumra. Külön öröm számomra, és a kapcsolatok szellemi mélységére is utalnak, hogy az október 19-i dátum közös keresztény örökségünkről szól. A krónikák szerint ezen a napon kerültek vissza, ahogy már elhangzott, a magyar királyságból a bolgárok legnagyobb szentjének, Rilai Szent Ivánnak ereklyéi a bolgár királyságba III. Béla királyunk jóvoltából.

Külön ki szeretném emelni az előterjesztés bolgár támogatóit, hiszen Szófiában a parlament már valóban egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és erről Cecka Szacseva házelnök asszony személyesen tájékoztatta a múlt héten Kövér László házelnök urat. Köszönet illeti Dzhema Grozdanovát, a bolgár parlament külügyi bizottságának elnökét, Valerij Szimeonov urat, az IPU bolgár-magyar tagozatának társelnökét és Lacsezar Tosev volt parlamenti képviselőt, szakértőt, Magyarország nagy barátját. Szintén köszönet illeti Erdő Péter bíborost és Neofit bolgár ortodox pátriárkát, akik budapesti találkozójukon szintén kiálltak a nyilvánosság előtt a magyar-bolgár barátság napja mellett.

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Végezetül engedjék meg, hogy kifejezzem abbéli reményemet, hogy ezentúl október 19-e egy jeles nap lesz a magyar-bolgár közösség számára is. Annak a közösségnek, amelynek tagjai jelentősebb részt bolgárkertészek leszármazottai, akik bolgárságuk megőrzésével, szorgalmukkal és kitartásukkal, illetve akik Magyarország iránti hazaszeretetükkel immár (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) több mint egy évszázada gazdagítják hazánkat. Még két mondat, elnök úr, ha megengedi. Ez a közösség, amely idén ünnepelte legnagyobb egyházi közjogi méltóságuk, Neofit pátriárka jelenlétében budapesti templomuk fennállásának 100. évfordulóját, amely tavaly egyesületük fennállásának 100. évfordulóján felavatta a Bolgárkertész-emlékművet a Bosnyák téren, az egykori nagybani piac helyszínén, és amely a legaktívabbak között van a hazai kisebbségi önkormányzati rendszer létrehozásában, fenntartásában. Ez utóbbi talán nem is meglepő, hiszen ennek a kulturális autonómiát biztosító rendszernek a szellemi atyja akkori vezetőjük, dr. Doncsev Toso volt. Hogy működik-e ez a rendszer: ma már a harmadik nemzetiségi felszólalás hangzott el a Magyar Országgyűlésben, ez talán magáért beszél.

Kívánok magunknak boldog október 19-ét! Köszönöm megtisztelő figyelmüket és türelmüket. (Taps.)

(18.20)
Felszólalások:  Előző  242  Következő    Ülésnap adatai