Készült: 2020.08.09.14:05:19 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Balogh László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 27
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2009.10.27.(236)   36 Általános vita lefolytatása T/10873 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:41
2009.10.12.(231)   96 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10878 Számíthatnak-e az önkormányzatok a Honvédelmi Minisztérium segítségére óvodai férőhely-teremtésben? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:03
 100 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10878 Számíthatnak-e az önkormányzatok a Honvédelmi Minisztérium segítségére óvodai férőhely-teremtésben? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:42
2009.05.19.(212)   34 Általános vita megkezdése T/9553 A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:32
  36 Általános vita megkezdése T/9553 A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 11:25
2009.05.05.(208)   48 Általános vita megkezdése T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
T/9355 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
Ismerteti a bizottság véleményét 2:49
  62 Általános vita megkezdése T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
T/9355 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
vezérszónoki felszólalás 16:08
2009.04.27.(205)   50 Interpelláció megtárgyalása I/9469 A törvényességi ellenőrzés hiányában a regionális államigazgatási hivatalok hogyan próbálják a helyi önkormányzatok munkáját segíteni? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:59
  54 Interpelláció megtárgyalása I/9469 A törvényességi ellenőrzés hiányában a regionális államigazgatási hivatalok hogyan próbálják a helyi önkormányzatok munkáját segíteni? képviselő elfogadta a választ 0:56
2008.11.25.(181)  111 Általános vita folytatása és lezárása T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról felszólalás 7:51
2008.10.21.(167)  104 Általános vita folytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről felszólalás 10:39
 108 Általános vita folytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kétperces felszólalás 1:20
2008.10.14.(165)   88 Általános vita folytatása és lezárása T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról felszólalás 8:05
 102 Általános vita folytatása és lezárása T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról felszólalás 4:20
2008.10.07.(162)  243-245 politikai vita lefolytatása V/6309 Magyarország megújításának lehetséges irányairól felszólalás 7:15
<< 1  2 >>
Összesen: 27