Készült: 2020.02.19.08:14:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:11

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 276 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/4402. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztők visszavonták a fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/2601. számú törvényjavaslatukat, így ennek részletes vitára bocsátásáról nem kell döntenünk, és részletes vitára sem kerül sor.

Soron következik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2010. évi jelentése elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványát H/4413. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/4413. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 248 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatok határozathozatala. A gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványát H/4306. számon, a költségvetési bizottság ajánlását pedig H/4306/5. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői válasz a részletes vita után már elhangzott, így most a határozathozatal következik. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. és 2. pontját támogatja. Felhívom figyelmüket, hogy az ajánlásban szereplő javaslatokban nem szerepel a módosítási szándék jelölése, így ezekről az indítványokról azok eredeti szövege szerint határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 299 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Az ajánlás 3. és 4. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az MSZP szavazást kért.

A 3. pontban Józsa István és Göndör István a határozati javaslatot kormányfeladattal, a 4. pontban pedig versenyhivatali feladatokkal egészítik ki. Először a 3. pontról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 234 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Most a 4. pontról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 91 igen szavazattal, 245 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Eurofima Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/4400. számon megismerhették. Az előterjesztő T/4400/1. számon pontosítást nyújtott be.

Most az előterjesztői expozé következik. Fónagy János államtitkár úrnak adom meg a szót, 20 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai