Készült: 2020.09.20.00:52:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

199. ülésnap (2009.03.24.), 70. felszólalás
Felszólaló Czerván György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztés részletes vitájának első szakaszában a 2., a 18. és a 41. ponthoz szeretnék hozzászólni, de maradni szeretnék ennél a békés és szakmai jellegű hangulatnál.

(10.40)

De mielőtt belemennék a részletekbe, mert ott van a lényeg, engedjék meg, hogy hadd utaljak vissza az általános vitára, illetve az általános vitát megelőző bizottsági tárgyalásra az általános vitára való alkalmasságról. Akkor az FVM képviselője úgy nyilatkozott, hogy elég hosszú ideig készült ez a törvényjavaslat, elég sok vita előzte meg, és most egy mindenki által ellenjegyzett javaslat van az asztalon, az érdekképviseletek támogatják. Bizottsági alelnök úr, Herbály képviselőtársunk szintén úgy nyilatkozott, hogy hosszú képviselői pályafutása során ilyen előkészítést, ilyen széles körű egyeztetést még nem tapasztalt, bár utána hozzátette, hogy a természetvédelem és az erdészet között persze vannak problémák; majd itt relatív konszenzusról is szó volt a vezérszónoki felszólalásban, illetve Gőgös államtitkár úr is az expozéjában erről a széles körű szakmai konszenzusról beszélt.

Azt azért szeretném itt megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy ilyen széles körű szakmai konszenzus volt, a módosító javaslatok kétharmada kormánypárti oldalról érkezett, tehát lehet, hogy házon belül is azért még jobban lehetett volna egyeztetni. Az általános vitában említettem annak a körülbelül harminc civil szervezetnek, elsősorban zöldszervezetnek az észrevételét, akik nagyon sok mindent kifogásoltak, illetve az előterjesztés visszavonását javasolták. S már itt is szó volt róla, én is megemlíteném dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleményét, aki finoman szólva is nagyon komoly alkotmányossági aggályokat vetett fel. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy itt azért a konszenzus nem minden esetben teljes. (Gőgös Zoltán: Nem is lehet.)

A 2. ponttal kapcsolatban sok mondanivalóm nincsen, hiszen ha jól tudom, a kormány támogatta, illetve a bizottságok is támogatták ezt az előterjesztésemet, amely tulajdonképpen egy biológiai pontosítás, illetve egy szakmai észrevétel volt. Köszönöm azt, hogy logikusnak és szakmailag korrektnek minősítették ezt a módosító javaslatomat.

A 18. pontban két képviselőtársammal, Tasó Lászlóval és Kovács Zoltánnal adtunk be egy módosító indítványt - korábban már Jakab képviselőtársam szólt erről, ha jól emlékszem -, amely a tulajdonviszonyokat rögzíti az erdővel kapcsolatosan. Mi szerettük volna, szeretnénk azt, hogy az önkormányzatok is kerüljenek be a tulajdonosi körbe megnevezésként. Itt az volt a kifogás, illetve a nem támogatás indoka, hogy a felsorolásunk nem teljes, mert például hiányzik belőle a közösségi és az egyházi tulajdon is; ez valóban így van, tegyük akkor teljessé, de úgy gondolom, hogy egy erdőtörvényben nyugodtan meg lehet határozni az erdőművelési ágat érintő tulajdoni formákat, így az önkormányzatokat is meg lehet említeni, ez még csak pénzbe sem kerül.

A 41. pontban Jakab István képviselőtársammal nyújtottunk be egy javaslatot, amely a 15. §-ról szól, illetve azt egészítené ki, módosítaná, hogy természetes és jogi személyt is szeretnénk megnevezni, hiszen az előterjesztés csak személyt említ, és egy jogi megközelítés van, ami valószínűleg megállja a helyét, hogy egyaránt lehet természetes is és jogi is az a megnevezés, hogy személy. Én azonban úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy személy, akkor az emberek 99 százaléka természetes személyre gondol. Jogászoknak ez valószínűleg teljesen egyértelmű, de az nem árt, ha egy törvény olyan, hogy azt mindenki vagy minél többen értik, tehát szerintem ez a módosításunk inkább csak pontosít, és az értelmezést teszi még inkább világossá. Bár úgy tudom, ahogy hallottam, hogy itt néhányan támogatják ezt a módosításunkat, korábban ez még nem így volt, úgyhogy ehhez szeretném kérni mindenkinek a támogatását.

Szó volt itt - Csontos képviselő úr is beszélt róla és talán mások is - az osztatlan közössel és az elaprózódással kapcsolatos problémákról. Nagy dilemmát okozott, hogy ebben az erdőtörvényben hogyan lehetne ezt a kérdést szabályozni; én az általános vitában is elmondtam, hogy lehet, hogy nem is itt, hanem a költségvetési törvényben kellene, mert ez nagyobbrészt pénz kérdése. Ebben a mostani helyzetben, azt hiszem, nem túl biztató a helyzet, de a lényeg az, hogy az elaprózódás, illetve az osztatlan közös rendezetlensége miatt van többek között az, hogy több mint 230 ezer hektár erdő műveletlen ma Magyarországon. Bízom benne, hogy a későbbiek során sikerül ezt a kérdést rendeznünk valamilyen formában.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai