Készült: 2020.08.07.21:02:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap, 392. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  392  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem a jegyző urakat, hogy majd legyenek a segítségemre.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 32., 74., 122., 125., 126., 129. és 162. pontjaiban, valamint a kiegészítő ajánlás 22. pontjában lévő javaslatok elfogadását.

Először a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 229 igen szavazattal, 94 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

A 3. és 4. pont alternatív megoldást kínál a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének módosítására. Mindkét indítvány az átállási költség meghatározását tartalmazza.

Először Szalay Gábor és Tardos Márton javaslatát teszem fel szavazásra a 3. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 126 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

Most Karl Imre javaslatát teszem fel szavazásra a 4. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 198 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Göndör István a 3. § 13. pontjának módosítását javasolja, amely a feljogosított fogyasztók meghatározását tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 122 igen szavazattal, 198 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a módosító indítványt elutasította.

Herényi Károly képviselő úr a 10. pontban szereplő módosító indítványát visszavonta.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Göndör István a törvényjavaslat 3. §-át egy új ponttal egészíti ki, amelyben meghatározza a hálózati veszteség törvény szerinti fogalmát. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 202 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kovács Tibor képviselő úr jelezte, hogy a 17. pontot visszavonja. A 12. pont ügyében nem nyilatkozott a képviselő úr. Azt is visszavonja? (Kovács Tibor: Igen.) Köszönöm szépen. És a 99-est is? (Kovács Tibor: Igen.) Köszönöm.

A 14. pontban szereplő módosító indítványát Ékes József visszavonta.

A 18. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 4. §-ának átfogó módosítását kezdeményezi, amely az egyes hatásköri szabályokat tartalmazza. Ennek elfogadása kizárja a 27. pontot. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 116 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett elutasította a képviselői indítványt.

Most Karl Imre javaslatát teszem fel szavazásra a 27. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 123 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elutasította a képviselői indítványt.

A 19. pontban Balczó Zoltán a törvényjavaslat 4. §-át két új bekezdéssel egészíti ki. Ebben az Országgyűlés ágazatpolitikai hatáskörét fogalmazza meg. A gazdasági bizottság támogatja, a környezetvédelmi bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 112 igen szavazattal, 209 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elutasította a képviselő úr indítványát.

Kovács Tibor képviselő urat kérdezem, hogy a 22. pontot visszavonta-e, mert a 34-est igen, és ezt csak együtt teheti meg a képviselő úr. (Kovács Tibor: Akkor visszavonom.) Tehát visszavonja mind a kettőt, köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr a 22. és 34. pontokban foglaltakat visszavonta.

A 23. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 4. §-át új ponttal egészítik ki, amely szerint a kormány állapítja meg a közüzemi célú villamos energia beszerzési átlagárát, valamint a villamos energia közüzemi, nagykereskedelmi és végfogyasztói átlagárát. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 133 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az indítványt elutasította.

 

 

(19.50)

 

 

A 24. pontban Karl Imre a törvényjavaslat 4. § c) pontjának módosításával a szociális tarifa megállapításának szabályait is a kormány hatáskörébe utalja. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat szövegét helyesen a kiegészítő ajánlás III. fejezete tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 118 igen szavazattal, 194 nem ellenében és 16 tartózkodás mellett utasította el.

A 26. és a 29. pontokban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 4. §-át új ponttal egészítik ki, és az 5. § a) pontja 4. alpontját elhagyják. A javaslat normaszövegen belüli átszerkesztést is tartalmaz. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 135 igen szavazattal, 189 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett utasította el a képviselői indítványt.

A 30. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 5. § a) pontja és 6. alpontja módosítását kezdeményezik. Ebben miniszteri hatáskört meghatározó rendelkezéseket módosítanak. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 124 igen szavazattal, 201 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

A 35. pontban Karl Imre a törvényjavaslat 5. § b) pontjának módosításával miniszteri felhatalmazást tartalmazó rendelkezést változtat meg. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 106 igen szavazattal, 212 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett utasította el.

A 38., 39., 51., 137., 140., 141. és 159. pontokban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat különböző részein hatáskör átrendezésére tesznek javaslatot. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 137 igen szavazattal, 183 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elutasította.

A 44. pontban Podolák György és más képviselők az Energia Hivatal irányítását tartalmazó hatáskört az Országgyűléshez kívánják telepíteni a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében. Ennek alternatívája található a 45., valamint a 47. és a hozzá kapcsolódó 158. pontokban.

Először a 47. és a 158. pontokban lévő javaslatot teszem fel szavazásra Szalay Gábor és Tardos Márton javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 189 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Most Podolák György és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a 44. pont szerint. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 116 igen szavazattal, 199 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett utasította el.

Most Balczó Zoltán javaslatát teszem fel szavazásra a 45. pont szerint. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 128 igen szavazattal, 187 nem ellenében és 12 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 7. §-a átfogó módosítását javasolják. Ez a rendelkezés az egyes kinevezési szabályokat tartalmazza.

Ennek elfogadása kizárja a 48. és a kiegészítő ajánlás 5. és 6. pontjait. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 116 igen szavazattal, 188 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett elutasította.

Most Balczó Zoltán javaslatát teszem fel szavazásra a 48. pont szerint. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 129 igen szavazattal, 191 nem ellenében és 11 tartózkodás mellett elutasította.

Most Podolák György és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 5. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 186 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Most Podolák György és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 6. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 137 igen szavazattal, 186 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Az 53. pontban foglalt módosító indítványt a képviselők visszavonták.

Az 56. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 11. § a) pontjának módosításával a fogyasztók érdekeinek érvényesítése érdekében megfogalmazott hatáskört módosítja. A gazdasági bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 134 igen szavazattal, 190 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 65. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdése módosítását javasolják, amely a szociális villamosenergia-ellátás finanszírozásának forrásait határozza meg. Ennek alternatívája található az ajánlás 64. pontjában.

Először Szalay Gábor és Tardos Márton javaslatát teszem fel szavazásra a 65. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 134 igen szavazattal, 190 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elutasította.

A 64. pontban foglalt módosító indítványt Herényi Károly képviselő úr visszavonta.

A 67. pontban foglalt módosító indítványt Szalay Gábor és Tardos Márton képviselő urak visszavonták.

Kovács Tibor képviselő úr ugyancsak visszavonta a 68. pontot.

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában foglalt módosító indítványát Herényi Károly képviselő úr visszavonta.

A 71. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 18. §-át új bekezdéssel egészíti ki. Lényege: a hosszú távú szerződéssel közüzemi célra lekötött erőművi teljesítőképesség és a szerződésben foglalt garantált villamosenergia-mennyiség átvételét nem tagadhatja meg a közüzemi nagykereskedő. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 202 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 73. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslatot egy új szakasszal és címmel egészítik ki. Ebben előterjesztik az erőművi kapacitás fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 121 igen szavazattal, 191 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Göndör István a törvényjavaslat 22. §-át egy új bekezdéssel egészíti ki, amely az elosztói engedélyes hálózatában keletkező hálózati veszteség pótlásáról rendelkezik. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 125 igen szavazattal, 203 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elutasította.

 

 

(20.00)

 

A 77. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 30. §-a (3) bekezdésének módosítását kezdeményezi. Lényege: a hálózati engedélyes csak külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén kérheti a csatlakozási költség megfizetését. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 108 igen, 203 nem szavazat és 16 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

A 80. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 31. §-át egy új bekezdéssel egészíti ki, amely a kapcsolt hő- és villamos energiát termelő erőműre terjeszt elő szabályt. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 123 igen, 187 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

A 82. pontban foglalt módosító indítványt az előterjesztője visszavonta.

A 83. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 33. §-a (2) bekezdésének módosítását javasolja. Lényege: a hozzáférés indokolatlan megtagadása esetén a rendszerirányító köteles a döntése miatt az engedélyesek által elszenvedett károkat megtéríteni. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 105 igen, 216 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

A 89. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

A 94. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 45. §-át egy új bekezdéssel egészíti ki a közüzemi szolgáltatókra vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen, 192 nem szavazat és 21 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 96. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 47. §-ának (1) bekezdését egy új alponttal egészíti ki. Lényege: a határon keresztül történő villamosenergia-szállítást a tevékenység folytatására kiadott engedély alapján a termelő is végezhesse. A gazdasági bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 124 igen, 199 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította.

A 98. pontban Balczó Zoltán a sajátjaként előterjesztett módosító javaslatban a törvényjavaslat 48. §-ának (3) bekezdését új ponttal kívánja kiegészíteni. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 54 igen, 265 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A kiegészítő ajánlás 17. pontjában Podolák György és mások a törvényjavaslat 51. §-a (3) bekezdésének módosítását javasolják, amelyben azt kezdeményezik, hogy kiserőműnek a két megawattnál nagyobb teljesítményű üzemek minősüljenek. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 106 igen, 220 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította.

A 101. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 54. §-a (1) bekezdésének módosítását kezdeményezik, amely az erőmű bővítésével, fejlesztésével kapcsolatos egyes engedélyek kiadásának szabályait tartalmazza.

A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 137 igen, 190 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elutasította a képviselői indítványt.

A 102. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 65. §-a (1) bekezdésének b) pontját módosítják, amely a kizárólagossági jog szabályát változtatja meg. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 135 igen, 189 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 103., 104., 106., 107., 108., 109. és 112. pontokban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 69., 71., 73. és 75. §-aiban az idegen ingatlantulajdon használati jogával kapcsolatos rendelkezéseket kívánják megváltoztatni. A javaslatsor elfogadása kizárja a 110. pontot. A gazdasági bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 121 igen, 193 nem szavazat és 15 tartózkodás mellett elutasította.

A 110. pontban a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 73. §-ának módosításával vezetékjogi szabályt változtat meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 138 igen, 190 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította.

A 113. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 77. §-ának (1) bekezdésében határidőt módosítanak. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 133 igen, 193 nem és 3 tartózkodás mellett elutasította.

A kiegészítő ajánlás 20. pontjában Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 81. §-a (3) bekezdésének módosítását javasolják. Lényege: a biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat az engedélyezés során figyelembe kell venni, azokról a használati jog alapításának kezdeményezése során a tulajdonost és a használót tájékoztatni kell. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 136 igen, 194 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 119. pontban foglaltakat az előterjesztői visszavonták. A 120. pontban foglalt módosító indítványt ugyancsak visszavonták az előterjesztői. A 127. pontban Herényi Károly képviselő úr ugyancsak visszavonta a módosító indítványát.

A kiegészítő ajánlás 25. pontjában Göndör István a törvényjavaslat 92. §-ának módosítását kezdeményezi, amely kényszerintézkedéseket fogalmaz meg. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 106 igen, 217 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 135. és 136. pontjai alternatív megoldást tartalmaznak a törvényjavaslat 96. §-ának kiegészítésére. Mindkét javaslat az ármegállapítás, árképzés szabályait bővíti. Először Kovács Tibor javaslatát teszem fel szavazásra a 135. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 133 igen, 185 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

Most Podolák György javaslatát teszem fel szavazásra a 136. pont szerint. Felhívom a figyelmüket, hogy a javaslatot helyesen a kiegészítő ajánlás III. fejezete tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 134 igen, 186 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította.

A kiegészítő ajánlás 27. pontjában Göndör István a törvényjavaslat 104. §-a (3) és (4) bekezdéseinek elhagyását kezdeményezi, amely az úgynevezett közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzés feltételeit tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 99 igen, 217 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította.

 

 

(20.10)

 

A 156. pontban foglalt módosító indítványt Herényi Károly képviselő úr visszavonta.

A 157. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 105. §-át új bekezdéssel egészíti ki, amely a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló törvény 41. § (2) bekezdése helyébe lép. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 98 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 165. pontban Podolák György és mások a törvényjavaslatot egy új paragrafussal kívánják kiegészíteni. Lényege: a kormány köteles a rendszerirányító piaci szereplőtől független tulajdonosi szerkezetet legkésőbb ez év december 31-étől biztosítani. A gazdasági bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 118 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elutasította.

A 171. pontban Podolák György és mások a törvényjavaslatot egy új szakasszal kívánják kiegészíteni, amely a törvény hatálybalépése előtt működési engedéllyel rendelkező atomerőművekre tartalmaz szabályt. A gazdasági bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 209 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Az ajánlás 172. pontjában Balczó Zoltán a törvényjavaslat 127. § (1) bekezdése a) pontja elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés szerint a törvényjavaslat 103. § (2) és 104. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott rendelkezések a törvény kihirdetése előtti befolyásszerzések érvényességét nem érintik. Frakciókérésre szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 28 igen szavazattal, 294 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 173. pontban Kovács Tibor a törvényjavaslat 127. § (1) bekezdése módosításával átmeneti rendelkezést kíván megváltoztatni.

A gazdasági bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 174. pontban Szalay Gábor és Tardos Márton a törvényjavaslat 128. §-át egy új bekezdéssel egészítik ki. Ennek értelmében a válsághelyzeti intézkedésekről a magyarországi EU-csatlakozást követően a többi tagországot és az Európai Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 123 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs ilyen jelzés.) Nincsen. Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a felnőttképzésről szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal folytatása. Az előterjesztést T/4979. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/4979/79. és 98. számokon kapták kézhez.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előző ülésünkön a módosító javaslatokról történő határozathozatal során három olyan indítványról nem döntött az Országgyűlés, amelyről szavazni kellett volna.

Most tehát ezekről döntünk.

Az ajánlás 63., 65., valamint a kiegészítő ajánlás 10. pontjaiban szereplő indítványok az akkreditációs testület személyi összetételére vonatkozó módosítást tartalmaznak. E három indítvány alternatív tartalmú.

Először a 63. pontról döntünk Horn Gábor indítványa alapján. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 38 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 87 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Most az ajánlás 65. pontját teszem fel szavazásra Füle István képviselő úr javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 110 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Most a kiegészítő ajánlás 10. pontját teszem fel szavazásra az oktatási bizottság javaslata szerint. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP-frakció kérésére külön szavaz az Országgyűlés.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4986. számon, az egységes javaslatot pedig T/4986/23. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 308 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a törvényjavaslatot. (Szórványos taps.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők négy törvénnyel kapcsolatban indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke ezek sürgős kihirdetését kezdeményezze. A Házszabály 108. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés elnökét erre az Országgyűlés kéri fel. A felkérésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke kezdeményezze a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló törvény, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény módosítását kezdeményező törvény, a felsőoktatásról szóló törvény módosítására irányuló, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvény sürgős kihirdetését.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 223 igen szavazattal, 70 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvények sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti földalapról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5262. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/5262/58. és 73. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra, a napirendi ajánlás értelmében 10 perces időkeretben. Öné a szó, miniszter úr.

 

Felszólalások:  <<  392  >>    Ülésnap adatai