Készült: 2020.09.21.12:06:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

92. ülésnap (2015.06.30.), 116. felszólalás
Felszólaló Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:50


Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MOLNÁR ÁGNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy gondolom, hogy az alapellátási törvénytervezettel megkezdődött a rendszerszintű átalakítás, amire már régóta szükség volt a magyar egészségügyben. Azért is fontos, hogy az alapellátásban kezdődjön meg ez a rendszerszintű átalakítás, mert itt történik a legtöbb orvos-beteg találkozás, és nagyon fontos, hogy itt valósul meg a megelőzés, az ellátás és a gondozás hármas alapegysége is. És nem utolsósorban nemzetgazdasági szempontból is nagy jelentőségű az, hogy ha az alapellátásunk erősödni tud, akkor a költségesebb működtetésű szakrendelőink és kórházaink terhelését is csökkenteni tudjuk. A hatékony működéshez szakmai és finanszírozási szempontból is egy erős rendszerre van szükségünk, úgy tudjuk biztosítani a lakosság közeli kapuőri funkciót is, amit elvárunk az alapellátástól.

A T/4883. számú, alapellátásról szóló törvénytervezet több szempontból is fontos és előremutató elemeket tartalmaz: egyrészt végig áthatja a népegészségügyi szemlélet, az a szemlélet, hogy az egészség védelme, a felelős, egészségtudatos gondolkodás minden változtatásban megjelenjen. Ezen kívül több intézkedés is arra szolgál, hogy a háziorvosi szakmát végre vonzóvá tegyük a fiatalok számára. Ne felejtsük, hogy a háziorvosoknak egy emelkedő korfája van, az egyik legfontosabb probléma ez az alapellátási rendszerben, amellyel szembe kell néznünk. A törvényben világosan felsorolva, külön-külön megtalálhatjuk a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a védőnői, az iskola-egészségügyi ellátás fő feladatait is, és külön rész foglalkozik a foglalkozás-egészségüggyel is.

Az említett népegészségügyi szempontok figyelembevételét jelenti az az elképzelés, amelynek az értelmében kedvezményekkel lehetne ösztönözni a szűrővizsgálatokon történő részvételt. Ennek a formáját a jövőben tervezzük kormányrendelet és miniszteri rendelet szintjén kidolgozni. Ennek a szemléletnek az erősítése érdekében történik az is, hogy a települési önkormányzatoknak az egészségfejlesztési irodákkal közösen gondoskodniuk kell a települési egészségterv kidolgozásáról és annak megvalósításáról, ebben együttműködve, a kormányhivatalokat, az alapellátást és szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat is igénybe véve.

A háziorvosoknál nagyon fontos egy kompetenciabővülés, ami az alapellátási törvényben megjelenik, ami szerint a háziorvosoknak lehetőségük lesz a többedik szakvizsgájuk, szakképesítésük érvényesítésére, hogy azt gyakorolják, és ezt finanszírozásilag is támogatjuk. Bevezetésre került a kollegiális szakmai vezető háziorvos intézménye. A rendszer amellett szól, hogy egységessé tegyük az alapellátás működését, és hatékonyságnövekedést érjünk el ebben. A védőnők esetében is lehetőség lesz arra, hogy egy országos szakmai védőnő működhessen. A háziorvosok számára pozitív ösztönző jelenik meg annak érdekében, hogy a betegek minél nagyobb hányada már az alapellátásban kapjon ellátást, természetesen továbbra is a teljes kivizsgálási lehetőségek biztosításával, a szakrendeléseken és a fekvőbeteg-ellátásban való részvétel érvényesítésével.

Vannak olyan rendelkezések, amelyek a praxisjog megszerzését könnyítik. A praxisjog adásvételének megkönnyítése érdekében a jövőben a finanszírozás keretében kapott összeg már a praxisjog megszerzése érdekében is felhasználható; ezenkívül fontos módosítás, hogy a kormány felhatalmazást kap arra, hogy a felvett hitelhez kamattámogatási rendszert dolgozzon ki. A rendszer fenntarthatóságához és fejlesztéséhez a költségvetés biztosítja a szükséges forrásokat. Ne felejtsük el, hogy a háziorvosi ellátásra a jövő évi költségvetésben összesen már 117 milliárd forint támogatást találunk, ez több mint 50 százalékos növekedést jelent 2010-hez képest. De mindent egybevetve a háziorvosokra, a házi gyermekorvosokra, iskolaorvosokra, védőnőkre és a területi ellátásra, tehát egyszóval az alapellátásra összességében 2010-hez képest átlagosan 40 százalékkal több pénzt fordítunk.

Természetesen a szabályozás és a hozzá kapcsolódó költségvetés egyaránt fontos, de nem kizárólagos összetevője a sikernek. Egy rendszer csak akkor tud igazán sikeres lenni, ha a benne dolgozók is ezt akarják, és egymással együttműködve végzik a munkájukat. Ezért szükséges, hogy az alapellátásban dolgozók lássák meg a lehetőséget a mostani fejlesztési irányokban, és éljenek is ezekkel a lehetőségekkel a betegek és az ellátórendszer érdekében.

Van még egy fontos, az alapellátásra vonatkozó változás: a jövő évi adótörvények elfogadásával lehetőség nyílt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok és a védőnői szolgálatok iparűzésiadó-mentességére.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat tárgyalásakor a parlamentben és a Népjóléti bizottságban egyaránt konstruktív eszmecserékre került sor. Külön szeretném kiemelni, hogy a Népjóléti bizottság ellenszavazat nélkül fogadta el azt a bizottsági módosító javaslatot, amely a mostani összegző módosító javaslat alapját képezi. Ez az összegző módosító javaslat, amellett, hogy a törvényjavaslatot számos helyen pontosítja, érdemi változtatásokat is tartalmaz. Engedjék meg, hogy néhány ilyen módosítást kiemeljek.

A preambulum kiegészül a fogorvosok kapuőri szerepével és azzal, hogy a korösszetétel problémája a háziorvosokon kívül a házi gyermekorvosokat és a védőnőket is egyaránt érinti, ezért fontos és megoldandó probléma. Az alapellátás lényeges feladata az egyén egészségszervezése, a prevenció, ez is megjelenik az alapvető feladatok között. És fontos módosítás, hogy az alapellátás nyújtásához szükséges szakképesítésen túli szakvizsga használata esetén ne csak a háziorvosoknak, hanem a házi gyermekorvosoknak, a fogorvosoknak is járjon a kiegészítő finanszírozás; egy másik kiterjesztés pedig az, hogy a kollegiális szakmai vezető orvos házi gyermekorvos és fogorvosok esetében is kerüljön megválasztásra.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormányzat valóban prioritásként tekint az egészségügyi alapellátásra, ezért annak alapvető szabályairól önálló törvénytervezetet alkottunk.

(14.30)

Mindez a kapcsolódó részletszabályokkal, kormányrendeletekkel és miniszteri rendeletekkel, valamint a megfelelő költségvetési forrásokkal együtt mindenképpen erősíteni fogja az alapellátási rendszert, és így a betegek javát fogja szolgálni.

Ezért az alapellátásról szóló T/4883. számú javaslatot és a hozzá kapcsolódó összegző módosító javaslatot egyaránt előremutatónak és támogathatónak tartom, és erre a támogatásra kérem képviselőtársaimat is. Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai