Készült: 2020.07.15.02:02:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap (2004.11.16.), 28. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 14:00


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA, az MDF képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Két dologról szeretnék beszélni ebben a szűkre szabott időben. Az egyik: a gazdaság fejlődésének a lehetőségei hogyan tükröződnek vissza a költségvetésben; a másik pedig: az egyházakkal kapcsolatos költségvetési támogatások, és a tegnapi találkozó Hiller miniszter úr és az egyházi vezetők között.

(9.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Csak a felesleges bürokráciától megszabadított, bonyolult és átláthatatlan adóktól és járulékoktól megmentett, kartellektől mentes, a tisztességes versenyre épülő, javuló gazdaság teremthet Magyarországon jólétet vagy jobb létet.

A Magyar Demokrata Fórum folyamatos, évi 6 százalékos nemzeti össztermék-növekedést tart kívánatosnak. Ez a növekedési ütem benne van a magyar gazdaságban, a magyar vállalatokban, mindenféle mesterséges keresletélénkítés nélkül, természetes, exportorientált növekedéssel.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország és polgárai számára elsődleges fontosságú, hogy minél korábban európai színvonalon élhessenek, európai fizetések mellett, úgy, hogy közben a versenyképesség is javuljon. A jelenlegi lassú növekedés azt jelenti, hogy majd csak három évtized múlva érjük utol az Európai Unió átlagát. Ezt az időt akár tizenöt évvel le lehetne rövidíteni egy gyorsabb, egészségesebb gazdasági növekedéssel, amelyhez nem kellene más, csak a vállalkozásokat sújtó bürokratikus és adórendszeri akadályok leépítése, a külföldi nagybefektetők becsalogatása, a magyar vállalkozások ésszerű támogatása például hitelkonstrukciókkal. A 6 százalékos növekedés annyit jelent, hogy több munkahely és magasabb jövedelmek, és ez már rövid távon is érezhetővé tenné mindezt az életszínvonalban.

A régióban a magyar gazdaság fejlődése ma a leglassabb. Egykori élenjáróból sajnos utolsók lettünk. A régió gazdaságai - kivéve a cseheket - 5 százalék fölötti fejlődést produkálnak már most, a világgazdasági konjunktúra elején. Miért ne tudnánk ilyen növekedést produkálni mi, magyarok?

A magyar gazdaság az eddigi legjobb időszakát 1997 és 2000 között élte. Ekkor a világgazdasági konjunktúra mellett 5 százalék fölötti, 1999-ben pedig már 6 százalék fölötti növekedést tudott produkálni. Ha akkor sikerülhetett, most is meg kellene tenni azokat az alaplépéseket, amelyek ezt a befektető- és vállalkozásbarátabb környezetet elősegítik. Még azt szeretném ebből aláhúzni, hogy bizony, a vállalkozásokat sújtó bürokratikus és adórendszeri akadályok az egyik legnagyobb akadályát jelentik a magyar gazdaság további látványosabb fejlődésének.

Tisztelt Képviselőtársaim! A másik kérdés, amely fontos a Magyar Demokrata Fórum számára a költségvetésen belül, az egyházak 2005. évi támogatása. Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Demokrata Fórum elfogadhatatlannak tartja mindazt, ami az egyházakat érintően ebben a költségvetési törvényben benne foglaltatott. Az egyházak sokkal nagyobb megbecsülést érdemelnének, hiszen egyházi közszolgáltató tevékenységet végeznek. A Magyar Demokrata Fórum ezért három tárgykörben öt módosító javaslatot nyújtott be a 2005. évi költségvetés tervezetéhez az egyházak jövő évi támogatását illetően.

A főösszegek közül hét főösszeg foglalkozik ebben a költségvetésben az egyházak támogatásával. A hét főösszeg közül négynek a módosítására tettünk javaslatot. A 2005. évi költségvetés tervezete - hasonlóan az előző évekéhez - tovább szűkíti az egyházak finanszírozását. A források egy része jelentősen csökken, ahol pedig a források némileg emelkednek, azok is messze-messze elmaradnak az infláció éves mértékétől. Tehát reálértéken jelentős csökkenéssel kell számolni az egyházaknak.

Az egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása a kormány javaslata szerint mintegy 70 százalékkal csökkenne az előző évi összeghez képest, 62 millióról 20 millióra csökkentette a költségvetés ezt a támogatást. A csökkentéssel ellentétben a Magyar Demokrata Fórum arra tett javaslatot, hogy a támogatás maradjon meg a 2004. évi átlagnak megfelelően.

A második módosítócsomagunk a hittanoktatás támogatásához fűződik: 2004-hez képest 10 százalékkal csökkenne a hittanoktatás támogatása a kormány javaslata szerint. Reálértéket megtartó, 2004-hez képest 8 százalékos emelésre tett a Magyar Demokrata Fórum javaslatot. Ebben a hittanoktatásban és hittanoktatás támogatásában méltányolnunk kellene mindenféleképpen azt, hogy amikor morálisan, lelkiségben sok-sok pótlásra szorulnak a fiatalok, akkor azt a forrást, amely az egyházakon keresztül ezt a közcélt szolgálja, csökkenteni 10 százalékkal felelőtlenség.

A legnagyobb részt kitevő támogatás, az egyházi alapintézmények működésének támogatása ugyancsak 7 százalékos infláció mellett csak alig 3 százalékkal nő. Itt a reálértéket megtartó, a 2004. évhez képest 8 százalékos emelésre tett a Magyar Demokrata Fórum javaslatot.

Az ötödik terület, az ötezer lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának főösszege szintén csökkent a költségvetési törvényben. Tekintettel az ellátott feladat fontosságára, tekintettel arra, hogy a kistelepüléseken azok a személyek, akiket érint ez a költségvetési támogatás, a multiplikátor szerepét töltik be, ezért a kisebb létszámú településeken folytatott egyházi és hitéleti tevékenység elősegítése érdekében a Magyar Demokrata Fórum egy 12 százalékos emelkedésre tett javaslatot. A módosító javaslat elkészítésénél figyelembe vettük azt is, hogy milyen egyházi létszámgondokkal küszködnek az egyházak, és mekkora igény és szükséglet mutatkozik egyébként a hitéleti tevékenységet gyakorló személyekre, akik kinyitják az ajtót a betegekre, az öregekre, azokra a családokra, amelyek nagyon nehéz problémákkal, anyagi és egyéb gondokkal küszködnek, és van a településen olyan személy, akihez bizalommal fordulhatnak.

A benyújtott módosító javaslataink 1,4 milliárd forint többlettámogatást biztosítanak az egyház számára, amit a miniszterelnökség fejezetéből, az általános tartalék és a céltartalék terhére javasoltunk átcsoportosítani.

A második kategóriába tartoznak azok a módosító javaslataink, amelyek az egyházak oktatási és nevelési tevékenységével kapcsolatosak. A Magyar Demokrata Fórum elutasít mindenfajta különbségtételt az egyházi és állami vagy önkormányzati oktatási intézményekben tanuló gyermekek között.

Súlyos problémaként értékeljük, hogy az egyházi oktatási és nevelési intézmények kiegészítő támogatásai veszélybe kerültek. Azzal, hogy a költségvetési javaslat nem azonos feltételekkel és nem azonos módon finanszírozza az egyházak és az önkormányzatok által működtetett oktatási intézményeket, a kormány törvénysértő módon csökkenti a forrásokat. A kormány javaslata sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alkotmányban biztosított jogát, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvényt. Ugyanakkor semmibe veszi a katolikus egyházzal kötött szentszéki megállapodást, de ugyanúgy sérti az evangélikus egyházzal, a református egyházzal, a zsidó hitközséggel létrejött megállapodásokat is.

A Magyar Demokrata Fórum az egyházak által ellátott közszolgáltatások esélyegyenlőségének tiszteletben tartása és helyreállítása érdekében módosító javaslataival biztosítani kívánja, hogy a kiegészítő hozzájárulások, az óvodai, általános és középiskolai, a gyógypedagógiai ellátás, a bejáró gyermekek utazási támogatása, közétkeztetése, tankönyvtámogatása és kollégiumi ellátása finanszírozását tekintve az állami vagy az önkormányzati oktatási intézményekkel azonos módon és feltételekkel történjék meg.

(9.40)

A harmadik kategóriába tartozó javaslataink az egyházak szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéhez kötődnek. A kormány költségvetési javaslata hátrányosan érinti az egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények támogatásait. A tavalyi évben a támogatás mértéke az önkormányzati intézményekéhez képest 48 százalék volt. A 2005. évi költségvetési javaslat ezt 41,4 százalékra kívánja csökkenteni.

A Magyar Demokrata Fórum javaslata szerint - tekintettel a 7 százalék körüli infláció mértékére - a tavalyi 48 százalékos mértékhez képest emelésre, 50 százalékos mérték meghatározására tett javaslatot. Emellett pedig biztosítani kívánjuk, hogy az egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények támogatásai az önkormányzati intézményekével azonos módon történjenek.

Örömmel láttuk tegnap, hogy Hiller István miniszter úr az egyházi vezetőkkel találkozott, és az egyházi vezetőkkel tárgyalt. Úgy tűnik, hogy a kormány és személy szerint a miniszter úr belátja, hogy az egyházak jövő évi finanszírozása ügyében komoly problémák vannak. Talán elég hangosan tettük kifogás tárgyává az elmúlt hetekben, hogy bizony nemzetközi egyezményt sért az a költségvetési törvényjavaslat, amelyet benyújtott a kormány. Nemzetközi egyezménynek minősül a Szentszékkel kötött megállapodás, ezért tárgyalásokat kezdeményezett az egyházakkal.

Az egyházakkal kötött megállapodások és a hatályos jogszabályok alapján a kormány ezért nem tehet mást, mint hogy felülvizsgálja az egyházak jövő évi finanszírozását érintő költségvetési javaslatát. Reméljük, hogy a kormány és az egyházak vezetőinek találkozója után a Hiller miniszter úr által elmondottak nem csupán szavak és nem csupán a kommunikáció, de a költségvetéshez benyújtott javaslatok szintjén abban is megjelennek, hogy a kormánypártok többsége támogatni fogja a Magyar Demokrata Fórum módosító javaslatait.

Támogatjuk a sajtóban megjelent híreket, a kormánynak azon javaslatát, hogy az egyházi oktatási intézmények alapnormatívája egységes maradjon az önkormányzati intézményekével, de szükségesnek tartjuk, hogy ez a szociális intézményeket is ugyanúgy érintse. Támogatjuk a kormánynak azt a bejelentett szándékát, hogy a kiegészítő normatíva ügyében történjen ésszerű elmozdulás - az ésszerű elmozdulás idézőjel a miniszter úrtól. De szükségesnek tartjuk, hogy ne csak összegszerű elmozdulás, hanem az önkormányzati intézmények kiegészítő normatívájával azonos támogatás vonatkozzon az egyházi intézményekre is. A Magyar Demokrata Fórum továbbra is fenntartja annak szükségességét, hogy az egyházak támogatásának főösszegei is emelkedjenek a 2005. évben.

Képviselőtársaimat arra kérem, hogy az általunk az egyházak jobb finanszírozása és tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében benyújtott módosító javaslatainkat támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm szépen. (Dr. Gémesi György és Pettkó András tapsol.)
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai