Készült: 2019.11.13.20:36:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap (2015.02.20.), 30. felszólalás
Felszólaló Dr. Nagy István (Fidesz)
Beosztás Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Videó/Felszólalás ideje 3:58


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy válaszom elején mindjárt a leghatározottabban visszautasítsam mindazokat a szavakat, amelyekkel minősíti azt a munkát, ami a minisztériumunkban folyik! (Felzúdulás az MSZP soraiban.)

Engedje meg, hogy felvetéséről felvetésére választ adjak önnek (Az elnök csenget.) mindazon kérdésekre, amelyeket felvetett, hiszen valamilyen formában, külön-külön korábban már részletes tájékoztatást adtunk erről, de most foglaljuk össze, tekintsük át sorra az ön által elmondottakat.

A 2011-ben hatályos államháztartási törvény kimondta, hogy a fejezetet irányító szerv dönthet a fejezeti kezelésű előirányzatok adott fejezeten belül történő átcsoportosításáról, az év közben felmerülő, az adott előirányzat eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggő többletkiadások teljesíthetősége céljából. Sokadszorra is hangsúlyozom tehát, hogy az akkori vidékfejlesztési miniszter szabályosan döntött arról, hogy a tárca költségvetésében lévő parlagfű-előirányzat fejezeten belüli átcsoportosításra kerüljön; nem egyedülálló módon, korábban a szocialista kormányok is éltek ezzel a lehetőséggel, és alkalmazták ezt a módszert. Ennek ellenére ‑ ahogyan azt a képviselő asszony is elmondta ‑ a kormány tavaly év végén 642 millió forint egyszeri átcsoportosítással visszapótolta a teljes összeget.

Jelenleg ott tartunk, hogy a kiírt pályázatokat ‑ amelyekkel a civil szervezetek számára visszajuttatjuk a forrást ‑ értékeljük, rövidesen eredményhirdetés következik, és egy új, parlagfű elleni akcióterv széles körű társadalmi és szakmai vitája zajlik a minisztériumban.

A következő kérdésére: a Balmazújváros-László­háza területén található veszélyeshulladék-tároló problémájának rendezésével kapcsolatosan biztosíthatom, hogy tárcánk minden rendelkezésre álló eszközzel fellép, az ártalmatlanítás költsége azonban a hulladék tulajdonosát terheli.

(10.10)

Ha a szennyezés okozója jogutód nélkül szűnik meg, akkor veszi át ezt a feladatot az állam. A valódi probléma az, kedves képviselő asszony, hogy kommunikációs szinten elfogadottá vált, hogy egy környezetet veszélyeztető tevékenység után a kormánynak kell helytállnia. Szinte már természetessé vált, hogy a környezetszennyezést elkövető cég felszámolja magát, és a következményeket közpénzből kell megoldanunk.

Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség az ügyben minden szükséges intézkedést megtett. Az intézkedéseknek köszönhetően a szennyezés nem jutott ki a telepről, ezen felül a felügyelőség feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon.

Bocsásson meg, képviselő asszony, de a Horváth István miniszteri biztos személyét ért alacsony színvonalú támadás érthetetlen számomra. Horváth István munkáját az egész ágazat elismeri, amit a sertéslétszám növekedése számokban is kifejez. Hangsúlyozni szeretném (Zaj az MSZP padsoraiban.), hogy a kérdéses időszakban Horváth István megbízatását megbízólevél alapján, társadalmi munkában, mindenféle juttatások nélkül látta el. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Törvénytelenül.)

Kiss Szilárd volt miniszteri megbízottal kapcsolatban pedig szeretném kiemelni, hogy büntetőügye nem függ össze a minisztérium részére végzett munkájával. Az eljárással kapcsolatos nyilatkozattételre a nyomozó hatóságok jogosultak, azt a minisztérium nem kívánja kommentálni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Tárcánk kiemelkedő munkáját a KSH február 13-i, pénteki jelentése is bizonyítja: 2014. negyedik negyedévében 3,4 százalékkal nőtt a GDP Magyarországon, amit jelentősen befolyásolt a mezőgazdaság teljesítményének javulása. Azt hiszem, mindazon szakemberek, akik a minisztériumban dolgoznak, tettek azért kiváló munkájukkal, hogy ezzel az eredménnyel a magyar nemzetgazdaságot segítsük és javítsuk.

Köszönöm kérdéseit. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai