Készült: 2019.11.12.16:35:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap (2015.02.20.), 27. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás
Videó/Felszólalás ideje 4:53


Felszólalások:  Előző  27  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző asszony. Tisztelt Országgyűlés! Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk. A Házbizottság a házszabály 65. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján az alábbiakat javasolja a tisztelt Háznak.

Az Országgyűlés a transzatlanti befektetési és kereskedelmi partnerség veszélyei és hatásai a fenntarthatóságra és szuverenitásra témakörben V/2258. számon indítványozott politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabály rendelkezéseitől, hogy dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság tagja, a kormány képviselőjének nyilatkozatát követően, majd a vitában bármikor, összesen 15 perces időtartamban felszólalhasson, azzal, hogy felszólalási ideje nem számít bele az időkeretbe. Felhívom a tisztelt fi­gyel­müket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, most szavazzanak a négyötödös szabály szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 150 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/3116. számú törvényjavaslatot uniós napirendi pontként tárgyalja meg az Országgyűlés. Erről az EP magyarországi képviselői értesítést kaptak.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Soron következik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3118. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 113 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3117. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 148 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre nem kerül sor.

Most az interpellációk tárgyalása következik.

Tisztelt Országgyűlés! Heringes Anita, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: „Mi folyik Fazekas Sándor vezetése alatt a Földművelésügyi Minisztériumban?” címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr nevében Nagy István államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon, képviselő asszony!
Felszólalások:  Előző  27  Következő    Ülésnap adatai