Készült: 2020.09.23.01:15:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

170. ülésnap, 192. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:46

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket!

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk.

Az európai integrációs ügyek bizottsága sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslatot. Megkérdezem, hogy a bizottság részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Nem érkezik jelzés.) Senki nem jelezte felszólalási szándékát.

Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e a H/11673. számú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül az országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az önkormányzati bizottság sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/11639. számú törvényjavaslatot. (Zaj.) Megkérdezem, hogy a bizottság részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Nem érkezik jelzés.) Senki nem jelezte felszólalási szándékát.

Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e a T/11639. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 257 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét az Országgyűlés elfogadta.

(Jelzésre:)

Kérem, jelezze, akinek nem működik a szavazógépe! Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/11705. számú törvényjavaslatot. Kérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki indokolni. (Nem érkezik jelzés.) Nem kíván.

Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e a T/11705. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 179 igen szavazattal, 116 nem ellenében és tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét elfogadta.

Most részletes vitára bocsátásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységéről szóló H/11508. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 181 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül az Országgyűlés az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/11050. számon, az egységes javaslatot pedig T/11050/62. számon kapták kézhez. (Folyamatos zaj.) Az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, de az az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása alapján nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, ezért záróvitára nem kerül sor.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a T/11050. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 109 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Soron következik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala, lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/11291. számon, a bizottságok ajánlását T/11291/7. számon kapták kézhez képviselőtársaim. (Állandó zaj.) Egy kis figyelmet kérnék szépen, képviselőtársaim!

Emlékeztetem önöket, hogy a részletes vita lezárásakor az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1., 2., 3., 4. pontjaiban Kontrát Károly a törvényjavaslat egészének módosítását javasolja. A javaslatok egymással összefüggnek, ezért együtt döntünk. Az előterjesztő és a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 132 igen szavazattal, 184 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a módosító javaslatokat nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában zárószavazásra is sor kerülhet.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 305 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság szövetségi kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 2001. június 20-án aláírt megállapodás megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést H/11025. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig H/11025/1. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Megadom a szót Katona Tamás államtitkár úrnak, a Pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának.

 

(18.20)

 

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai