Készült: 2020.07.05.00:37:24 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Burány Sándor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 183
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2003.12.22.(120)   80 Interpelláció megtárgyalása I/6898 FRÁSZTa FRÁSZ-nak interpelláció szóban megválaszolva 2:51
2003.12.15.(119)  159 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6999 Mennyire védhetők a tervezett munkaügyi nyilvántartásokban szereplő adatok? kérdés megválaszolva 2:16
 163 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6999 Mennyire védhetők a tervezett munkaügyi nyilvántartásokban szereplő adatok? azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz 0:38
2003.12.08.(116)  213 Határozathozatal módosítókról T/6231 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról Előadói válasz 0:53
 215 Határozathozatal módosítókról T/6232 A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról Előadói válasz 1:13
2003.11.25.(111)   10 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:15
2003.11.24.(110)  206 Általános vita megkezdése J/6330 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról
H/6331 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
Expozé 2:57
2003.11.17.(107)  201 Határozathozatal módosítókról T/5370 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Előadói válasz 3:14
2003.11.03.(103)    2 Napirend előtti felszólalások Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodása napirend előtti felszólalás 4:19
 217 Határozathozatal módosítókról T/5669 Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról Előadói válasz 2:38
2003.10.21.(98)   66 Általános vita lefolytatása T/5669 Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról Expozé 9:26
2003.10.15.(96)    6 politikai vita lefolytatása V/5599 Több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, avagy milyen is a szocialista "üreszseb" program? Expozé 13:42
2003.10.13.(94)   62 Interpelláció megtárgyalása I/4222 Munkahely-teremtések elősegítése interpelláció szóban megválaszolva 4:26
 193 Általános vita lefolytatása T/5370 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Előadói válasz 8:46
2003.06.23.(81)  221 Általános vita lefolytatása H/4021 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezményről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
H/4019 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény megerősítéséről
Expozé 4:58
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 >>
Összesen: 183