Készült: 2020.09.21.02:48:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

213. ülésnap (2001.06.01.), 4. felszólalás
Felszólaló Molnár Oszkár (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:48


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MOLNÁR OSZKÁR, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A gazdasági bizottság paksi kihelyezett ülésén tárgyalta az előttünk fekvő törvénytervezetet. Tájékoztatom önöket, hogy a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megvitattuk, és alapos szakmai vita után, többségi véleménnyel az Országgyűlésnek elfogadásra javasoljuk.

A gazdasági bizottság a vitában pozitívan értékelte azt a több mint hat éve tartó munkát, melynek utolsó évéről számolt be a Magyar Energia Hivatal főigazgatója. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy átalakuló szervezeti keretek és az energiaszektor nagy részében végbement privatizáció során is megmaradt az energiaellátás biztonsága, sőt javult annak műszaki színvonala és hatékonysága. A Magyar Energia Hivatal által kiadott és ellenőrzött termelői, valamint szolgáltatói működési engedélyek kellő garanciát nyújtottak arra, hogy az átalakulás folyamata a szolgáltatás színvonalát hátrányosan ne érintse és a fogyasztói érdekek ne sérüljenek.

 

(9.20)

 

A folyamatosan végzett és fejlesztett fogyasztóvédelmi feladatkör további, szervezetében és struktúrájában is mind jobban működő lehetőségeket teremtett arra, hogy a fogyasztók érdekei is érvényesüljenek a technikai monopolhelyzetben lévő és szabályozott piaci körülmények között működő energiatermelők és energiaszolgáltatók tevékenysége során. A beszámoló említést tett arról, hogy egyes szakmai körök szerint az energiahordozók jelenlegi világpiaci árai a ténylegesen végrehajtottnál magasabb áremelést indokoltak volna.

Ugyanakkor a társadalom és a gazdaság érzékeny az energiaárakra. Ilyen körülmények között a hatósági árak előkészítőjének - és ez a Magyar Energia Hivatal feladata - még a kötelezően előírtnál is nagyobb gondot kell fordítania a költségtényezők elemzésére, az árakat meghatározó összetevők indokoltságának vizsgálatára.

Tisztelt Országgyűlés! A jelentés során elhangzott, hogy a jövőben bizonyos mértékig változnak a Magyar Energia Hivatal feladatai. A készülő villamosenergia- és földgáztörvény, valamint az ezzel összefüggő piacnyitás új feladatokat jelent, de az Országgyűlés által 1993-ban elfogadott energiapolitika irányelvei ma is érvényesek.

Az európai uniós csatlakozás és az új energetikai törvények tükrében szükséges, hogy a fogyasztóvédelemmel és fogyasztói érdekérvényesítéssel kapcsolatos tevékenység tovább erősödjön, különös tekintettel azokra a fogyasztókra, akiknek érdekeik védelmében nem állnak rendelkezésükre a klasszikus piaci eszközök. A fogyasztói érdekvédelembe tartozik az a költségelemző és felülvizsgáló tevékenység is, amelyet a Magyar Energia Hivatal végzett, és a jövőben is hatékonyan és magas színvonalon kell végeznie.

Tisztelt Országgyűlés! Mindezen gondolatokkal a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javaslom.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai