Készült: 2020.09.21.08:08:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

206. ülésnap (2001.05.09.), 133. felszólalás
Felszólaló Molnár Oszkár (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:01


Felszólalások:  Előző  133  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MOLNÁR OSZKÁR, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/4192. számú törvényjavaslat előterjesztését indokoló jogharmonizációs és nemzetközi kötelezettségekről az előttem szóló államtitkár úr teljes körű tájékoztatást adott.

A gazdasági bizottság többségi véleményének előadójaként ehhez csak annyit kívánok hozzátenni, hogy a bizottság többsége e kérdésben az előterjesztő álláspontjával egyetértett. Én nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni, ezért az előterjesztés azon elemeit szeretném kiemelni, amelyek a fogyasztók, televíziónézők és rádióhallgatók számára különös jelentőséggel bírnak. Ilyen elem a törvényjavaslat által a gyermek- és fiatalkorúak kiemelt védelme érdekében bevezetendő új, komplex szabályozás. E szabályozás értelmében a törvényjavaslat kötelezi a műsorszolgáltatókat az egyes műsorok tartalma alapján történő kategorizálásra, és részletesen szabályozza, hogy milyen tartalmú műsor - a műsorelőzetest is beleértve - milyen műsorkörnyezetben, valamint milyen idősávban kerülhet közzétételre.

A televíziókban közzétett nagy számú erőszakos jelenet, durva, lélekromboló képi ábrázolás rossz hatást gyakorolhat a gyermekekre és a fiatalkorúakra, a törvényjavaslat kategorizálása pedig megkönnyíti a szülőknek azt a törekvését, hogy az ilyen műsorszámoktól megóvják gyermekeiket.

A törvényjavaslat másik, elsősorban fogyasztóvédelmi szempontból bevezetendő rendelkezése a kizárólagos közvetítési jogok gyakorlására vonatkozó szabályozás. Számos nyugat-európai és tengerentúli példa sorolható fel arra, hogy a csak előfizetéssel igénybe vehető televíziós csatornák oly módon igyekeztek előfizetőket magukhoz csábítani az ingyenes és könnyebben elérhető televíziós csatornáktól, hogy bizonyos közérdeklődésre számot tartó események - például olyan nemzetközi sportesemények, mint az olimpia, a futball-világbajnokság, a Forma-1 vagy más, nem sportcélú rendezvények, például az Oscar-díjak kiosztása, szépségversenyek - kizárólagos közvetítési jogát megszerezték, és a többi csatornát a közvetítés lehetőségéből kizárták.

E példákból kiindulva alakult ki az a nemzetközi gyakorlat, amelynek a magyar szabályozásba való beültetését a törvényjavaslat tartalmazza. Lényege, hogy a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró eseményeket nem lehet olyan kizárólagos közvetítési jog alapján közvetíteni, ami a hazai közönség meghatározó részét megfosztaná az ilyen események figyelemmel kíséréséről.

Végezetül szeretném felhívni ellenzéki képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a kormány által előterjesztett törvénymódosítás kizárólag jogharmonizációs szempontú módosításokat tartalmaz, amelyek Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása szempontjából igen lényegesek. A csatlakozási tárgyalások folyamatában a kultúra és audiovizuális politika fejezete egyike az 1998-ban elsőként megnyitott tárgyalási fejezeteknek, és ennek ellenére a mai napig nem került lezárásra.

A közelmúltban Günter Verheugen főbiztos és Romano Prodi bizottsági elnök budapesti látogatásukon egyértelműen jelezték, hogy e területen további sürgős jogharmonizációs lépések szükségesek. A médiatörvény e módosításának elfogadása így jelen pillanatban Magyarország fontos nemzetközi érdekeit szolgálja. E nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével a kormány eltekintett bármilyen, a szigorúan vett jogharmonizációs kötelezettségeken túlmutató, politikai vitát gerjesztő elem előterjesztésétől annak érdekében, hogy az Országgyűlésben a javaslat a szükséges kétharmados támogatást megkaphassa. Amennyiben ellenzéki képviselőtársaim a javaslat támogatását egy igen érdekes árukapcsolással a médiakuratóriumok ügyétől teszik függővé, úgy azt bizonyítják, hogy saját kicsinyes pártérdekeiken nem képesek felülemelkedni, és azokat a magyar nemzeti érdekek elé helyezik.

Mindezek alapján kérem valamennyi tisztelt képviselőtársamat, valamennyi frakciót, hogy támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  133  Következő    Ülésnap adatai