Készült: 2020.09.29.20:02:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

171. ülésnap (2000.11.08.), 106. felszólalás
Felszólaló Molnár Oszkár (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:03


Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagy örömömre és megelégedésemre szolgál, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezérszónokaként a kormány által benyújtott, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosítására irányuló T/3263. számú törvényjavaslatot ismertethetem.

Nagy örömömre szolgál ez azért, mert a törvényjavaslat fő célja egy jogharmonizációs szempontból indokolt módosítás a megtévesztő és az összehasonlító reklámozás területén, ami a magyar fogyasztókat olyan magas szintű védelemben részesíti, amely az Európai Unió területén élő fogyasztókat megilleti. Nagy örömömre szolgál a törvényjavaslat azért is, mert régi adósságát törleszti ezzel az Országgyűlés, amely jogalkotási adósság még az előző kormány mulasztása került a polgári kormány örökségébe.

Az Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényt, amelynek kidolgozása során minden lehetőség adott lett volna a megtévesztő és összehasonlító reklámozás megfelelő, mind jogharmonizációs, mind pedig fogyasztóvédelmi igényeket kielégítő szabályozására. Mindez az előző kormányzati ciklusban nem történt meg, így a mulasztást e törvényjavaslat orvosolja.

A megtévesztő reklámozás tilalmával kapcsolatos szabályokat az Európai Közösség 84/450. számú tanácsi irányelve írja elő, amely szabályozás lényege a megtévesztő reklám fogalmának egységes értelmezésén és így a tilalom megfelelő alkalmazásán alapul. A törvényjavaslat a fogalmi rendszer kialakításával és az európai közösségi értelmezési elvek kimondásával a fogyasztók magas szintű védelmét biztosítja, a reklámok megtévesztő, félrevezető vagy valótlan állításaival szemben.

Az összehasonlító reklámozásra vonatkozó közösségi szabályok, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács 97/55. számú irányelve állapított meg, a hatályos magyar joganyagból hiányoznak, pótlásuk azonban Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőző folyamatban nélkülözhetetlen. A törvényjavaslat e hiányt magas szakmai szinten előkészített, az irányelv követelményeinek és céljainak megfelelő normaszöveg felkínálásával szünteti meg; így rögzíti a megengedhető összehasonlító reklámozás törvényes, garanciás feltételeit, amelyek egyaránt védik a fogyasztókat a megtévesztő vagy nem tárgyilagos összehasonlítások káros hatásaival szemben, valamint a reklámozó versenytársait az etikátlan összehasonlító reklámozással elérhető tisztességtelen előnyszerzés megtiltásával.

A törvényjavaslat fő célját képező megtévesztő és összehasonlító reklámszabályozás területén elért jogharmonizációról így összességében örömmel állapíthatom meg, hogy az átgondolt, korrekt módon, magas színvonalon valósul meg a törvényjavaslatban.

Jogharmonizációs szempontból kevésbé fajsúlyos területek is találhatók a törvényjavaslatban, amelyek esetenként pontosításra és további értelmezésre szorulnak, és amelyekhez módosító javaslatokat kívánunk beadni. Ilyen módosító javaslatok egyrészt a megtévesztő és összehasonlító reklámozásra vonatkozó szabályozással kapcsolatos kisebb módosítások, amelyek az értelmezés elősegítését, a szöveg pontosítását vagy a jogharmonizáció szélesebb körű megvalósulását segítik elő.

A törvényjavaslat szexualitást bemutató reklámokra vonatkozó szabályozása újragondolásra érdemes, mivel több nem definiált, a jogalkalmazásban nehezen értelmezhető fogalmat tartalmaz. Így például nehéz objektíven megítélni, hogy hol húzódik az a határ, amelytől kezdve egy reklám szexuális ingerkeltésre alkalmas.

A törvényjavaslat gyógyszerek reklámozását érintő szabályozása átgondolt, jogszabály-szerkesztési szempontból kiváló megoldásokat tartalmaz, így összhangba hozza a reklámtörvényt az időközben elfogadott gyógyszertörvénnyel. Egyértelműen kimondja a Magyarországon nem forgalmazható gyógyszerek reklámozásának tilalmát, továbbá a gyógyszerismertetés fogalmát is pontosítja a jogalkalmazás tapasztalatai alapján.

Álláspontom szerint a jogharmonizáció jegyében létrehozott törvényjavaslatban szükséges az emlékeztető gyógyszerreklám fogalmát és közzétételének szabályait megalkotni olyan formában, ahogyan az az Egészségügyi Minisztériumban előkészítés alatt álló gyógyszerreklám-rendelet tervezetében szerepel. A reklámrendelet elkészítése során az emlékeztető reklám bevezetésének lehetőségével mind a minisztérium, mind az egyeztetésben részt vevő egészségügyi hatóságok egyetértettek, de a jelenleg hatályos törvény nem ad rá lehetőséget, így ilyen tartalmú módosító javaslattal fogom kiegészíteni az előterjesztést.

Összességében még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat céljait tekintve az Országgyűlésnek egy régi, 1997-es adósságát rója le, hiszen a megtévesztő és összehasonlító reklám korrekt, EU-konform szabályozása már 1997-ben megoldható lett volna. Ezt a megoldást terjeszti elő önöknek most a polgári kormány, és kérem képviselőtársaimat a törvényjavaslat támogatására, elfogadására.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai