Készült: 2019.12.16.09:04:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

57. ülésnap, 217. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 18:21

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Most a támogatott módosító javaslatok határozathozatala következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott pontokat a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, 128 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról és azok alternatíváiról határozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a mezőgazdasági bizottság az 5. §-t új ponttal egészíti ki, amelyben további célt ír elő a piaci szereplők gazdálkodása kiszámíthatóságának érdekében. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 320 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 2., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjaiban a mezőgazdasági bizottság helyesírási szövegpontosításokat kezdeményez. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 316 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában a mezőgazdasági bizottság a 11. §-t új bekezdéssel egészíti ki, amelyben kormánybeszámolási kötelezettséget ír elő. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 319 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában a mezőgazdasági bizottság a 14. § (1) bekezdését új miniszteri hatósági jogkörrel egészíti ki. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 320 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 9. pontjában Ángyán József és mások a 24. § (2) és (3) bekezdésének módosítását kezdeményezik, amely adatkezelési szabályokat tartalmaz. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 322 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 11. pontban Herbály Imre a 80. § (3) bekezdését a támogatás igénybevételére vonatkozó új szabályokkal egészíti ki. Ennek alternatívája szerepel az ajánlás 33. pontjában.

Először a kiegészítő ajánlás 11. pontjáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de a KDNP kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 322 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(19.10)

Most a további indítványokról döntünk.

Az ajánlás 2. pontjában Ángyán József a 9. §-t a monitoringbizottság fogalmával kívánja kiegészíteni. A javaslat összefügg a 6. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 7 tartózkodással nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Herbály Imre a 12. §-t hatósági jogkörökre vonatkozó szabályokkal egészíti ki. A mezőgazdasági bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 297 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Ángyán József a 14. § (1) bekezdés a) pontjában miniszteri hatósági jogkört egészít ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Simon Gábor és mások a 26. § (3) bekezdés o) és p) pontjainak elhagyását javasolják, amelyek adatkezelési szabályokat tartalmaznak. Az európai ügyek bizottsága támogatja, a mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 315 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában Örvendi László József és mások a 32. § (1) bekezdés b) pontjának elhagyását kezdeményezik, amely a támogatási döntések meghozatalának egyik szempontját tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 19. pontjában Bagi Béla és Ángyán József az 55. § címének kiegészítését, 21. pontjában pedig az 55. § (4) bekezdésének módosítását és új bekezdéssel történő kiegészítését javasolják. Ebben a támogatási szerződéskötés szabályát terjesztik elő. A két javaslatról az összefüggésre tekintettel együtt határozunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 185 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 28. pontjában Ángyán József a 70. § (1) bekezdésének módosítását javasolja, amelyben késedelmipótlék-fizetési kötelezettséget ír elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 32. pontjában Czerván György és Ángyán József a törvényjavaslatot a társfinanszírozásban megvalósuló támogatások igénybevételére vonatkozó külön szabályokkal kívánják kiegészíteni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 192 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Örvendi László József és Bagi Béla a 80. §-t új értelmező rendelkezéssel egészítik ki. A mezőgazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 188 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/1971. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/1971/21. és 24. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 4. és a kiegészítő ajánlás 4. és 5. pontjairól, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 3. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 3. pontjait támogatja.

Az erről szóló tájékoztatót a frakciók kézhez kapták. Tájékoztatom önöket, hogy a kiegészítő ajánlás 2. és 3. pontjairól a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kér.

Most a támogatott módosító javaslatok határozathozatala következik. Tájékoztatom önöket, hogy ezek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott pontokat, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában a mezőgazdasági bizottság a 20. §-t a növényvédelmi törvény 5. § (3) bekezdése helyébe lépő rendelkezéssel egészíti ki, ebben parlagfűirtási kötelezettséget ír elő. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 321 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában a mezőgazdasági bizottság a 26. § elhagyását kezdeményezi, ez termelésnövelő anyagokkal kapcsolatos szabályt tartalmaz. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 318 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a további indítványokról döntünk. Az ajánlás 1. pontjában Kékkői Zoltán az 1. §-ban az állattenyésztési törvény 41. § (2) bekezdésének kiegészítését kezdeményezi azzal, hogy a meghatározott azonosító okmánnyal rendelkező lovak esetén nem szükséges a behozatal előzetes bejelentése. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Kékkői Zoltán a 18. § (1) bekezdésében a törvény 84. § (1) bekezdése j) pontjának elhagyását kezdeményezi, ez vadvédelmi bírság kiszabását írja elő a vadászkutya vezetőjére. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen szavazattal, 198 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Font Sándor a 34. §-ban a bortörvény 24/A. § (3)-(9) bekezdésének elhagyását kezdeményezi, ezek a forgalombahozatali járulék mértékének és kiszabásának szabályait tartalmazzák. A javaslat összefügg a 14. ponttal, így ezekről együtt szavazunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadása kizárja az ajánlás 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjait. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 189 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(19.20)

Az ajánlás 7. pontjában Font Sándor a forgalombahozatali járulék mértékét a borok minőségétől függően kívánja megállapítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 8. pontjában Magda Sándor és mások a forgalombahozatali járulék fedezeti céljait kívánják kiegészíteni a 34. § módosításával. A mezőgazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 301 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában Kis Zoltán, 10. pontjában pedig Font Sándor a járulék alternatív mértékű részét borászati szakképzésre kívánják fordítani.

Először a 9. pontról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 295 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 10. pontjáról döntünk Font Sándor javaslata alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Font Sándor a 34. § módosításával azt javasolja, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértéke a borvidék befizetésének arányában teljesüljön. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 12. pontjában Kékkői Zoltán a járulék 40 százalékos mértéke címzettjeként a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát nevezi meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 200 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában Font Sándor a 34. §-ban a bortörvény 24/A. § (8) bekezdése egy részének elhagyásával azt kezdeményezi, hogy a hatósági mintavételre ne nyújtson fedezetet a forgalombahozatali járulék egy része. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 15. pontjában Horváth János a törvényjavaslatot új rendelkezésekkel egészíti ki. Ebben a mazsolaszőlő-értékesítés országos programjának egyes részleteit terjeszti elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatala. Az előterjesztést T/2281. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/2281/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Megkérdezem Kondorosi Ferenc államtitkár urat... (Jelzésre:) Jelzi, hogy szólni kíván a napirendi pont előadójaként. Megadom a szót államtitkár úrnak.

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai