Készült: 2020.04.05.22:38:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

259. ülésnap (2005.11.02.), 50. felszólalás
Felszólaló Dr. Vitányi István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:59


Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény szerint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács összeállítja a bírósági fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a kormány a központi költségvetési, illetve zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2005. június 14-ei ülésén elfogadta a bíróságok fejezet 2006. évi fejlesztési igényeit, amelyek alapját képezték a későbbi, az OIT elnöke és a pénzügyminiszter közötti tárgyalásoknak. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács eredetileg a 2006. évi támogatási előirányzatát 132 milliárd forintban jelölte meg. Ezen összeg 67 milliárd 696 millió forint eltérést mutatott a kormány által meghatározott fejlesztési előirányzattól. A kormány által elfogadhatónak tartott támogatási előirányzat ugyanis 64 milliárd 341 millió forint, amely összeg azonos a fejezet 2005. évi eredeti támogatási előirányzatával. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, látva az ország romló gazdasági helyzetét, a mérhetetlen költségvetési hiányt, kellő önmérsékletről tett tanúbizonyságot akkor, amikor a későbbiek során igényét, figyelembe véve az ország teherbíró képességét is, 83 milliárd 370 millió forintra mérsékelte. A kompromisszum kedvéért az OIT több elodázhatatlan fejlesztésről mondott le, aminek következtében a városképet zavaró, az igazságszolgáltatás tekintélyét rontó és a kulturált munkakörülménynek nem megfelelő ingatlanok korszerűsítése tovább húzódik.

Az OIT által benyújtott mérsékelt költségvetés és a kormány által benyújtott költségvetés közötti eltérés közel 20 milliárd forint. A 20 milliárd forintos támogatási többletigény nagy részét jogosnak tartjuk, de tisztában vagyunk azzal, hogy a kormány jelenlegi rossz gazdaságpolitikája miatt az nem teljesíthető maradéktalanul.

Mindezeket előrevetítve az alábbi többletigény figyelembevételét tartjuk fontosnak és elengedhetetlennek ahhoz, hogy a bíróságok zavartalan, zökkenőmentes működése biztosítva legyen. Ilyen az elektronikus cégnyilvántartás bevezetése, a büntetőeljárás módosításával a távol tartás intézményének bevezetéséhez szükséges 40 fős létszámfejlesztés, a polgári perrendtartás XX. fejezete módosítása és az egyes közigazgatási nem peres eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló törvénytervezet végrehajtásához 107 fős létszámfejlesztés, az elektronikus információszabadság végrehajtásához szükséges egyszeri informatikai fejlesztés, valamint a központi beruházások befejezéséhez szükséges támogatás. Ez körülbelül mintegy 3 milliárd forint többletigényt jelent.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a többletigényeket jogosnak tartjuk, de a már korábban mondottakat figyelembe véve a fentiekben felsoroltak megvalósítását és a költségvetési törvényben történő szerepeltetését elengedhetetlennek tartjuk.

Az ügyészség által benyújtott többletigényt szintén jogosnak tartjuk, és az Állami Számvevőszék jelentése szerint a többletigények számokkal vannak alátámasztva. Ilyen elengedhetetlen többletigény teljesítését tartjuk szükségesnek a büntetőeljárási törvény módosítása miatti többletfeladatokra, amely 92 fő felvételét jelenti, valamint a 8 százalékos illetményalap-emelést.

(13.10)

Ez a két tétel mintegy 2,5 milliárd forint többletigényt jelent.

Tisztelt Ház! A felsoroltakból kitűnik, hogy a kormány a hatályba lépő törvénymódosítások - büntetőeljárás, polgári perrendtartás - végrehajtásához nem biztosítja a szükséges költségvetési fedezetet. Ez esetben akkor hogyan tudnak hatályba lépni a törvénymódosítások? Elengedhetetlennek tartjuk a bíróságok folyamatos informatikai fejlesztését, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy milyen hamar amortizálódik a számítástechnika, ennélfogva azok fejlesztése, cseréje napi feladat. Csak ezen fejlesztések megvalósulása esetén érhető el az ítélkezési munka színvonalának és hatékonyságának további javítása, az eljárások ésszerű időtartamának biztosítása, a kedvezőbb ítélkezési feltételek kialakítása. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által igényelt fejlesztési források döntően a bíróság alapfeladat-ellátását biztosítják.

Tisztelt Ház! A mindnyájunk számára irány- és mértékadó ÁSZ-jelentés bíróságok fejezetéről szóló része az alábbiakat tartalmazza. A bíróságok fejezetnek tevékenységből adódóan nagyarányú többletbevétel realizálására nincs lehetőség. A jogszabályok és a jogi szabályozás egyéb eszközei által meghatározott feladatok ellátásához szükséges forrást a fejezet nem tudja kigazdálkodni. Magyarra lefordítva: az ÁSZ-jelentés azt tartalmazza, hogy a kormány által 2006-ra vonatkozóan benyújtott költségvetés tervezete nem biztosítja a bíróságok részére a korszerű, zavartalan ítélkezéshez szükséges pénzügyi fedezetet.

Szintén az ÁSZ állapítja meg azt, hogy a fejezet szerződéssel még alá nem támasztott beruházási munkák későbbi évekre halasztását kezdeményezi. Ismereteink szerint a Kazincbarcikai Városi Bíróság épülete már olyan állapotban van, hogy az méltatlan mind a bírói munkához, mind a bírósági ítélkezés tekintélyének megóvásához. Éppen ezért fájlaljuk, hogy a megvalósítása, illetve a beruházás megkezdése tovább csúszik, és talán 2006-ban beindul.

Hajdú-Bihar megyei képviselőként számomra a legszomorúbb az, hogy a Debreceni Városi Bíróság továbbra is méltatlan körülmények között kénytelen működni, és a beruházás még 2006-ban sem indul meg. Annak ellenére nem, hogy Debrecen város önkormányzata felajánlása lehetőséget adott arra, hogy ne a meglévő épületet toldozgassák-foldozgassák, hanem a Debreceni Ítélőtáblával azonos tömbben, a megyei bíróság szomszédságában, új épületben kerüljön elhelyezésre. Ezzel mindenki számára példaértékű igazságügyi centrum jöhetett volna létre Debrecenben. Az épület tervei elkészültek, és a kivitelezés pénzügyi okok miatt leállításra került. Természetesen szó sincs arról, hogy minderre - mármint az építkezés leállítására - azért került sor, mert Debrecen ellenzéki vezetésű város. Hogyan is szól a 2006. évi költségvetés szlogenje: többet kevesebből. Ezzel csak az a baj, hogy jól hangzik ugyan, de egy szó sem igaz belőle, mint az a gyakorlatban már bebizonyosodott a másik szlogenről, ami így hangzott: több pénzt az önkormányzatoknak. Ennek igazságtartalmáról csak az önkormányzati vezetőket kell megkérdezni.

Tisztelt Ház! A több sebből vérző, megszorító kártyavár-költségvetést módosító javaslatainkkal megpróbáljuk elviselhetővé tenni, hiszen már látszik, hogy bizonyos ígéretek már most nem teljesülhetnek. Bár illúzióink nincsenek, hiszen az elmúlt évben mintegy 2200 módosító indítványunkból egy sem került elfogadásra.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai