Készült: 2019.11.17.23:28:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

337. ülésnap (2013.12.16.), 89. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 6:10


Felszólalások:  Előző  89  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A Költségvetési Tanács elnöke természetesen az adott határidőn belül a szükséges lépéseket megteszi, a holnapi nap folyamán a Költségvetési Tanács elnöke részt vesz a vitában, és jelzés alapján fel kíván szólalni. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! 15 óra 30 perc van, a benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatalra a most kezdődő határozati eljárások között kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, kártyájukat ellenőrizni, hogy elhelyezték-e a szavazógépben. Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Részletes vitára bocsátás következik. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló T/13035. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 280 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/12415. számon, az egységes javaslatot pedig T/12415/1041. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát az imént lefolytatta. Most a szavazás következik. A T/12415/1044. számú bizottsági ajánlás összesen 37 pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-37. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 227 igen, 52 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott módosító javaslatról az Országgyűlés elnöke tájékoztatja a Költségvetési Tanácsot, amely a stabilitási törvény rendelkezései alapján állást foglal az előterjesztés államadósság-szabálynak való megfeleléséről. A zárószavazásra a holnapi ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról döntünk. Az Országgyűlés elnöke H/13407. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság elnökének Kocsis Mátét, alelnökeinek Gulyás Gergelyt és Iváncsik Imrét, tagjainak pedig Csampa Zsoltot, Básthy Tamást, Mirkóczki Ádámot, Mile Lajost és Pősze Lajost válassza meg az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 280 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az Országgyűlés és a magam nevében a vizsgálóbizottság munkájához sok sikert kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés elnökének fegyelmi jogkörében indítványozott, tiszteletdíj csökkentését kezdeményező javaslatairól történő döntéshozatal.

Az Országgyűlés elnöke H/13340. számon az Országgyűlésről szóló törvény 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az (5) bekezdésében biztosított jogkörével élve azt javasolta, hogy az Országgyűlés Gaudi-Nagy Tamás képviselő tiszteletdíját 166 000 Ft-tal csökkentse.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendileg nyomtam gombot, elnök úr.), csökkenti-e Gaudi-Nagy Tamás képviselő tiszteletdíját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 228 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselő tiszteletdíját csökkentette. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Demokraták, gratulálok! Szégyelljétek magatokat! - Nagy zaj, felzúdulás a kormánypártok soraiban. - Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést... - Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, pontosan az ön jelzése alapján kívánok szót adni. Tisztelt Országgyűlés! Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. Természetesen szavazás közben az ülést vezető elnök nem ad szót, kötött napirendben dolgozunk. Megadom a szót, képviselő úr.
Felszólalások:  Előző  89  Következő    Ülésnap adatai