Készült: 2020.09.18.13:53:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

200. ülésnap, 305. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:26

Felszólalások:  <<  305  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 5. pontjáról, amelyet előterjesztője visszavont. Az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő módosító javaslatot támogatja. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 1. pontját.

Először a támogatott indítványról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 306 igen, 6 nem szavazattal, nulla tartózkodással elfogadta.

Az ajánlás 2. és 3., valamint a kiegészítő ajánlás 2. és 3. pontjában szereplő indítványok a határozati javaslat felvezető szövegének és a) pontjának alternatív tartalmú módosítását kezdeményezik a teljes, illetve részleges kártalanítás szabályainak kidolgozásával kapcsolatban.

Először a kiegészítő ajánlás 3. pontjáról határozunk Zsikla Győző indítványa alapján, melyben visszamenőleges és teljes körű kártalanítást tesz lehetővé 1 millió forintig. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen, 236 nem szavazattal, 21 tartózkodással nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról határozunk, melyben a gazdasági bizottság 500 ezer forintig javasolja megállapítani a teljes körű kárpótlást, és határidőt is meghatároz. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen, 235 nem szavazattal, 22 tartózkodással nem fogadta el.

Most az ajánlás 2. pontjáról szavazunk Farkas Imre javaslata szerint. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen, 209 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el.

Most Jauernik István javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 3. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen, 185 nem szavazattal, 23 tartózkodással nem fogadta el.

 

 

(19.20)

 

Az ajánlás 4. és a kiegészítő ajánlás 4. pontjában szereplő indítványok a határozati javaslat b) pontja helyébe alternatív tartalmú rendelkezés felvételét javasolják.

Először az ajánlás 4. pontját teszem fel szavazásra, amelyben Jauernik István kormányfeladattá teszi az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény módosításának kidolgozását. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen, 189 nem, 20 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 4. pontjáról határozunk a gazdasági bizottság javaslata alapján, amely új szabályozó rendszer kialakítását teszi kormányfeladattá. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 45 igen, 186 nem, 87 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Jauernik István és Farkas Imre az előterjesztést a kormányzati feladatok határidejével és hatályba léptető rendelkezéssel kívánják kiegészíteni. A gazdasági bizottság támogatja, a foglalkoztatási bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen, 184 nem, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/3462. számon, az egységes javaslatot pedig H/3462/94. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 174 igen, 140 nem, 10 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Gémesi György, Orosházi György és Salamon László képviselők indítványát T/2574. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlásait pedig T/2574/4. és 7. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Salamon Lászlónak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra, röviden. Tessék!

 

Felszólalások:  <<  305  >>    Ülésnap adatai