Készült: 2021.06.19.22:37:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

145. ülésnap (2020.07.02.), 218. felszólalás
Felszólaló Varju László (DK)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 15:25


Felszólalások:  Előző  218  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARJU LÁSZLÓ, a DK képviselőcsoportja részéről: Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Elnök Úr! Örülök annak, hogy ismét vitát tudunk folytatni erről. A Gazdasági bizottság keretében egyszer már találkoztunk ez ügyben, akkor a pozitív élményünket megteremtettük azzal, hogy a jeles évforduló alkalmával mindannyian örültünk annak, hogy az Állami Számvevőszék végzi a munkáját. A 2019. évi beszámoló…  ugye, itt most tulajdonképpen kétféle dokumentumot vitathatunk, egyrészről van egy tájékoztató, amelyről kialakíthatunk véleményt, másik oldalról pedig van egy országgyűlési határozat, amelynek az elfogadására készülnek. Gyakorlatilag az elhangzottak alapján, amit kormánypárti képviselőtársaink is megerősítettek, lényegében minden rendben van, mindennel meg vagyunk elégedve, mehetünk tovább, nincsen semmi probléma. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a menedzserszótár összes kedvenc és divatos szava elhangzott az előterjesztő részéről, és így az integritás megkérdőjelezhetetlen akár az Állami Számvevőszék szervezetében is.

No hát, én e vonatkozásban szeretném néhány dologra ráirányítani a figyelmüket, mert azért én ezt megkérdőjelezem, és éppen ezért mondom előre, hogy a határozat tervezete elfogadhatatlan számomra. Már csak azért is, mert ha abból indulunk ki, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést végezhet minden területen, ahol közpénzfelhasználásra sor kerül, törvényi szabályozás hiányában az Állami Számvevőszék elnöke egyébként, mondjuk úgy, hogy észrevehet olyan dolgokat, amit érdemes lenne vizsgálni, hogyha ezt megtenné, akkor tulajdonképpen ilyen területekre hívnám fel a figyelmet, és itt folytatnám a képviselő asszony által elmondottakat, és nyomatékosítani szeretném néhány területnek az ellenőrzési feladatait, ahol mintha úgy tűnne, hogy az Állami Számvevőszék távol tartja magát ezen területektől, akkor is, ha alapfeladatként az van, hogy szabályszerűségi ellenőrzéseket végeznek, ahogy itt az elnök úr a végén el is mondta, hogy a teljesítményellenőrzések és vizsgálata ebből a szempontból fontos. Ha a pártokra ezt érvényesítjük, akkor minden párt akkor végzi a legjobban a munkáját, ha még több képviselő van itt a parlamentben. Ha ezt összevetjük majd a költségek felhasználásával, akkor majd ilyen szempontból is lehet majd az átfogó ellenőrzéseket tekinteni, és akkor lehet majd az eredményességet vizsgálni.

De a folytatás nem ez, hanem a tegnapelőtti élményem. Újpesten egy sporttelep ellenőrzésére, illetve látogatására tettem kísérletet. Ebben az évben egy hatmilliárd forintos munkát kellene ott befejezni. Láthatóan itt még a felénél sem tartanak, ellenben a szerződést módosították, hogy decemberre az egyetlen kapavágás nélkül elvégzett munkában a csarnok megépülni nem fog. Decemberre módosították a szerződést, hogy úgy tűnjön, mintha egyébként ebben történhetne valami. Tisztelettel jelzem, hogy állami pénz van benne, egy egymilliárdos tervezett beruházásból lett hatmilliárd forint, ami befejezésének nyoma sincs. Egészen biztos, hogy be sem következhet, sőt ismereteim szerint a minisztérium is, amely egyébként ebben közreműködik, tulajdonképpen lassan tudomásul veszi, hogy a munkaterületről levonultak érdemben, és nem tudják folytatni.

Én azt gondolom, ha az ilyen szituációkra, és ilyet elég sokat láthatunk a sajtóból, az elnök úr figyelmet fordítana, és élne azzal a lehetőséggel, amit egyébként az Állami Számvevőszék honlapján való kutatás sem tesz eredményesen alátámasztottá, hogy önöket érdemben foglalkoztatná az a 800 milliárd forint, amely az elmúlt évek alatt a társasági adóból biztosított kedvezményekként a sportegyesületekhez elkerült. (Sic!)

(17.50)

Volt olyan pillanat, amikor egyébként hirtelen ez fontos lett, a kulturális tao felhasználására vonatkozóan találtam legalább egy olyan cikket vagy egy olyan bejegyzést, hogy önök azt a vizsgálatot elvégezték, miközben az ennek sokszorosát kitevő sportcélú felhasználásnál önök mintha távolságtartóak lennének. Végül is, ha jól értettem, elnök úr azt mondta a bizottsági ülésen, hogy ettől távol tartják magukat, nincs felhatalmazásuk rá, miközben én azt mondom, hogy igenis a jogszabály alapján az Állami Számvevőszék elnökének feltűnhetne az a visszaélés-sorozatnak nyugodtan gondolható, értelmezhető helyzet, ami egyébként kialakult.

Mondom itt egyébként a tegnapi példaként megint: az egyesület által taotámogatásként felhasznált közpénzekből megvásárolt eszközöket értékesítik, illetve kifizettetik még egyszer a szülőkkel  ebből már feljelentés is lett. Elfogadhatatlan az, amit egyébként végignéznek ebből a szempontból. Itt kétféle állami támogatás és külön a társasági adóból járó visszatérítés, illetve támogatás az, ami felmerül. Azt gondolom, az Állami Számvevőszék részéről ez a példa csak egyetlenegy a sokból. Szívesen idecitálom, azt gondolom, közkeletű A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnál folytatott küzdelmünk, ahol négy éve lehetetlen hozzájutni egy papírcsomaghoz. 15 milliárd forint körüli szerződések és számlák kiadásáról jogerős bírósági végzés van, döntés van róla, végrehajtást rendeltek el, és ennek ellenére ennek a közpénznek a felhasználására mintha nem lenne kíváncsi senki sem.

Tisztelt Elnök Úr! Az önök felelőssége az, hogy mi történik. Országgyűlési képviselőként láthatjuk, hogy magának a parlamentnek a döntéshozatali mechanizmusában ezt nem támogatni kívánja a többség, hanem inkább akadályozni, tudomásul veszi, hogy olyan jogszabályok születnek, amelyek egyébként ezt a folyamatot érdemben akadályozzák.

Most nem sorolom tovább a példákat, de éppen ezért mondom azt, hogy márpedig az Állami Számvevőszék elnökének, az Állami Számvevőszék szervezetének feltűnhetne az, hogy ezen a helyzeten változtatni kellene, de erre a változtatásra természetesen akkor van lehetőség, ha kellő függetlenséggel rendelkezik. Ha ez nincs meg, akkor önmagában az, amit törvénybe foglaltak az Állami Számvevőszékről szóló törvényben, bizony nem tud megvalósulni, éppen ezért magát a jelentés egész tartalmát teszi hiteltelenné.

Ebben a formában az önök által elvégzett munka szakmányban megjelenő, százával készített jelentések, mert annak ellenére, ami nyilvánvalóan itt van az emberek orra előtt, és számos figyelemfelhívás történt, önök egyébként érdemben azt nem veszik figyelembe. Így azt mondani, hogy jól irányított államnak gondolja és mondja azt, ami egy állami költségvetésen keresztül megjelenik, ahol engedélyt adnak arra, illetve felhatalmazást kapnak arra szervezetek  ahogy említettem, itt több mint 800 milliárd forint felhasználásra került ebben a keretben, és ez egyébként igazából nem érdekel senkit sem, a NAV sem végez ilyen ellenőrzést. Egyedül a minisztérium volt az, amely öt szervezetnél tulajdonképpen utóellenőrzés címen bekapcsolódott ebbe, és az én ismereteim szerint más e vonatkozásban nem történt. Az ön által említett, 2019-ben meglévő fontos folyamatok öt lehetőségére, öt területére, azt gondolom, ez bőven ráfért volna.

Nem tudom megállni, hogy az önkormányzati területről ne említsek egy szót se, mert ön szóba hozta az önkormányzatok eladósodásának kérdéskörét. Jelenleg államtitkár úrral itt vitában vagyunk, de az önkormányzatok az én ismereteim szerint pontosan ugyanolyan eladósodott állapotban vannak, mint egyébként a Fidesz-kormány által elvégzett konszolidáció időszakában. Gyakorlatilag 1200 milliárd forint a számlatartozás, és ami egyébként az önkormányzati vállalatoknál felhalmozódott.

Mondok csak egyetlen példát. Ma volt Kecskeméten testületi ülés, ahol kibővítették a hitelkeretet, amire azért volt szükség, mert egyébként a működésre  ők egyébként a határozatot úgy hozzák, hogy fejlesztésre vonatkozó, de egyébként működésre  átcsoportosítandó részhez már nem volt meg a hitel, nem volt meg a saját erő, így lényegében a működésben az állami szolidaritási elvárásoknak való megfelelést hitelből fogják finanszírozni. Nem hiszem, hogy önök ezt akarták, de azt látom, hogy nem egy olyan város van, ahol egyébként hitelt kell felvenni azért, mert azoknak az elvonásoknak, amelyek most megjelennek majd az állami költségvetési törvény következtében, ez a következménye.

Ilyen módon megint csak azt kell mondjam, hogy hiteltelen az önkormányzatokért való aggodalom, mert csak tessék visszaemlékezni, a jelenlévők közül hármunknak-négyünknek biztosan van emléke arról, hogy ebben a Házban, önkormányzati bizottsági ülésen 2006 után komoly vita volt arról, hogy az önkormányzatok eladósodását meg kell akadályozni, mert olyan ütemben indultak el, jelentős részben fideszes vezetésű önkormányzatokkal az élen. Ha visszaemlékszik rá, akkor Kehi-vizsgálat is volt ebben az ügyben. És mi történt? Az önkormányzati törvényhez szükséges kétharmados többséghez annak a kormánynak nem volt meg a támogatottsága, és éppen a Fidesz volt az, aki megakadályozta azt, hogy egyébként az önkormányzatok eladósodásának gátat lehessen szabni. Önök voltak azok, akik kifejezetten támogatták, politikailag szorgalmazták, például elnök úr, amikor még a Békés megyei közgyűlés elnöke volt, hogy külön hitelfelvételre is sor kerüljön, és akkor most még sorolhatnám.

Tehát ha ezt az elmúlt tizen-egynéhány évet, mivel önök rendre csak tíz évben tudnak gondolkodni, egy kicsit kintebbről tekintenénk, és ezt független szemmel tudnák nézni, akkor ez a történet, azt gondolom, más megjelenítésre adna lehetőséget.

Most, hogy így az idő előrehaladt, végezetül még egy dolgot szeretnék mindenképpen megemlíteni. Mivel elnök úr említette nemzetközi kitekintésben is a GRECO által ajánlottakat és annak elismerését, akkor esetleg nézhetünk mást is, mert az Open Budget Survey elemzésében, ahol 100 pontot lehetne elérni, Magyarországnak a ranglista 45. helyét sikerült abszolválni.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Előttünk, a 45. hely előtt olyanok vannak, mint Szenegál, El Salvador, Paraguay, Kolumbia, Malajzia, Srí Lanka, Zimbabwe, Benin. Ők vannak fölöttünk, akik egyébként ezt a munkát, mondjuk úgy, átláthatóbban végzik. Az európai államok tőlünk fényévnyire vannak előre.

Tehát amikor önök azt mondják, hogy minden rendben van, és mindennel meg vannak elégedve, azt gondolom, több és szélesebb körű áttekintéssel szükség volna arra, hogy akár a kiemelt területeken valóban biztosítsák azt, de ehhez a politikai függetlenségre szükség lenne, hogy igen, az Állami Számvevőszék olyan ellenőrzéseket is elvégezzen, ahol egyébként nyilvánvaló az, hogy arra a területre nagyobb figyelmet kell fordítani, mert jelenleg a törvényi szabályozás e vonatkozásban kevéssé alkalmazható. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.

(18.00)
Felszólalások:  Előző  218  Következő    Ülésnap adatai