Készült: 2020.07.08.07:37:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap, 266. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka részletes vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:07

Felszólalások:  <<  266  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni ebben a vitaszakaszban. Gombnyomással jelezze! (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs ilyen képviselő.

Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a vita egészét ezennel le is zárom.

Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Katona Tamás: Nem.) Nem kíván szólni. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan a következő ülésünkön fogunk majd dönteni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Önök a törvényjavaslatot T/10675. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/10675/10. számon megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen négy ajánlási pontot tartalmaz, ennek megfelelően azt indítványozom, hogy ezeket az Országgyűlés egy szakaszban tárgyalja meg. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványomat elfogadta.

Ennek megfelelően a részletes vitát megnyitom az ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. Hatperces időkeretben fogom megadni a szót. Gombnyomással jelezze! (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs ilyen képviselő. Köszönöm szépen.

Meg kell kérdeznem államtitkár urat, hogy a nem létező vitában elhangzottakra kíván-e válaszolni. (Dr. Katona Tamás: Nem.) Nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Egy dolgom akadt ez ügyben, hogy bejelentsem, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan a következő ülésünkön fogunk majd dönteni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló, valamint az ennek elfogadásáról szóló, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság által előterjesztett országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája a lezárásig. Önök a beszámolót J/9457. számon, a határozati javaslatot pedig H/10900. számon kapták kézhez. A hatáskörrel rendelkező bizottságok benyújtották ajánlásaikat, amelyek J/9457/1., valamint H/10900/1. számokon a honlapon valamennyiük számára elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztői expozék következnek. Legelőször megadom a szót Berényi Lajos úrnak, a Közbeszerzések Tanácsa elnökének, a beszámoló előterjesztőjének, 25 perces időkeretben. Elnök úr, parancsoljon!

Felszólalások:  <<  266  >>    Ülésnap adatai