Készült: 2020.07.13.04:33:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap, 168. felszólalás
Felszólaló Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:21

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat. Kérek egy kis figyelmet, képviselőtársaim. Foglaljanak helyet, legyenek szívesek! Tisztelt Országgyűlés!

A munkánkat folytatjuk, most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679. számú törvényjavaslatot. (Zaj.) Biztos vagyok benne, hogy képviselőtársaim minden szavamat értették. (Többen: Igen.) Köszönöm szépen. Ezek után kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 177 igen szavazattal, 104 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta, részletes vitára bocsátotta. (Ékes József jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.) A képviselő úr jelez, hogy nem működött a gépe, és nemmel szavazott. Tehát az Országgyűlés 177 igen szavazattal, 105 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló T/10675. számú törvényjavaslatot. Képviselőtársaim, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 123 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Fővárosi Önkormányzat (Folyamatos zaj. - Csenget.) és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló T/10584. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 130 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 193 igen szavazattal, 135 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Képviselőtársaim, most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a költségvetési bizottság által elutasított, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló (Folyamatos zaj. - Csenget.) T/10890. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megadom a szót László Tamásnak, aki a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni szeretné. Kérdezem képviselőtársamat, kíván-e élni ezzel a lehetőséggel. (Jelzésre:) Képviselőtársam az időre való tekintettel nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.

A képviselőtársaim előtt nyílik meg a lehetőség, hogy képviselőcsoportonként kétperces időtartamban az előterjesztéshez felszólaljanak.

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e élni valaki a hozzászólás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs jelentkező.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik ezek után.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a László Tamás és képviselőtársai által előterjesztett T/10890. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 151 igen szavazattal, 191 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a tárgysorozatba-vételi kérelmet elutasította.

Soron következik az Országos Választási Bizottságnak az Európai Parlament tagjai 2009. június 7-én megtartott választásáról szóló beszámolójának elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát képviselőtársaim a H/10889. számon kapták kézhez. Mivel az országgyűlési határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett, így részletes vitára sem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10889. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 349 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A mezőgazdasági bizottság önálló indítványát a H/10714. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az országgyűlési határozati javaslatoz módosító javaslat nem érkezett, így a részletes vitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10714. számú országgyűlési határozati javaslatot. (Folyamatos zaj. - Csenget.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 197 igen szavazattal, 155 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Következik az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala.

(17.10)

Az előterjesztést a T/10807. számon, a bizottsági ajánlást pedig a T/10807/1. számon önök megkapták. Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e a napirendi ponthoz hozzászólni. Parancsoljon, államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai