Készült: 2020.09.19.21:16:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap, 130. felszólalás
Felszólaló Varga Mihály (Fidesz)
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Beosztás nemzetgazdasági miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:11

Felszólalások:  <<  130  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a kérdését. Engedje meg, hogy az alábbiakat válaszoljam rá: a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény alapján a munkaügyi hatóság jogosult vizsgálni többek között a munkabér kifizetésének a teljesítését, valamint azt is, hogy a munkáltató e kötelezettségének határidőben tegyen eleget. Amennyiben a hatóság feltárja a fizetés elmulasztásának tényét, rövid határidő kitűzésével kötelezi a foglalkoztatót, hogy az elmaradt díjazást fizesse meg, mivel nem a szankcionálás a cél, hanem hogy a munkavállalók megkapják a munkabérüket. A felhívás eredménytelensége esetén a foglalkoztatóval szemben már kötelező a munkaügyi bírság kiszabása.

A visszaélésekkel kapcsolatos sajtóhíreket követően a munkaügyi szakmai irányítás felhívta a területi munkaügyi hatóságok figyelmét arra, hogy elsődlegesen az érintett körbe tartozó iskolaszövetkezeteknél, illetve a rendelkezésre álló kapacitás függvényében egyéb diákszövetkezeteknél is hivatalból tartsanak ellenőrzéseket a szabálytalanságok felderítése és a jogsérelem orvoslása érdekében. Természetesen a hatóság eljárásának hatékonyságát növeli, ha a jogsérelmet szenvedő diákok maguk is bejelentik a szabálytalanságot az ellenőrzést végző fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a megyeszékhely szerinti járási hivataloknál. Ezúton is kérem őket arra, hogy ezt mindenképpen tegyék meg, törvényes képviselőiket, ha a diák ezt nem maga kívánja megtenni, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Tisztelt Képviselő Úr! A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alap részéből a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. Ha a felszámoló a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az illetékes kormányhivatalhoz, és akkor az eljárás el fog indulni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  130  >>    Ülésnap adatai