Készült: 2019.12.12.17:26:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

163. ülésnap, 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Miután más frakció nem jelezte a felszólalási szándékát, most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/3122. számú törvényjavaslat általános vitája 60 órás időkeretben történjen, a jegyző által imént ismertetett felosztás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 178 igen szavazattal, 99 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslat időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Előző ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk, most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3008. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 176 igen szavazattal, 98 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3009. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 92 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! A mai napon sor kerül a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára is. Az eredményes felkészülés érdekében a vita szerkezetére vonatkozó javaslatomat a napirendi ajánlás 2. számú mellékletében eljuttattam a képviselőkhöz. Az indítványról kézfelemeléssel határoz az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a részletes vita szerkezetére tett javaslatomat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a részletes vita szerkezetére tett javaslatot elfogadta. (Több képviselő elhagyja az üléstermet.)

 

Most pedig, tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat és az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés általános vitájának megkezdése.

Az előterjesztést T/3122. számon, az Állami Számvevőszék jelentését T/3122/1. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/3122/3-10. és 12-19. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy a mai napon az Országgyűlés korábbi döntésének megfelelően az expozé elhangzása után az Állami Számvevőszék elnöke, a költségvetési bizottság előadója és a kisebbségi vélemény megfogalmazója ismerteti álláspontját. Ezt követően kerül sor az egyes képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalására, majd a bizottsági előadók és a kisebbségi előadók következnek.

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Járai Zsigmond pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előadójának, a napirendi ajánlás szerinti 45 perces időkeretben.

 

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai