Készült: 2020.05.29.19:22:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap (2020.02.25.), 113. felszólalás
Felszólaló Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 14:43


Felszólalások:  Előző  113  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GYÜRE CSABA, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Elég gyakran szoktam mostanában elmondani azt a tételt, hogy a Jobbik mindig a rend pártján áll. Azon áll 2010 óta, amióta bent van az Országgyűlésben, illetve az előtt is ott állt. Ezzel már előrevetítettem azt, hogy mivel ez szintén egy lépés előre, ezért ezt a javaslatot a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja. Támogatjuk, hiszen már a cél is nagyon jó, a fiatalkorú személyek megóvása a szexuális kizsákmányolással szemben, hogy a 18. életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személyek nem bűnelkövetők, hanem a bűncselekmények áldozatai. Nagyon fontos ennek a leszögezése, és ezzel teljes mértékben egyet tudunk érteni. Ez nagyon jó kiindulópont ahhoz, hogy ezt a törvényt tárgyaljuk. Valóban nagyon fontos az, hogy mit tudunk tenni. Mit tudunk tenni?  mert ez egy nagyon régi probléma a magyar társadalomban, és nagyon erőteljesen jelen van. A probléma az, hogy nehéz ezzel szemben a fellépés. Sok ok van, amire majd ki fogok térni. De nagyon jó, hogy itt már van egy megoldási javaslat, mégpedig a speciális ellátást biztosító otthon nyújtása. Ha egy ilyen gyermeket találnak, akkor a rendőrök ezt azonnal elrendelhetik hatvan nap időtartamra, s ehhez nincs szükség a gyámhatóság hozzájárulására, nincs szükség a gyámhatóság határozatára, ezt a rendőrség önmaga meg tudja tenni, meg tudja cselekedni, hogy legfeljebb hatvan napig befogadják a speciális gyermekotthonba. S valóban úgy van, hogy teljesen mindegy, hogy ő egy másik otthonból jött el, állami gondozott vagy családban van, ettől függetlenül kiragadják a környezetéből, és egy speciális otthonba fog kerülni. Mikor lehet ez? Nyilvánvalóan, amikor feltételezett áldozattá válik a gyermek, akkor kerül be ebbe a speciális gyermekotthonba, és a gyámhatóság döntésétől függetlenül azonnal végrehajtható ez a döntés.

Nagyon fontos újítás ebben a törvényjavaslatban, hogy nem büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmának megszegése miatt az az elkövető, aki a cselekmény elkövetésekor a 18. életévét nem töltötte be. Vele szemben szabálysértési eljárás megindításának helye nincs, őt csak tanúként lehet az eljárás során meghallgatni. Már ez is megalapozza azt, hogy itt nem elkövetőről lesz szó, hanem áldozatról lesz szó. Nagyon fontos, hogy ezt megítéljük, ezért van szükség a védelmi intézkedés meghozatalára.

Ahhoz, hogy ez teljes mértékben tudjon érvényesülni, a büntető törvénykönyvet is módosítani kell és célszerű. S valóban, ahogy látjuk, itt az emberkereskedelemmel kapcsolatos résznél súlyosabb büntetési tételek kerülnek vagy kerülhetnek kiszabásra majd a későbbiek során, hiszen általában a 0-3 évig terjedő szabadságvesztés esetén 1-5 évig terjedő, az 1-5 évig terjedőnél 2-8 évig és a többi, tehát mindig súlyosabb büntetési tétel kerülhet ezekért a bűncselekményekért kiszabásra. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy meglegyen a kellő visszatartó erő, a kellő elrettentő erő.

(14.30)

Fontos feladat, hogy ezzel a jogszabállyal és másokkal is megakadályozzuk, hogy a gyermekeket, a fiatalkorúakat bekebelezhesse Magyarországon az alvilág. Magyarországon évente sajnos sok ezer gyermek tűnik el. Egyharmaduk nagyon rövid időn belül, általában egy-két órán belül előkerül. A másik egyharmaduk néhány napon belül kerül elő, a harmadik harmad nagy része pedig egy hónapon belül kerül elő. De vannak olyan gyerekek, akik soha nem kerülnek elő; s nem biztos, hogy azért, mert a legsúlyosabb bűncselekmény áldozataivá váltak.

Sőt, ez a 100-150 gyermek, aki így eltűnik, ők nagyon gyakran a szexuális kizsákmányolás áldozataivá válnak.

Hogy miért is fordulhatott ez elő? A múltban szakmai ellentmondások és viták voltak ezzel kapcsolatban, már a megítélésében is, hogy áldozat vagy elkövető az a 18 év alatti, aki a testét árulja, vajon önként vagy kényszerítésből vállalja egy gyermek a prostitúciót. Mert volt olyan nézet, amelyik azt mondta, hogy persze, miért ne vállalhatná önként. Itt már erre is választ kapunk ebben a javaslatban. Aztán szükség vane önálló cselekvési tervre ebben a témában? Nagyon nehéz ez a harc a gyermekprostitúció ellen, mert kevés a szakmaközi együttműködés ebben a témában, hiányos és ellentmondásos jogszabályi háttér volt, nem megfelelően tisztázta a kompetenciahatárokat és a jelzési minimumokat az eddig rendszer. A hatékony módszerek hiányos ismerete is ok volt, aztán a rendszer strukturális hibái is okai voltak.

Ez Magyarországon az északkelet-magyarországi régiót érintette a legjobban, itt volt a legelterjedtebb az ezzel kapcsolatos bűncselekmények elszaporodottsága. Erre sok minden hatással van, így például, amit már 2010 óta itt sokszor tárgyaltunk, az az uzsora. Az uzsora során, amikor kiszolgáltatottá válnak egyes családok teljes mértékben, sokszor nem tudnak mással fizetni, akkor a családon belül egy tizenegynéhány éves lány felajánlásával próbálnak törleszteni vagy határidőhöz jutni. De nemcsak az ő esetükben van probléma. Nagyon súlyos az állami gondozásban felnövekvő gyermekek problémája is, hiszen nagyon gyakran látták azt emberek, akik ismerték az állami gondozottakat, hogy kimenőnapjaikon, szabadidejükben hol vannak. Ott, azon az utcán állnak, ahol a prostituáltak szoktak állni. Egy óriási probléma az, hogy ebben az esetben nagyon sokan behunyták a szemüket, szemet hunytak felette, nem akartak vele foglalkozni, és bizony, ez egyre inkább elszaporodott Magyarországon. Tehát egyrészt családból is kerültek ki ezek a gyerekek, másrészt az állami gondozási rendszerből is nagyon gyakran.

Sajnos sok felmerülő kérdés van és megoldási javaslat is ebben a témában, de vajon vannake megfelelő statisztikák, vane megfelelő adatgyűjtés ezen a téren, mennyire lehetnek hitelesek ezek a statisztikák? Aztán vannake különböző felvilágosító programok, hogy elkerüljük ezeket az élethelyzeteket? Vannake, illetve milyen visszailleszkedési programok vannak? Léteznek-e? Jóe a szakmai képzés? Megfelelőe a gyermekpszichiátriai ellátás Magyarországon?

Ezt a bűncselekménytípust nagyon nehéz bizonyítani. Gyanú van, bizonyíték nincs. Nehezen megfogható, s óriási a latencia. Miért? A szakellátásban dolgozók megfogalmazták, hogy miért. Azért, mert a gyermek nem meri felvállalni. Nem meri felvállalni, egyrészt, mert szégyelli, másrészt, sokszor nagyon furcsa belegondolni az ő helyzetükbe, de akiket gyermekprostitúcióra kényszerítenek, ők nem is tekintik sajátjuknak a testüket, hanem azé, aki rendelkezik fölötte. Úgy érzi, hogy az ő teste azé, és ő hivatott rendelkezni fölötte, és ezt nem tekinti olyan dolognak, amit neki jelezni kellene. S nagyon gyakran rokon, nagyon gyakran közvetlen hozzátartozó az, aki arra kényszeríti a gyermeket, s nyilván a gyermek nem fog a saját hozzátartozója, rokona, családtagja ellen vallani egy büntetőeljárás során, vagy nem fog gyermekként majd feljelentést tenni.

A gyerek sokszor nem áldozatként éli meg a futtatóját, hanem családtagnak, a szerelmének tartja, a bizalmi emberének tartja, aki az egyetlen, akibe ő kapaszkodhat. Úgy érzi, az egyetlen, akiben megbízhat, és az egész társadalom és mindenki ellene van, és az egyetlen biztos pont a futtatója az életében, és ez is egy súlyos probléma, ami miatt a latencia fennmarad, és nem sikerül bizonyítani. Aztán sokszor félnek ezek a gyerekek. Félnek, mert gyakran szervezett bűnözők állnak a kényszerítők mögött vagy között, és nyilván okuk is van arra, hogy féljenek tőlük. A másik probléma, hogy nemzetközi együttműködést is igényel a téma feltárása, mert ezek sokszor egész Európát átszövő bűnszervezetek részeként jelennek meg a nagyvilágban.

A jelen javaslatnak vannak előnyei, elsősorban előnye van, legfőbb előnye, hogy gyors intézkedésre ad lehetőséget, az áldozattá váló gyermek gyorsan speciális gyermekotthonba kerülhet. Hátránya az, hogy vajon milyen lesz a végrehajtás. Vajon sikerüle jobban végrehajtani, mint ahogy eddig, vagy ugyanúgy járunk, mint a családon belüli erőszakkal, ahol szintén nem nagyon találunk megoldást erre a problémára, és ugyanúgy nem nagyon tudjuk fölszámolni? Aztán lesze a rendőröknek megfelelő, speciális szakmai képesítése ezen a területen, hiszen úgymond, kvázi egy új területet kapnak most meg, új hatáskörrel fognak rendelkezni?

Aztán milyen eszközök használatával léphetünk előre? Azt láthatjuk, hogy komplex eszközökre van szükség. A kényszerítők, a kizsákmányolók, a haszonélvezők még súlyosabb megbüntetése lehet az egyik megoldás, amit ez a törvényjavaslat tartalmaz is. Aztán fontos a felvilágosítás, a prevenció erőteljes megjelenítése, a gyermek kiszolgáltatott helyzetének megszüntetése, mert általában ez szokott lenni az a körülmény, ami miatt leggyakrabban ilyen sorba kerülnek ezek a fiatalok. Szorosabb nemzetközi együttműködés kiépítésére van szükség, gyermekvédelmi akciócsoportok felállítása szükséges, átfogóan a családok erősítése Magyarországon, a megfelelő szakmai protokoll megalkotása, szorosabb szakmaközi együttműködés, a törvény szigorítása a kereslet oldalán, és ez is egy nagyon fontos kérdés, és ez a törvény erre is választ ad, hiszen a kereslet oldalán is megemeli a büntetési tételeket.

Sajnos, ahogy olvasgattam a neten, hogy korábban hogyan is zajlott ez, azt tapasztaltam, a szakellátásban dolgozók mondták azt, hogy a rendőrök sokszor csak az örömlányokkal foglalkoztak, nem pedig azzal, hogy ki az, aki megveszi az ő szolgáltatásukat. Nem azt nézték, hogy egy 14-15 éves lánnyal egy felnőtt férfi lefekszik, hogy kihasználja a prostituált általi felajánlkozást, hanem csak azt nézték, hogy az a 15 éves lány szabálysértést követett el, és ezért beviszi őt, elzárás lesz belőle, bíróság elé állítják, adott esetben még más büntetést is fog kapni mellé, míg az, aki igénybe vette a szolgáltatást, az pedig elballag. Bizony, ez a törvényjavaslat súlyos büntetést, hiszen 2-8 évig terjedő szabadságvesztést is kilátásba helyez erre az esetre. Más kérdés, hogy ez eddig is megvolt, csak kérdés, hogy hogyan fognak vele élni a végrehajtás során.

Aztán szükséges a problémakörrel kapcsolatos képzések javítása. A gyermekpszichiátriai ellátás javítása is nagyon fontos, az áldozatvédelem javítása. Az emberkereskedelem, döbbenetes, hogy az EU-ban az áldozatoknak, tehát az Európai Unióban az emberkereskedelemmel érintett áldozatoknak 15 százaléka gyermek. Döbbenetesnek tartom ezt az arányt! És érdekes, hogy ezek nemcsak lányok, négyötöde lány, de egyötöde fiú, akit ez az emberkereskedelem érint. És még egy döbbenetes tény az, hogy az alpesi országokban az új prostituáltak 80 százaléka Magyarországról érkezik oda. Tehát látszik, hogy Magyarországot mennyire érinti ez a probléma. Egyébként Európában csak Bulgária és Románia, ez a két ország van, amelyet jobban érint a gyermekprostitúció, mint ahogy az összes többit, illetve Magyarországot csak ők előzik meg. S mi még a fontos? A mélyszegénység felszámolása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése. És még egy döbbenetes adat: Magyarországon 36 ezer ember él, egyes vélemények szerint, akik az emberkereskedelem áldozatai voltak. Óriási ez a szám, óriási a probléma, és csak Románia és Bulgária az, ahol még ennél is rosszabb a helyzet.

Nekünk kötelességünk, hogy minél jobb megoldást találjunk. Ez is egy lépés arra, hogy javítsuk ezt a rendszert, ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom ezt a törvényjavaslatot támogatja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)

(14.40)
Felszólalások:  Előző  113  Következő    Ülésnap adatai