Készült: 2020.07.05.18:04:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

272. ülésnap, 188. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:53

Felszólalások:  <<  188  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért javaslat kivételével. Ezek elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 6. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a kiegészítő ajánlás 2. pontja kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 252 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 72 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatról és annak alternatíváiról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Révész Máriusz és Kucsák László a 2. §-ban a törvény 14. §-ának módosítását és kiegészítését kezdeményezik a Híd-programban való részvétel feltételeinek megváltoztatásával. Ennek alternatívája szerepel a kiegészítő ajánlás 2. pontjában, és mindkét indítvány kizárja a kiegészítő ajánlás 3. pontjában szereplő javaslatokat.

Most tehát a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk, amelyet az oktatási bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 45 igen szavazattal, 291 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Most az oktatási bizottság javaslata következik a kiegészítő ajánlás 2. pontja szerint. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

(17.10)

Tisztelt Országgyűlés! Bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Kucsák László a 3. § (1) bekezdésében a törvény 19. § (3) bekezdésének módosításával a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásának szabályait kívánja megváltoztatni. Az oktatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 16 igen szavazattal, 285 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Vincze László a 6. §-ban a törvény 27. § (11) bekezdésének módosítását javasolja azzal, hogy a testnevelésre fordított időből két óra további más foglalkozásokkal is kiváltható legyen. Az oktatási bizottság támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 6 igen szavazattal, 316 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában az oktatási bizottság a 6. § módosításával a testnevelési órák összevonásának lehetőségét teremti meg.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 285 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Kucsák László a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki. Ebben a törvény 76. § (3) bekezdésében a működtetői feladatokat határozza meg. Az oktatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 56 igen szavazattal, 281 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában Kucsák László a 13. § kiegészítésével a törvény 77. § (2) bekezdése c) pontjában szereplő miniszteri feladatot módosítja. A javaslat összefügg a kiegészítő ajánlás 17. pontjával, így ezekről együtt döntünk. Az oktatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 53 igen szavazattal, 284 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A kiegészítő ajánlás 22. pontjában Révész Máriusz és Kucsák László a 19. §-t új bekezdéssel egészíti ki. Ebben a törvény 98. §-ában az idegen nyelvű oktatóra vonatkozó helyettesítési szabályt terjesztenek elő. Az oktatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 54 igen szavazattal, 282 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 31. pontjában Kucsák László a törvényjavaslatot új paragrafussal javasolja kiegészíteni. Ebben a pedagógusi továbbfoglalkoztatás feltételeit írja elő. Az oktatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 38 igen szavazattal, 288 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan indítványról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően a zárószavazásra holnap reggel kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/10766. számon, az európai ügyek bizottsága ajánlását pedig H/10766/4. számon kapták kézhez.

Megkérdezem, hogy az előterjesztő alkotmányügyi bizottság részéről kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1-5. pontjait az előterjesztő bizottság nem támogatja, és a szükséges bizottsági támogatást sem kapta meg, de az ajánlás 1. pontjáról a Jobbik, a 2., 3. és 5. pontokról az MSZP kérte a szavazást.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésre a benyújtott javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Staudt Gábor és mások, a 2. pontban pedig Szanyi Tibor és Harangozó Gábor a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolják alternatív módon. Az alaprendelkezés az ír hatóságok együttműködési készségének értékelését tartalmazza.

Először az 1. pontról határozunk, a Jobbik kérése alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 36 igen szavazattal, 298 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

(17.20)

Az ajánlás 2. pontjában Szanyi Tibor és Harangozó Gábor javaslatáról döntünk. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 50 igen, 289 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Szanyi Tibor és Harangozó Gábor a határozati javaslat 3. pontjának módosítását javasolják a kormánynak a biztos személyével összefüggő politikai nyilatkozatával kapcsolatban. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 50 igen, 289 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Szanyi Tibor és Harangozó Gábor a határozati javaslatot új ponttal egészíti ki, amelyben igazságügyi miniszteri felelősséget terjesztenek elő. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 49 igen, 255 nem szavazattal, 33 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10766. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 277 igen, 53 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10590. számon, a mezőgazdasági bizottság ajánlásait pedig T/10590/7. és 9. számon megkapták.

Megadom a szót Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. (Moraj.) Tisztelt Országgyűlés! Miniszter úr nem kíván reagálni, forgatókönyvem szerint kaptam a jelzést.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 3. és 4. és 5. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem szavazunk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. és 2. pontjait támogatja, de a Jobbik az 1. pontról külön szavazást kért.

Először tehát az ajánlás 2. pontjában szereplő támogatott indítványról döntünk. Ennek elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt a támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen, 89 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról és annak alternatíváiról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Magyar Zoltán és mások a 3. § kiegészítésével a törvény 21. § (3a) bekezdését módosítják. Ebben a földrészlet eladásával kapcsolatos pályáztatási és árverési szabályok alóli kivételt határoznak meg. Ennek alternatívája szerepel az ajánlás 1. pontjában, amelyet a mezőgazdasági bizottság terjesztett elő.

Először a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk, a mezőgazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 45 igen, 293 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 1. pontjában a mezőgazdasági bizottság javaslatáról szavazunk. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 281 igen, 52 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10594. számon, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsági ajánlást pedig T/10594/6. számon kapták kézhez. Kérdezem Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni miniszter úr.

Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 1., 3., 4., 6. és 7. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP az 1., 3. és 7. pontokról kérte a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 2. és 5. pontjait támogatják, de az MSZP a 2. pontról külön szavazást kért.

Most az ajánlás 5. pontjában szereplő támogatott indítványról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az alkotmányügyi bizottságnak ezt a javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen, 51 nem szavazattal, 33 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért támogatott indítványról és annak alternatívájáról döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Lamperth Mónika az 1. § elhagyását javasolja, amely a statisztikai törvényben a statisztika feladatát és célját határozza meg. Az indítvány összefügg a 3. ponttal, így ezekről együtt az MSZP kérésére szavazunk. Az indítvány elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 54 igen, 289 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvény kiegészítését kezdeményezi új gazdasági társaság megalapításával és a rá vonatkozó tulajdonosi jog megállapításával. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 245 igen, 96 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 7. pontjában Lamperth Mónika a 2. § (3) bekezdésének elhagyását kezdeményezi. Ez a törvény 10. § (5) bekezdésében a halottvizsgálattal kapcsolatos adatkezelési szabályokat tartalmazza. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 98 igen, 244 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatának határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Brájer Éva és más képviselők önálló indítványát T/10685. számon, a mezőgazdasági bizottság ajánlását pedig T/10685/2. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte róla a szavazást. Ebben Harangozó Gábor és Gőgös Zoltán a törvényjavaslat 2. §-ában a hatálybalépés időpontját módosítják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 57 igen, 247 nem szavazattal, 38 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

(17.30)

Tisztelt Országgyűlés! A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is.

A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10685. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 244 igen szavazattal, 100 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Németh Szilárd István és Ékes József Fidesz-képviselők önálló indítványát T/10383. számon, az egységes javaslatot pedig T/10383/14. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/10383/17. számon elérhető.

Felhívom figyelmüket, hogy a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezése.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-8. pontjaira. Megadom a szót Szél Bernadett képviselő asszonynak, független képviselő, 3 percben. Öné a szó.

Felszólalások:  <<  188  >>    Ülésnap adatai