Készült: 2020.08.11.21:45:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

21. ülésnap (2002.09.24.),  163-171. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:18


Felszólalások:   154-162   163-171   172-186      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Stolár Mihály, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, “Az albérletépítés kormányaö címmel. A miniszterelnök halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Magyar Bálint miniszter urat jelölte ki. Megkérdezem Stolár Mihály képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét. (Stolár Mihály: Elnök asszony, elfogadom.) Köszönöm szépen. Képviselő úr, öné a szó.

 

STOLÁR MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Önök a választások előtt 10 ezer új kollégiumi férőhely létrehozását ígérték. A kormányprogramban természetesen már a konkrét ígéret sem olvasható, hasonlóan az ingyenes tankönyvellátásra, az ingyenes étkeztetésre és az ingyenes utazásra vonatkozó ígéretekhez. Ugyanakkor a felsőoktatási reformprogram elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó “Legfontosabb feladatokö című dokumentumban a következő olvasható: “A tárca reformprogramjának kiemelkedő eleme a kollégiumi férőhelyek 10 ezer hellyel történő bővítése. A szociális típusú fejlesztés és a felújítások megalapozása mellett a befektetői alapú kollégiumok fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, amely az állami források kiemelésével az albérletek kiváltására lesz alkalmas. A 100 ezer forint/hó térítési díj a lakhatási támogatás több mint százszázalékos emelésével egyidejűleg reálisnak ítélhető.ö

Tisztelt Képviselőtársaim! Jól értették, az Oktatási Minisztérium jelenlegi vezetése szerint reális a havi 100 ezer forintos kollégiumi térítési díj. S mielőtt bárkit megtévesztene a lakhatási támogatás százszázalékos emelésére vonatkozó javaslat, tisztázzuk, hogy a lakhatási támogatás összege havi 3300 forint. Ennek megkétszerezése után is a hallgatóknak még több mint 90 ezer forintot kellene fizetniük havonta. Ez ám a szép új jövő! Már csak az a kérdés, kinek lesz erre pénze.

A hírre a minisztérium gyorsan reagált, és azt állította, hogy nem 100 ezer forintról, hanem 100 euróról, azaz - fogalmazásuk szerint - csak mintegy 24-25 ezer forintról van szó. Tételezzük fel, hogy valóban elírás történt, de még így is 25 ezer forintnál tartunk. Ez annyi, amennyiért ma két hallgató egy teljes lakást tud bérelni még Budapesten is. Önök tehát a 10 ezer kollégiumi férőhely mellett 10 ezer albérletet kívánnak építeni a hallgatók részére.

Tisztelt Miniszter Úr! Nem ezt ígérték! Megint kiderült, hogy nem mondtak igazat, becsapják a választókat. Miniszter úr, kérem válaszoljon: komolyan gondolja ön ezt? Tud arról a miniszterelnök, hogy az oktatási miniszter havi 100 ezer, vagy akár 25 ezer forintot kérne a hallgatóktól egy kollégiumi férőhelyért? Ön szerint valóban dolga az államnak, hogy kollégiumi férőhelyek bővítése helyett az albérleti piacot gazdagítsa? Ön szerint hányan tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást Magyarországon? Ön ki tudná fizetni gyermekének a kollégiumi ellátást? (Taps az ellenzéki oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdésre Magyar Bálint miniszter úr válaszol.

 

DR. MAGYAR BÁLINT oktatási miniszter: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Már Sió Lászlót is megkímélhettük volna attól, hogy butaságokat beszéljen, ha telefonon felhívja az illetékeseket és megkérdezi, hogy egy előterjesztésben valójában mi szerepel. Soha senki nem beszélt 100 ezer forintos kollégiumi helyről. Ha önök egy kilopott rossz anyag vagy egy elírás alapján beszélnek, az az önök felelőssége. Én minden egyes nyilatkozatomban azt mondtam, hogy 10 ezer új kollégiumi férőhelyet fogunk felépíteni ebben az országban a következő négy évben. Ezt pusztán költségvetési forrásokból nem lehet megtenni, ezért a magántőkét kívánjuk bevonni.

 

 

(12.40)

 

Ha elmegy fideszes képviselőtársához, Kósa Lajoshoz Debrecenbe, és megnézi, hogy a Debreceni Egyetemen milyen kísérletek zajlanak, akkor talán Kósa Lajos el tudja mesélni önnek azt, hogy miért választotta a Debreceni Egyetem ezt a megoldást, egy reform értékű megoldást, miért építenek ilyen módon ott kollégiumokat.

Egyébként ha a képviselő úr Budapesten 25 ezer forintért lakást a többi díjjal tud, akkor kérem azt, hogy tudassa az egyetemistákkal, biztos tömegével fognak jelentkezni, csak éppen az albérleti árak, a bérleti díjon felül a közüzemi díjakkal messze meghaladják ezt az összeget. Valójában ma Magyarországon a kollégiumi és az albérleti téren kettős piac létezik: egyesek, kevesek, az igénylőknek körülbelül a 30 százaléka bejut a kollégiumi férőhelyekre, általában leromlott, alacsony bérű kollégiumokba, míg a többség, aki ugyanúgy rá lenne szorulva erre a szolgáltatásra, jóval magasabb áron kinn van az albérletekben.

Mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan programot tudunk elindítani, többek között a debreceni példa alapján, amely lehetővé teszi, hogy az országban megépüljön tízezer kollégiumi férőhely, és ha felteszi nekünk négy év múlva ezt a kérdést, vagy három és fél év múlva, akkor elmondhatjuk büszkén, hogy szemben az előző kormány cselekedeteivel valóban jelentős kollégiumi férőhelybővítés történt az országban. (Taps az MSZP soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Stolár képviselő urat illeti a szó.

 

STOLÁR MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Nincs már bizodalmunk az önök szavában, száz nap alatt százszázalékosan bebizonyították, hogy méltatlanok erre. (Moraj az MSZP soraiban.) Ezért a Fidesz országgyűlési határozatot nyújt be a parlamentnek a felsőoktatás vívmányainak védelmében. Ennek lényeges pontjai a következők.

Az Országgyűlés kötelezze a kormányt arra, hogy a hallgatók számára nyújtandó szolgáltatások körében biztosítsa tízezer új, rászorultság alapján igénybe vehető kollégiumi férőhely létrehozásának feltételeit. Nem albérletet kell építeni, hanem kollégiumokat, amelyek megfizethető árúak. Az Országgyűlés a felsőoktatás fejlesztésének céljaival összhangban növelje a felsőoktatásban tanulók számát. Erről egyébként ma is hatályos országgyűlési határozat rendelkezik, ám az ön megnyilatkozásai azt tükrözik, nem számít önnek a kimondott ígéretek mellett az írott jog sem. Ön többek között kijelentette, hogy nem kívánják emelni az államilag finanszírozott hallgatói létszámot. A felvételi pontszámok emelése pedig nem a minőséget védi majd, hanem a hallgatók ezreit szorítja ki az egyetemekről és a főiskolákról. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Ostobaság! - Nem igaz!)

A Fidesz a minőség pártján és a tudás pártján van. Nem lehet mindenki amúgy Medgyessy módjára szegénységpárti. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) És tudjuk, hogy a felsőfokú tanulmányok az egyén, vagyis a hallgató, a gazdaság és a társadalom szempontjából is előnyt jelentenek. (Az elnök jelzi az idő leteltét.) Erre tart Európa is, és mi nem tehetünk mást, csak azért, mert ön, Magyar Bálint, az oktatás fura ura úgy dönt.

Köszönöm.

ELNÖK: Egyperces viszontválaszra megilleti a szó a miniszter urat.

 

DR. MAGYAR BÁLINT oktatási miniszter: Tisztelt Képviselőtársam! A Fidesz az elmúlt négy év során 2206 kollégiumi férőhelyet nem épített, hanem nagyrészt újított fel. Négy évük volt arra, hogy esetleg tízezer új kollégiumi férőhelyet építsenek, és ebből nem történt valójában semmi; mi meg fogjuk építeni ezeket.

Ha a Fidesz annyira a minőség pártján van, akkor nem úgy kívánja az egyetemen tanulók számát felduzzasztani, hogy egyre alacsonyabbra teszi a bekerülési mércét és normát, mert sem a diákoknak, sem a felsőoktatásnak, sem az országnak nem használ az, ha mindenfajta minőségi teljesítmény nélkül lehet Magyarországon a felsőoktatásba bekerülni. Lehet, hogy ha majd önök visszatérnek a kormányra, akkor már érettségi se kell ahhoz, hogy bekerüljenek egyesek a felsőoktatásba, és ez a választási programjukban majd megjelenik, lehet, hogy ezzel lehet szavazatokat vadászni, de ilyen módon nem kívánok oktatási miniszterként szavazatokat növelni.

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban. - Közbeszólás az MDF soraiból: Mondjon le!)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések végére értünk. Két képviselőtársunk kér ügyrendi felszólalásra lehetőséget. Megadom a szót Kovács Zoltán képviselő úrnak a Fidesz képviselőcsoportjából, hogy tegye meg ügyrendi javaslatát. (Jelzésre:) Kovács Zoltán nem tartózkodik a teremben.

Hende Csaba képviselő úr (Jelzésre:) ügyrendi javaslatát nem tudja megtenni, mert nem tartózkodik az ülésteremben. Köszönöm szépen.

A házbizottság ajánlása alapján 14 óráig szünetet rendelek el. Jó étvágyat kívánok!

 

 

(Szünet: 12.44 - 14.06

Elnök: dr. Szájer József

Jegyzők: dr. Juhászné Lévai Katalin és Németh Zsolt)

 
Felszólalások:   154-162   163-171   172-186      Ülésnap adatai