Készült: 2020.08.10.21:58:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

211. ülésnap, 89. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:04

Felszólalások:  <<  89  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a mai ülésnapon kerül sor.

Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Soron következik az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/14462. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/14462/3. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14462. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 183 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló T/14463. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14463. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 183 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/14285. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/14285. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 161 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14232. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14232/6. számon, összegző jelentését pedig T/14232/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Bárándy Gergely képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a módosító javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14232/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14232/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak!

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 123 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nemzetközi magánjogról szóló T/14237. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14237/10. számon, összegző jelentését pedig T/14237/11. számon terjesztette elő. Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. és 3. számú, az LMP képviselőcsoportja pedig a 4., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Staudt Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elutasította.

A 3. számú módosító javaslat Staudt Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 152 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elutasította.

A 4. számú módosító javaslat Szél Bernadett frakcióvezető asszony indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 149 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

(13.20)

Az 5. számú módosító javaslat is Szél Bernadett frakcióvezető asszony indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 145 ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

A 6. számú módosító javaslat is Szél Bernadett képviselő asszony indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 146 ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14237/10. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 146 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14237/14. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 146 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény(Szabó Szabolcs feláll és megszólaltatja a kezében tartott szirénát. ‑ Zaj. ‑ Moraj a kormánypárti padsorokban. ‑ Közbeszólások a Fidesz soraiból: Orvost!)

Kérem szépen a terembiztosokat… (Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ A Terembiztos Szolgálat munkatársa Szabó Szabolcs kezéből kiveszi a szirénát.) Köszönjük szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Szabó Szabolcs: Most kellene meggondolni, mire szavaznak, mielőtt elolvassák! Most kellene meggondolni! Most még lehet! ‑ Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy Szabó Szabolcs független képviselő úr megsértette a szemléltetés szabályait. Felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy az országgyűlési törvény 38/A. §-a értelmében a szemléltetés iránti vagy hangkeltés iránti kérelmet előzetesen a Házbizottság ülése előtt legkésőbb egy órával be kell jelenteni. A szemléltetés szabályainak megsértéséről a házelnököt nem kell tájékoztatnom, mert ő is részese volt ennek. Kérem képviselőtársaimat, hogy a továbbiakban biztosítsák az Országgyűlés zavartalan működését. (Zaj. ‑ Az elnök csenget.)

Tehát soron következik nemzeti felsőoktatásról szóló (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/14686. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14686/12. számon, összegző jelentését pedig T/14686/13. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14686/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 123 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most, tisztelt Országgyűlés, a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14686. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényjavaslatot 123 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Az MSZP képviselői és a függetlenek kivonulnak az ülésteremből.)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztés tárgysorozatba-vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ennek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által „A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról” címmel T/14327. számon előterjesztett törvényjavaslatot, amelyet ‑ megismétlem ‑ Tóth Bertalan MSZP-s képviselő úr terjesztett elő. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 29 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most fegyelmi ügyek döntéshozatalával folytatjuk munkánkat.

Soron következik Ikotity István, Sallai R. Benedek, Szél Bernadett LMP-s, valamint Egyed Zsolt és Kulcsár Gergely jobbikos országgyűlési képviselők esedékes tiszteletdíja csökkentéséről szóló határozati javaslatokról történő döntés.

Tájékoztatom önöket, hogy házelnök úr az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján, a 13. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Ikotity István, Sallai R. Benedek, Szél Bernadett LMP-s, valamint Egyed Zsolt és Kulcsár Gergely jobbikos képviselők esedékes tiszteletdíjának csökkentését rendelte el. A képviselők kérték a Mentelmi bizottságtól a döntések hatályon kívül helyezését, de a bizottság ennek egyik esetben sem adott helyt. Ezt követően az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése alapján a képviselők kérték, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a házelnök úr döntéseit. Erre figyelemmel a házszabály 148. § (2) bekezdése alapján házelnök úr határozati javaslatokat terjesztett elő H/14776., H/14774., H/14778., H/14772. és H/14773. számokon a képviselők esedékes tiszteletdíjának csökkentését elrendelő, korábbi döntéseivel azonos tartalommal.

Felhívom figyelmüket, hogy a határozati javaslatokat, az azokhoz kapcsolódó házelnöki döntéseket, az erre vonatkozó képviselői kérelmeket és a Mentelmi bizottság döntéseit a honlapon megismerhették.

(13.30)

A házszabály rendelkezései szerint a határozati javaslatokhoz sem módosító javaslatot, sem bizottsági jelentést nem lehet benyújtani. A tiszteletdíj csökkentéséről szóló házelnöki döntésekről az Országgyűlés vita nélkül, képviselőnként külön-külön határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hatályában fenntartja-e az Ikotity István képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/14776. számú határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a házelnök úr döntését 115 igen szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül hatályában fenntartotta. Felkérem Földi László jegyző urat, hogy ismertesse az elfogadott határozat szövegét.

Felszólalások:  <<  89  >>    Ülésnap adatai