Készült: 2020.08.05.01:46:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap, 29. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:54

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megismételjük a szavazást, immáron szavazógép segítségével.

Kérdezem még egyszer a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e azzal, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/14686. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, illetve aki nem, az is nyomja meg a gombot, most! (Szavazás.)

A napirend módosítására vonatkozó javaslatot a Ház 30 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/14686. számú előterjesztést. A kormány azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon 1. napirendi pontként, valamint az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor.

A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazatára van szükség.

Megkérdezem tehát a tisztelt Házat, elfogadja-e a T/14686. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 115 igen szavazattal, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el. (Egy hang a függetlenek soraiból: Szégyelljétek magatokat! Vonjátok vissza!)

Tisztelt Országgyűlés! Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására 17 óra 4 percig van lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon 1. napirendi pontként, valamint az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Ház! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a holnapi ülésnapon a határozathozatalokra legkorábban 12 óra 30 perckor kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/14681. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a holnapi ülésnapon, az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14680. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárását követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/14684. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfelemeléssel! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Ház! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. A döntés előtt felhívom figyelmüket, hogy az elfogadott napirend-módosításokra tekintettel a szerdai ülésnapra tervezett előterjesztéseket kedden tárgyalja az Országgyűlés, ezért a szerdai ülésnapra nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában most előterjesztés bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot a honvédelmi feladatok 2015. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről címmel benyújtott B/14514. számú titkos előterjesztés határozathozatalára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 111 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte.

(Dr. Szűcs Lajost a jegyzői székben
Gelencsér Attila váltja fel.)

Tisztelt Ház! Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor. Most, 14 óra 7 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Szakács László, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Milyen lépéseket tesznek, hogy ne emelkedjen tovább a cukorbetegek száma Magyarországon?” címmel. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai