Készült: 2021.05.18.05:55:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap (2012.11.26.), 304. felszólalás
Felszólaló Szatmáry Kristóf (Fidesz)
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:15


Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Itt e késői órán vagy a késői órára való tekintettel csak röviden utalnék ezen salátatörvény négy nagyobb területére, amit érint a módosítás.

(21.40)

Az első ilyen terület az állami vagyonról szóló törvény módosítása, az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknél a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében meghozandó döntéseknél szabályozza a közérdeket és az ellátásbiztonságot célzó alapelveket.

Ugyancsak érinti a törvényjavaslat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt. A módosítás összefügg a kormány azon döntésével, amely szerint az ötezer fő alatti települések adósságát az állam még 2012. évben teljes mértékben konszolidálja, az ötezer fő fölötti önkormányzatok adósságának részbeni átvállalására azonban 2013 első felében kerül sor. Ezért a jelen törvényjavaslat a stabilitási törvényt is olyan irányba módosítja, ami lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a folyószámlahiteleiket és egyéb működési célú likvidhiteleiket a fennálló állománnyal vihessék át a következő évre. A javaslat gondoskodik arról egyébként, hogy a 2012-ben lejáró folyószámlahiteleket az érintett önkormányzatok kormányzati engedély nélkül azonnal meghosszabbítsák.

Talán ez a legjelentősebb része, nem térnék ki ezen javaslatnak egyébként nemzetgazdasági szempontból azon jelentőségére, amely az önkormányzatoknak az elmúlt nyolc, de akár mondhatnánk azt is, hogy húsz évben fölhalmozott adósságának rendezése irányába mutat. Azt gondolom, hogy erről még sokat fogunk beszélni itt a Házban, és remélhetőleg a devizában eladósodott lakosság után a második nagy területet, az önkormányzatok adósságának a problémáját is a kormányzat e törvényjavaslattal kezdődően fogja tudni kezelni.

A törvényjavaslat kitér továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény kiegészítésére, az állam forrásbevonási lehetőségének bővítése céljából. A módosítással a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. üzleti mozgástere a nemzetközi pénzügyi szabályzattal összhangban további pontosításra kerül, amely a magyar állam és képviselője részére megfelelő meghatalmazást, egyben garanciákat is tartalmaz.

A törvényjavaslat érinti az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a nemrégiben - a november 20-ai ülésnapon - elfogadott, a közművezeték adójáról szóló törvényt. Az akkor elfogadott törvény több mentességet, adókedvezményt fogalmaz meg, így például mentes az adó alól a földgázszállításról szóló törvény szerinti szállításirendszer-irányító, valamint a villamos energiáról szóló törvény szerinti átvitelirendszer-irányító tulajdonában álló közművezeték is. Ezt kívánja a törvényjavaslat korrigálni, hogy bár e közművezetékek stratégiai jelentőségűek, azonban véleményünk szerint a tulajdonosaik képesek az adó megfizetésére. Az arányos közteherviselés elvéből az következik, hogy e mentességek ne illessék meg az érintett adóalanyokat, a törvényjavaslat erre figyelemmel elrendeli, hogy a mentességet megfogalmazó rendelkezések ne lépjenek hatályba.

Kérem, hogy egyébként az általam itt csak talán ízelítőként elmondott, bár elég jelentős módosításokra és a lakosság és az önkormányzatok számára, illetve a költségvetés számára pozitív változásokat figyelembe véve támogassa az Országgyűlés a benyújtott javaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai