Készült: 2020.02.23.16:00:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

193. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:29

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Most előterjesztés időkeretben történő tárgyalásáról döntünk. A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a keddi ülésnapon nyolcórás időkeretben folytassa le a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újra megnyitott részletes vitáját. A javasolt időkeret elosztását a kiküldött napirendi ajánlás tartalmazza.

Határozathozatalunk előtt megkérdezem a frakciókat, hogy kívánnak-e élni a háromperces felszólalás lehetőségével. (Nem érkezik jelzés.) Nem kívánnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az előterjesztés újra megnyitott részletes vitájára nyolcórás időkeretben kerüljön sor. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 281 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta a nyolcórás időkeretre tett javaslatomat.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot a Szülőföld Alapról szóló T/12725. számú törvényjavaslat újramegnyitása érdekében. Ebben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés 2004. december 6-7-ei ülésén kerüljön sor a korábban már lezárt általános vita ismételt megnyitására.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem a képviselőcsoportokat, kívánnak-e élni ezzel a felszólalási lehetőséggel. (Nem érkezik jelzés.) Nem kívánnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most döntésre kerül sor. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései alapján Házszabálytól eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

(14.20)

Kérdezem tehát önöket, hogy a T/12725/30. számú javaslatnak megfelelően eltérnek-e a Házszabálytól. Kérem, most szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 306 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a Házszabálytól történő eltérést elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy foglaljanak helyet, folytatjuk határozathozatalunkat!

Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben teszek javaslatot. Az előterjesztett napirendi ajánlást az elektronikus futárpostával képviselőtársaim kézhez kapták, a benyújtott önálló indítványokról szintén ezúton tájékozódhattak.

Most először a napirend módosító javaslatairól határozunk. A Fidesz és az MDF frakciója összesen 19 előterjesztés tárgyalására tett javaslatot. A Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően ezekről vita nélkül döntünk.

Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a “Nemzeti Petíció - a gáz- és villamosenergia-áremelések terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításárólö szóló T/10553. számon beterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége ezt az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3725. számon beterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem fogadta el az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítvány napirendrevételét.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, napirendre tűzi-e a külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló T/4292. számon beterjesztett törvényjavaslatot.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el a napirendrevételt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a mai ülésünk napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosítását tartalmazó T/9461. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem fogadta el a napirendretűzést.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/9706. számon beterjesztett törvényjavaslattal... (Zaj a függetlenek soraiban. - Pillanatnyi szünet.) Köszönöm a figyelmüket. Kérem, kézfelemeléssel most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem támogatta a napirendrevételt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10064. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirendrevételt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló T/10128. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirendre-vételi indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10405. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirendrevételt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a “Nemzeti Petíció - a privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításárólö szóló T/10538. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem fogadta el a napirendre-vételi indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a nemzeti emlékhelyek létesítéséről és szabályozásáról szóló H/10185. számú határozati javaslattal.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el a napirend kiegészítését.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló H/10681. számon benyújtott határozati javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el ezt az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról szóló H/10730. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványomat. (Folyamatos zaj.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/10281. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirendre-vételi indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról címmel előterjesztett T/10700. számon található törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el ezt az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezeti üzletrész tulajdonosainak kárpótlásáról szóló T/4005. számon előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a gyermekgondozási díj időtartamának és felső összeghatárának megemelése, valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/11693. számon beterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem támogatja a napirend kiegészítését.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/12362. számon beterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta a napirendrevételt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10731. számon beterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirendre-vételi indítványt.

 

(14.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Bejelentem előtte, hogy a határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a szülőföld-programcsomag létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitájának lefolytatására a mai napon nem teszek javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 30 perc van, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések és válaszok időszakával folytatjuk munkánkat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Turi-Kovács Béla, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterhez: “Verespatak a magyar kül- és belpolitika botrányköve?ö címmel. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai