Készült: 2020.08.09.17:26:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap, 208. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 0:23

Felszólalások:  <<  208  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Szakmai szempontból valóban megalapozott volt ez a csere. (Derültség.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, és feltételezem, hogy a pénzügyminiszter úr nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, ezért az általános vitát lezárom.

A törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, az elfogadásról döntünk. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? (Nincs jelentkező.)

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18712. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 365 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a vasúti közlekedésről, az országos területfejlesztési koncepcióról, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényjavaslatok záróvitájára és zárószavazására - a megfelelő felkészülés érdekében - a költségvetési törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása előtti napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést új változatban T/18814. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatok az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint nem felelnek meg a Házszabály rendelkezéseinek, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18814. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 197 igen szavazattal, 166 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/18635. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/18635/8. számon kapták kézhez.

Megkérdezem az előterjesztő Dióssy Gábor államtitkár urat, kíván-e szólni a határozathozatal előtt. (Jelzésre:) Nem. Bejelentem, hogy az előterjesztő nem támogat módosító javaslatot.

Az ajánlás két pontból áll, az 1. pontot előterjesztője visszavonta.

Most a 2. pontról határozunk. Ebben Gémesi György tesz módosító javaslatot, az indítvány kormányfelhatalmazást tartalmaz, a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 350 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A napirendi ajánlás lehetővé teszi, hogy az elfogadott módosító javaslat hiányában a mai napon zárószavazásra is sor kerülhessen. Most ez következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18635. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 365 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18364. számon, az egységes javaslatot pedig T/18364/9. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18364. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

(18.00)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 364 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18109. számon, az egységes javaslatot T/18109/14. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18109. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 201 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 163 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az országos fejlesztéspolitikai koncepcióról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/18067. számon, az egységes javaslatot H/18067/90. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem, de zárószavazásra sor kerül.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/18067. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 200 igen, 159 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a gazdasági társaságokról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18196. számon, az egységes javaslatot T/18196/98. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem, de zárószavazásra sor kerül.

Felhívom a figyelmüket, hogy az egységes javaslat 344. §-ának, 365. § (2) bekezdésének és a 368. § (2) bekezdésének elfogadásához az alkotmány 20. § (6) bekezdése, a 44/C. §-a és a 61. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18196. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 200 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 163 tartózkodás mellett a minősített többséget igénylő rendelkezéseket nem fogadta el.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 164 tartózkodás mellett az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18213. számon, az egységes javaslatot T/18213/11. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Felhívom a figyelmüket, hogy az egységes javaslat 17. §-ának elfogadásához az alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18213. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 347 igen, 11 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a minősített többséget igénylő rendelkezést elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 343 igen, 15 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/18200. számon kapták kézhez. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/18200. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 363 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18091. számon, az egységes javaslatot pedig T/18091/12. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18091. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 362 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18107. számon, az egységes javaslatot T/18107/21. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18107. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 362 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18362. számon, az egységes javaslatot T/18362/12. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem, de zárószavazásra sor kerül.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18362. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 364 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(18.10)

Soron következik a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18106. számon, az egységes javaslatot pedig T/18106/20. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

A törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 19/D. §-a, a 19/E. § (3) bekezdése, illetve a 35. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18106. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 366 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik az egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18207. számon, az egységes javaslatot T/18207/49. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18207. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 203 igen szavazattal, 162 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18208. számon, az egységes javaslatot T/18208/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18208. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 206 igen szavazattal, 158 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18210. számon, az egységes javaslatot pedig T/18210/12. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, a zárószavazás következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18210. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 198 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája, zárószavazása. Az előterjesztést T/18212. számon, az egységes javaslatot pedig T/18212/19. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés a javaslatokat az alkotmányügyi bizottság T/18212/22. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetet elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Felszólaló nem jelentkezett. A záróvitát lezárom.

Kérdezem Kovács Kálmán miniszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1., 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 193 igen szavazattal, 171 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18212. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 193 igen szavazattal, 167 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a foglalkoztatás bővítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18360. számon, az egységes javaslatot pedig T/18360/13. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztő, záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/18360/15. számú ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Nincs felszólaló. A záróvitát lezárom.

Kérdezem Csizmár Gábor miniszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván.

A módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 352 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18360. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 363 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18365. számon, az egységes javaslatot T/18365/26. számon kapták kézhez.

Módosító javaslatok érkeztek, záróvitára kerül sor. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18365/29. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Felszólaló nem jelentkezett.

A záróvitát lezárom. Dióssy Gábor államtitkár urat kérdezem, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván.

Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 2. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

(18.20)

Most az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatról határozunk az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 204 igen szavazattal, 155 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18365. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 201 igen szavazattal, 155 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Felhívom a frakciók figyelmét, hogy a sorrendváltozás most lesz érvényes, tehát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása következik. Az előterjesztést T/18197. számon, az egységes javaslatot pedig T/18197/20. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy egy szakaszban folytassuk le a vitát az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának T/18197/23. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-2. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

Kérdezem Petrétei József igazságügy-miniszter úr helyett Hankó Faragó Miklós államtitkár urat, kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem kíván szólni.

A módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a benyújtott módosító javaslatokat az ajánlás 1-2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 201 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 160 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18197. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 204 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 161 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18198. számon, az egységes javaslatot T/18198/38. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18198/40. számú ajánlása alapján egy szakaszban tárgyalja a kezdeményezést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-3. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nincs jelentkező, a záróvitát lezárom. Hankó Faragó Miklós államtitkár úr sem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1-3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 201 igen szavazattal, 159 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18198. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 199 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18199. számon, az egységes javaslatot T/18199/49. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Felhívom figyelmüket, hogy a záróvita nem nyílik meg az ajánlás 4. és 7. pontjaira, az alkotmányügyi bizottság döntése szerint ezek nem felelnek meg a Házszabálynak.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés, az alkotmányügyi bizottság T/18199/54. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6. és 8. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkező nincs, a záróvitát lezárom. Államtitkár urat kérdezem, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő az ajánlás 1., 3., 5., 6. és 8. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 1. pontjáról, annak érdekében, hogy ennek alternatívájáról is dönteni lehessen, szavazást kért az ajánlás 2. pontjáról.

Először tehát az ajánlás 3., 5., 6. és 8. pontjairól döntünk. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványokról határozunk. Az 1. pontban az előterjesztő az egységes javaslat 9. §-ának elhagyását javasolja. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 351 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 2. pontjáról szavazunk Tóth Sándor indítványa alapján. Az MSZP kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 193 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18199. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 199 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

 

(18.30)

Soron következik a szövetkezetekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18205. számon, az egységes javaslatot T/18205/97. számon kapták kézhez. Az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18205/99. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-5. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Ügyrendi kérdésben megadom a szót Lengyel Zoltán képviselő úrnak. (Jelzésre:) Téves! Lengyel Zoltán úr normál felszólalásra jelentkezett. Öné a szó.

Felszólalások:  <<  208  >>    Ülésnap adatai