Készült: 2020.02.27.22:52:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:16

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most először a Házszabálytól való eltérésről döntünk.

A házbizottság a Házszabály rendelkezései alapján azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a “Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének feloszlatásárólö szóló H/12471. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy az előterjesztés sürgősségi döntés nélkül kerüljön napirendre; módosító javaslat benyújtására a mai napon 15 óráig legyen lehetőség; módosító javaslatok beérkezése esetén is, együttes összevont általános és részletes vita után, még a mai napon kerüljön sor a módosító javaslatokról történő szavazásra, valamint a zárószavazásra. A határozathozatal előtt frakciónként egy-egy megszólalásra van lehetőség. Kíván-e ezzel bárki élni? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván.

Határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály értelmében az indítvány elfogadásához a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a házbizottság 12471/3. számon előterjesztett javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 318 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.

A házbizottság, ugyancsak a Házszabály rendelkezései alapján, azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés “Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó művelethez történő magyar hozzájárulásrólö szóló H/12495. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a mai napon együttes összevont általános és részletes vitára kerüljön sor.

Kérdezem, a frakciók kívánnak-e élni a felszólalási lehetőséggel. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kívánnak.

(14.30)

Határozathozatalunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a házbizottság H/12495/2. számon előterjesztett javaslatát. Kérem, most szavazzanak a négyötödös szabály szerint! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 326 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Házszabálytól eltérés indítványát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az emberi jogi bizottság mai ülésén határozati javaslatot terjesztett elő “A kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt elhurcolásának 60. évfordulójánö címmel H/12668. számon. A napirendi ajánlásunkban szerepel, hogy ebben az esetben az Országgyűlés dönt a Házszabálytól való eltérésről. Ennek elfogadása esetén a mai napon tárgyaljuk az előterjesztést. A Házszabály rendelkezései alapján a házbizottság kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy az előterjesztés sürgősségi döntés nélkül kerüljön a mai ülés napirendjére, bizottság kijelölésére ne kerüljön sor, az Országgyűlés még a mai ülésnapon, a határozati javaslat felolvasását követően vita nélkül döntsön.

Kérdezem, kívánnak-e élni a frakciók a megszólalás lehetőségével. (Nincs ilyen jelzés.) Nem.

Határozathozatalunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a házbizottság H/12668/1. számon előterjesztett javaslatát négyötödös szabály szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 328 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Házszabálytól eltérést.

Az előterjesztés vitájára és a döntésre a mai esti határozathozatalok között elsőként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat részletes vitájának időkeretben történő tárgyalásáról határozunk. Erre a házbizottság 10 órás időkeretet javasol, amelynek felosztását napirendi ajánlásunk tartalmazza. Frakciókérés alapján indítványozom, hogy a vezérszónoki felszólalások időtartama a korábban javasolt 40 perc helyett képviselőcsoportonként 15 perc legyen.

Kérdezem, kívánnak-e élni a felszólalás lehetőségével, 3 perces időkeretben. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kívánnak.

Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a költségvetési törvényjavaslat 10 órás időkeretben kerüljön tárgyalásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a 10 órás időkeretben történő javaslattal 328 igen, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett egyetértett.

Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, az időkeretekre elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlást valamennyien megkapták elektronikus futárpostával. A benyújtott önálló indítványokról szintén ezúton tájékozódhattak.

Most a módosító indítványokról határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja húsz előterjesztés tárgyalására tett javaslatot. Ezekről a Házszabály értelmében vita nélkül döntünk.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - a gáz- és villamosenergiaár-emelések terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10553. számú javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3725. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról szóló T/3991. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló T/4292. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslattal, amely T/9461. számon került benyújtásra. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a mai ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/9706. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10064. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló T/10128. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványomat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10405. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezen indítványomat.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - a privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/10538. számon benyújtott javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványomat.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a nemzeti emlékhelyek létesítéséről, szabályozásáról szóló H/10185. számú határozati javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló H/10681. számú határozati javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezen indítványt.

 

(14.40)

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a mai ülés napirendjét a gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról szóló, H/10730. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezen indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/10281. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem támogatta ezen indítványomat.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról címmel előterjesztett, T/10700. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezen indítványomat.

Kiegészítik-e önök az ülés napirendjét a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrész-tulajdonosainak kárpótlásáról szóló, T/4005. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet módosításáról szóló, T/11415. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a gyermekgondozási díj időtartamának és felső összeghatárának megemelése, valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/11693. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el ezt az indítványomat.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló, T/12189. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezen indítványomat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló, T/12362. számon benyújtott törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el ezt az indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte továbbá, hogy a mai ülésnapunkon ne kerüljön sor a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatalra.

Kérem tisztelt képviselőtársamat, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem támogatta ezen indítványomat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. A döntéshozatal előtt bejelentem, hogy a szerdai ülésnapon a televíziós közvetítésre tekintettel 15 perc helyett 5 perces technikai szünetre kerül sor, várhatóan fél 2 körül folytatjuk a munkát. (Közbeszólások: Fél 2-kor?) Nem most, szerdán. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon örülök, hogy figyelnek a felvezetéseimre. (Zaj.) Tehát szerdán fél 2-kor kerül sor a második vitanap megkezdésére.

Felhívom figyelmüket, hogy a napirendi ajánlás tartalmazza azt is, hogy a 2005. évi költségvetési törvényjavaslat részletes vitája egy szakaszban kerül megtárgyalásra.

Megkérdezem képviselőtársaimat, látja-e valaki akadályát annak, hogy erről az Országgyűlés a napirend elfogadásával együtt határozzon. (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelentkezés.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy mindezekkel együtt, összességében elfogadják-e az általam előterjesztett napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége támogatja ezen indítványomat, és ezzel a napirendi ajánlást elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! 14 óra 45 perc van, áttérünk az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Deák András, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez: “Százmilliós közpénzek az egyik MSZP-s milliárdostól a másik MSZP-s milliárdosnak, avagy napi másfél millió forint közpénz jut az MSZP-s klientúra továbbépítéséreö címmel. Deák András képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai