Készült: 2020.08.13.08:10:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

96. ülésnap (1999.10.22.), 40. felszólalás
Felszólaló Révész Máriusz (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:45


Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A költségvetés készítésekor minden országban nagy viták vannak. Nem könnyű eldönteni sehol sem, hogy az oktatásra vagy az utakra, a nyugdíjakra vagy a kutatás-fejlesztésre kell nagyobb összeget fordítani. Magyarországon a helyzet azonban még az átlagosnál is bonyolultabb. Magyarországon a következő évben több mint 803 milliárd forintot kell adósságtörlesztésre fizetni. Ez nem könnyű, ez az összeg nagyon hiányzik. Hogy ez a 803 milliárd forint mekkora összeg, arról két összehasonlítást hadd mondjak. Az egész önkormányzati szféra - amiben az oktatástól kezdve nagyon sok minden beletartozik - a következő évben 680 milliárd forint támogatást kap a központi költségvetéstől. Vagy másképp megvilágítva, minden egyes magyar állampolgár után a következő évben 80 ezer forint adósságtörlesztést kénytelen fizetni a magyar költségvetés. Ez az összeg - még egyszer mondom - nagyon hiányzik a költségvetésből.

(9.50)

Bonyolítja vagy nehezíti a helyzetet, hogy a privatizációs bevételek csökkennek, hiszen túl vagyunk a privatizáción, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánunk, ezért a költségvetési hiányt a GDP fél százalékával csökkentenünk szükséges.

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetést ezek után az előzmények után lehet alaposan értékelni.

Az oktatás központi forrásai a következő év költségvetésében 15,3 százalékkal, 290,8 milliárd forintra növekednek. Néhány adat ezzel kapcsolatosan: az óvódásokra jutó állami normatíva 80 ezer forintról 97 ezer forintra növekszik, ez 21 százalékos támogatás; az iskolásokra vonatkozó állami normatíva 83 ezer forintról 100 ezer forintra növekszik, ez is több mint 20 százalékos támogatásnövekedést jelent. A napközi otthonos ellátás azonban 5500 forintról 15 ezer forintra növekszik, és a kistelepülések iskolásaira jutó kiegészítő támogatás kétszerese az előző évekének. Azt hiszem, ez mindenképpen jelentős előrelépést jelent.

Az önkormányzatok szempontjából azonban a helyzet nem ennyire szép. Azonban itt is fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy - ellentétben az ellenzéki állításokkal - az önkormányzatok állami támogatásának növekedése meghaladja az inflációt. Az előző évben 633 milliárd forint volt az önkormányzatok központi állami támogatása, ez az idei évben a költségvetés tervei szerint 680 milliárd forintra nő.

Egy másik kérdés az, amiről már itt az elmúlt napokban több vita folyt, hogy helyes-e az az elosztási rendszer, amelyet ez a költségvetés tartalmaz. Ez a költségvetés azt tartalmazza, hogy az alacsonyabb jövedelemtermelő képességű önkormányzatok az eddigiekhez képest jobb helyzetbe kerülnek, míg a magasabb jövedelemtermelő képességűek rosszabb helyzetbe. Azt hiszem, ezt az elosztásmódosítást mindenképpen indokolja az, hogy a tavalyi évben már 1100-ra növekedett azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol a szükséges alapellátás biztosítása is problémát okozott; 1100 volt az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok száma. Ez mindenképpen olyan szám, ami indokolja azt, hogy az önkormányzati források elosztásánál változtatást kell tenni a költségvetésben is.

Ez a költségvetés biztosítja azt, hogy azokon a hátrányos helyzetű településeken is, ahol a magas munkanélküliség miatt kevés az egy főre jutó személyi jövedelemadó, a szükséges alapszolgáltatásokat - így az oktatást is - az önkormányzat megfelelő szinten biztosítsa.

A felsőoktatásról: a felsőoktatás az előző évben, 1999-ben, pontosabban az előző költségvetésben jelentős forrásnövekedésben részesült a költségvetéstől. Igaza van az előttem szóló képviselőtársamnak, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy ez a forrásnövekedés ebben a évben nem folytatódott ilyen mértékben. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a felsőoktatás támogatása a következő évben 8,7 százalékkal, tehát az infláció felett növekszik. Ez az összeg - ellentétben szintén néhány előttem szóló ellenzéki képviselőtársammal - teljes egészében létszámcsökkenés nélkül biztosítja a 8,25 százalékos keresetemelést. A következő évben jelentősen nő a világbanki erőforrásokból támogatott beruházások értéke is a felsőoktatásban.

A Fidesz oktatási munkacsoportja a kutatás-fejlesztésre javasolt összegeket kevésnek tartja, ezért módosító javaslatot kívánunk benyújtani a kutatás-fejlesztés támogatásának növelésére. Ez egyébként összhangban van a kormányprogrammal.

Tisztelt Országgyűlés! Egy költségvetést egységében lehet kezelni. Ez a költségvetés elősegíti az infláció csökkenését, biztosítja az erőteljes gazdasági növekedés feltételeit, ami több ezer új munkahelyet jelent Magyarországon. Ezzel a költségvetéssel közelebb kerülünk az Európai Unióhoz. Ezek a lépések, úgy érzem, biztosítják Magyarország gazdasági felzárkózását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai