Készült: 2020.08.03.14:11:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

109. ülésnap (1999.12.14.), 158. felszólalás
Felszólaló Révész Máriusz (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:15


Felszólalások:  Előző  158  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Először is hadd nyugtassam meg az ellenzéket, ezen belül az SZDSZ-t, hogy a vallásszabadságot Magyarországon nem akarja megkérdőjelezni senki. Egyetlen kormánypárt sem kérdőjelezi meg. Azonban fel kell tennünk a kérdést, hogy a szabad vallásgyakorlásba mennyire fér bele az, amit a televízióban, a TV2-ben láttunk mintegy két héttel ezelőtt. Mennyire férnek bele a szabad vallásgyakorlásba az olyan kijelentések, amelyeket már itt idéztek, de kénytelen vagyok újra felhívni rá a figyelmet: a római katolicizmust Mussolini alapította, majd Adolf Hitler erősítette meg, és népszerűségét ennek a két embernek köszönheti. Ez a szabad vallásgyakorlás, tisztelt SZDSZ? Önöknek lehet - nekünk ez nem fér bele a szabad vallásgyakorlásba. Ezzel a kijelentéssel a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze több millió katolikus hívőt nemcsak Magyarországon, hanem a világon szerte burkoltan összefüggésbe hozott a fasizmussal. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen felháborító.

Németh Sándor egyébként a nemzeteket sem kíméli, és azt hiszem, hogy ez sem fér bele a szabad vallásgyakorlásba. A franciákat, spanyolokat, portugálokat intoleráns nemzetnek nevezi, ezenfelül antiszemitának, nácinak, inkvizíciót működtető fasisztának. Önöknek ez a szabad vallásgyakorlás? Azt kell mondjam, hogy nekünk nem. Mitterrand elnököt ugyanolyan náci fiatalnak nevezi, mint amilyenek a német hitlerjugendek voltak. Ez sem fér bele nekünk ebbe a kategóriába.

Elgondolkodhatunk, hogy ezek a kijelentések Magyarországnak mennyit árthatnak az európai uniós tárgyalásokon, hogyha a negyedik legnagyobb magyar egyház hasonló tanainak híre megy.

A rasszizmus sem áll egyébként messze Németh Sándor vezető lelkésztől, hiszen azt is hirdetik, hirdeti - megint egy idézet következik -: a legtöbb fekete férfi, mikor vége az aktusnak, képtelen felfogni, hogy gyereke van. Németh Sándor szerint ez a rockzenén keresztül terjed. (Derültség a kormánypártok és a MIÉP padsoraiban.) Ez sem fér bele a mi véleményünk szerint a szabad vallásgyakorlásba.

Fel kell tenni a kérdést, mi történne Magyarországon, hogyha ezeket az állításokat, ezeket a nézeteket nem a Hit Gyülekezete, hanem valaki más fogalmazná meg. Nem kétséges: hihetetlen felháborodás törne ki az országban, s az ellenzék, különösen az SZDSZ harsányan követelné az elhatárolódást. Most azonban csend van. Az SZDSZ a vallásszabadságra hivatkozik; nem számít a gyűlöletkeltés, nem számít a rasszizmus - nem számít semmi. (Közbeszólás a kormánypártok padsoraiban: Úgy van!)

Miután többször megnéztem a rendelkezésemre bocsátott videókat, rájöttem, hogy nem is ezek a kijelentések, nem is ezek a tanítások a legveszélyesebbek. Sokkal nagyobb veszély az akaratuktól megfosztott emberek tömege, az önkívületben vonagló hívők nagy száma. Ez jelenti, tisztelt hölgyeim és uraim, az igazán nagy problémát! Sajnos szűkebb lakókörnyezetemből is tudok riasztó példát mondani. Egy közelben lakó tizenéves leány belekeveredett a Hit Gyülekezetébe, majd miután sikerült kilépnie onnan, szüleinek még körülbelül három év áldozatos munkájába került, mire lelki egyensúlyát helyrehozták és visszavezették a társadalom normális életébe. A frakciótársaim jelzése alapján a példa nem egyedi.

Tisztelt Országgyűlés! Jogállamban vallásszabadság van. Ez evidencia. A vallásszabadság mögé bújva azonban nem lehet gyűlöletet kelteni, nem lehet uszítani, és emiatt nem lehet hallgatni. Nem lehet kettős mércével mérni! Szabó Albert kijelentéseiről sem lehet kézlegyintéssel beszélni, elintézni azzal, hogy Magyarországon szólásszabadság van. Felháborítónak tartom, hogy az SZDSZ a vallásszabadság támadásaként fogja fel, hogy a kormánypártok tiltakoznak a Hit Gyülekezetének szélsőséges nézetei ellen.

Az SZDSZ esetében különösen fontos lenne az elhatárolódás. Nemcsak azért, mert az ajánlószelvények egy részét a Hit Gyülekezete gyűjtötte össze, Hack Péter, az SZDSZ újraválasztott ügyvivője, Szent-Iványi István, a külügyi bizottság elnöke közös zarándoklatra utazik a Hit Gyülekezetével, dr. Mészáros István, aki nyolc éven keresztül az SZDSZ országgyűlési képviselője volt, a tévében nyilatkozik a Hit Gyülekezetének a nevében a gyülekezet gazdasági ügyeiről. Azt hiszem, nagyon fontos lenne, hogy tisztán lássuk, mi ezekről a kérdésekről, amelyeket Németh Sándor megfogalmazott, az SZDSZ álláspontja. (Közbeszólás az MDF padsoraiban: Halljuk!)

A beszédemet egy rövid, általam ritkán idézett szerzővel, Mester Ákos néhány gondolatával szeretném zárni a "16 órá"-ból: "Biztosak lehetünk-e abban, hogy a vallásszabadságra vonatkozó liberális elvek alapján kell megítélni egy gyülekezeti vállalkozást? Biztosak lehetünk-e abban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.), hogy itt kizárólag hitbéli ügyekről van szó, vagy csak megtéveszt bennünket, hogy a projektet pásztorló lélekvezető (Az elnök ismét csenget.) Istenre hivatkozik és a Bibliára?" Nem mi mondtuk - Mester Ákos mondta.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok és a MIÉP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  158  Következő    Ülésnap adatai