Készült: 2020.08.03.14:59:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

121. ülésnap (2000.02.28.), 34. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:32


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A köztulajdon működtetésének, illetve a köztevékenység ellátásának hatékonyságához valamennyiünknek egyformán közös érdeke fűződik. A parlament ezt felismerve alkotta meg már 1991-ben a koncesszióról szóló törvényt, melynek apró, ám igen jelentős módosítása van most önök előtt.

Emlékeztetőül elmondanám a koncesszió fogalmát: a koncesszió keretében az állam, illetőleg az önkormányzat a törvényben tételesen meghatározott tevékenység gyakorlásának jogát visszterhes szerződésben, időlegesen úgy engedi át a jogosultnak, hogy azzal együtt piaci monopóliumot biztosít.

Az állam vagy az önkormányzat a tulajdonát akkor adja koncesszióba, ha ezáltal a köz javára hatékonyabban biztosíthatja a tulajdon működtetését. Ha valamit koncesszióba adnak, az mindig időleges átengedést jelent, és nem jár a köztulajdon elidegenítésével. A koncesszióba adott köztulajdon tehát mindig megőrzi eredeti tulajdoni formáját, és ebből adódóan nem szűnik meg a kapcsolata a közérdekkel, továbbra is annak szolgálatában kell állnia. A közérdek védelme pedig megkívánja, hogy a koncesszióba adással kapcsolatos ügyintézés átlátható, nyomon követhető legyen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvény jelenlegi szövege tartalmazza ugyan, hogy a koncessziós eljárásban a pályázatot nyilvánosan kell meghozni, ám nem tartalmaz kifejezett rendelkezést és előírást az elbírálással kapcsolatos eljárás és a megkötött koncessziós szerződés nyilvánosságára nézve. Az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján teljesen egyértelmű, hogy mind a koncessziós pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárás, mind pedig a koncessziós szerződésnek a pályázat elnyerésével összefüggő elemei közérdekű adatnak minősülnek, s mint ilyen, a polgárok számára megismerhetők. Ezzel szemben a koncessziós törvény jelenlegi szabályozása lehetőséget ad arra, hogy az ilyen adatok nyilvánosságra hozatalát, üzleti titokra hivatkozással, a polgári törvénykönyv alapján meg lehessen tagadni.

A kormány egyetért az adatvédelmi biztos úr álláspontjával, amely ezt a visszásságot alkotmányossági szempontból sérelmezi, és egyértelmű jogi helyzet megteremtését igényli a maga részéről is. A kormány abból indult ki, hogy a közérdekű adat megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog érvényesülése nemcsak egyszerű szabályozást igényel, hanem elengedhetetlenül szükséges a közügyek intézésének átláthatóságához.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat kiegészíti a törvény jelenlegi szabályozását, és előírja, hogy a koncessziós pályázat elbírálásáról készüljön emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülményeket, az emlékeztető legyen mindenki számára nyilvános.

Előírja továbbá a törvényjavaslat, hogy a koncessziós szerződés közérdekű tartalmi elemeinek nyilvánosságát biztosítani kell. A törvényjavaslat szerint ez a kiegészítés igen korrekt, hiszen nem a koncessziós szerződés nyilvánosságáról, hanem a benne foglalt közérdekű adat nyilvánosságáról rendelkezik. Meg kell említeni, hogy miután a koncesszióról szóló törvény a valamennyi ágazatra érvényes, alapvető szabályokat tartalmazza, így a törvényjavaslat szerinti kiegészítés szintén valamennyi ágazatra kötelező érvényű lesz. A törvényjavaslat emellett biztosítja annak a lehetőségét is, hogy egyes ágazati törvények további adatok emlékeztetőbe való felvételét is előírhassák.

Tisztelt Képviselőtársaim! Valahányszor megtörténik egy felemás jogi helyzet világos rendezése, mindig egy esélye szűnik meg annak, hogy bárki a közérdek kárára használhassa ki a szabályozást. Az önök előtt lévő törvényjavaslat része annak a jogalkotási folyamatnak, amelynek célja megszüntetni a közügyek intézése átláthatóságának és az ezt nehezítő, félreérthető szabályozásoknak a mennyiségét. A kormány számára ezért is volt jelentős ez a látszólag apró, de lényegi módosítás.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és arra kérem önöket, hogy szavazatukkal is támogassák az átláthatóságot, a törvényjavaslat elfogadását! Köszönöm kiemelt figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai