Készült: 2022.07.03.03:44:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap, 202. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 26:10

Felszólalások:  <<  202  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat. Megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük tehát a határozathozatalokat; először sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk.

Az ügyrendi bizottság sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot H/18695. számon.

Megkérdezem Csiha Judit elnök asszonyt, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Csiha Judit jelzi, hogy nem.) Elnök asszony jelzi, hogy nem.

Most a határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/18695. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 271 igen szavazattal, 5 ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Az önkormányzati bizottság sürgős tárgyalást kérve új változatban benyújtotta a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatot T/18732. számon.

Megkérdezem Kovács Zoltán bizottsági elnök urat, hogy kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Kovács Zoltán: Nem.) Elnök úr jelzi, hogy nem kívánja indokolni.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18732. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 276 igen, 16 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most a kormány által benyújtott előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről döntünk.

Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni a minősített adat védelméről szóló T/18708. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Felhívom a figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vétel elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18708. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 296 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/18709. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18709. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 197 igen szavazattal, 106 ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosítását kezdeményező T/18710. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Nincs jelentkező.) Jelzést ismételten nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18710. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 189 igen szavazattal, 5 ellenében, 121 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni a Magyar Köztársaság kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről Varsóban, 2005. június 17-én aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/18711. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Nincs jelentkező.) Jelzést ismételten nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18711. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 317 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Megkérdezem, kívánja-e valaki indokolni az Európai Unió katonai válságkezelő tevékenységéhez történő magyar hozzájárulásról szóló H/18713. számú határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Nincs jelentkező.) Jelzés nem érkezett.

Felhívom a figyelmüket, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/18713. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 189 igen szavazattal, 2 ellenében, 129 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

Tisztelt Országgyűlés! Ahogyan azt a napirend elfogadásánál az Országgyűlés elnöke jelezte, a szociális bizottság sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az ápolási díj, valamint a hozzátartozójukat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbsegítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatát.

Megkérdezem Mátrai Mártát, a szociális bizottság elnökét, kívánja-e indokolni a H/18720. számú előterjesztés sürgős tárgyalásba vételét. (Dr. Mátrai Márta: Nem.) Elnök asszony jelzi, hogy nem kívánja indokolni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 198 igen, 119 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 130 ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18191. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 314 igen, 6 nem szavazattal, 2 ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

(17.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló T/18364. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 323 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/18365. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az országos fejlesztéspolitikai koncepcióról szóló H/18067. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az országos területfejlesztési koncepcióról szóló H/18068. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 321 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a foglalkoztatás bővítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló T/18360. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 324 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló T/18363. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 191 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló T/18359. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/18361. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló T/18362. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 325 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről szóló T/18161. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 191 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló T/18206. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 198 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18106. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 329 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/18207. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 195 igen szavazattal, 135 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló T/18208. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 197 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az állat-egészségügyről szóló T/18209. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 197 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

 

(18.00)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/18210. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 200 igen szavazattal, 128 ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/18213. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 311 igen szavazattal, 14 ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a szövetkezetekről szóló T/18205. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 189 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló T/18212. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló T/18096. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 328 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/18199. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 327 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/18093. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 198 igen szavazattal, 133 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes, egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/18094. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló T/18091. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, 3 ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról szóló T/18092. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 326 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/18107. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 323 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról szóló T/17911. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 325 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a gazdasági társaságokról szóló T/18196. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 329 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/18198. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 196 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló T/18197. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 329 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés elnöke a napirend elfogadásakor bejelentette, hogy az állam tulajdonában álló ingatlanokon pártok számára biztosított ingyenes ingatlanhasználat megszüntetéséről szóló T/17560. számú törvényjavaslat részletes vitájára nem kerül sor, így a részletes vitára bocsátásról sem kell döntenünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában 1996. október 19-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/18368. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/18368/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter asszonynak, a napirendi pont előadójának.

 

(18.10)

 

Felszólalások:  <<  202  >>    Ülésnap adatai