Készült: 2020.09.25.06:50:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

56. ülésnap (2010.12.01.), 32. felszólalás
Felszólaló Lukács László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:26


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LUKÁCS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő már általánosságban bemutatta a törvényjavaslat mögött álló elveket és érdekeket, illetve a tartalmak szabályozásáról is szólt, amelyek közül én személy szerint különösen fontosnak látom a gyermekkorúak védelmét. Ugyanakkor legalább ennyire lényeges elem a médiaszolgáltatások piaci viselkedésének szabályozása. A piac szabadságának ésszerű és életszerű korlátozása a közvetlen tartalomszabályozásnál jóval hatékonyabb eszköz a törvényjavaslat céljainak elérése érdekében.

(12.20)

A médiapiacon való megjelenés fontos kritériuma a nyilvántartásba vétel. A törvényjavaslat egyik érdeme, hogy a nyilvántartásba vételi eljárás egyszerűsödött, és garanciákkal lett kiegészítve, vagyis a regisztrációs eljárás csupán formális szempontokat vizsgál, a megtagadására okot adó körülményeket a javaslat egyértelműen felsorolja. Nem bizonyult indokoltnak a médiaalkotmánnyal szembeni korábbi vádaskodás, amely szerint a regisztráció a sajtószabadság korlátozásának eszköze lehet. Ugyanakkor a javaslatban a tárgyi hatály is szélesebb, valamint a nyilvántartásba vétel is szélesebb kört érint, de hangsúlyozom, ez formális jellegű kötelezettség, és nem korlátozza az alkotmányos szabadságjogokat.

Sokan elfeledték, bár az előbb már szóba került, hogy egy 2006-os alkotmánybírósági határozat mulasztásos alkotmánysértést állapított meg a médiatörvénynek a frekvenciák kiosztására vonatkozó szabályozása kapcsán. Ezt végre orvosolja a jelenlegi törvényjavaslat, így a frekvenciák kiosztására szolgáló pályázati eljárás is alkotmányos lehet. Tudnunk kell ugyanakkor, hogy a digitális átállás miatt pályázat csak az analóg frekvenciát használó rádiók esetében lesz.

Tisztelt Ház! Részletesebbé vált a műsorszolgáltatói kategóriák felsorolása. A közösségi médiaszolgáltatás új médiaszolgáltatói kategória, amely felváltja a jelenleg még hatályos törvény köz-műsorszolgáltató és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató kategóriáit. A közösségi médiaszolgáltatás olyan vállalkozás, esetleg az adott önkormányzat által is támogatott hírközlő szervezet, amely közszolgálati, közérdekű célokat is szolgál, de azért nem közszolgálati médiaszolgáltatás, hanem például helyi tévé, amely egy településen élők tájékoztatási igényeit kiszolgálja. A közösségiek számos kedvezményben részesülnek, például nem fizetnek a hatóságnak médiaszolgáltatási díjat, a műsorterjesztőknek kötelesek továbbítani a műsorukat, és indulhatnak a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatain. A törvényjavaslat mindenképpen olcsóbbá teszi a közösségi rádiózást és televíziózást.

Szóba került, de aligha tagadhatja bárki, hogy a médiapiac szereplőinek méreteit az egységes verseny fenntartásának érdekében korlátozni kell. A jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók kategóriájába azok a rádiók és televíziók esnek, amelyek országos éves átlagos közönségaránya meghaladja a 15 százalékot. Aki idetartozik, az nagyon helyesen a közönség érdekében bizonyos többletkötelezettségekkel terhelhető meg, mint például a hírműsorok közzététele, filmek eredeti nyelven és felirattal való vetítése, vagy a hallási fogyatékkal élők igényeinek kiszolgálása. A piaci koncentráció kontrollja csak 35 százalékos országos éves átlagos közönségarány felett érvényesül. Magunk mögött hagyjuk a korábbi merev szabályozást, amely alapján a médiaszolgáltatók növekedése jogosultságuk számának a korlátozása miatt eleve kizárt volt. A javaslat szerint a médiaszolgáltató csak 35 százalék felett nem indíthat újabb médiaszolgáltatást, és ekkor valamilyen hatóság által jóváhagyott módon a média sokszínűsége érdekében módosítani kell a médiaszolgáltatások műsorstruktúráján, amennyiben ez indokolt. Hosszan lehetne még sorolni a piaci működésről szóló fejezet előremutató szabályait például a műsorterjesztők továbbítási kötelezettségeiről vagy a médiaszolgáltatások terjesztőknek való kötelező felajánlásáról, amelyek remélhetőleg átvezetnek majd minket egy új, kiegyensúlyozottabb, rugalmasabb, korrektebb médiavilágba.

Tisztelt Országgyűlés! A hiteles, tárgyszerű és nyilvánvalóan a magyar nemzet érdekét szolgáló tartalomszabályozás valamennyiünk érdeke. A Fidesz és a KDNP frakciója elkötelezett azon törvényjavaslatok mellett, amelyek a piaci szereplők lehetőségét a közösség és az egyén érdekeinek szem előtt tartásával egyértelműen szabályozzák. Ez a törvényjavaslat ilyen, vagy ilyen lesz, ezért kérem képviselőtársaim támogatását is hozzá.

Köszönöm a szót. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai