Készült: 2020.10.22.08:37:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

189. ülésnap (2001.02.16.), 116. felszólalás
Felszólaló Glattfelder Béla (Fidesz)
Beosztás gazdasági minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 7:42


Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GLATTFELDER BÉLA gazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Elnöknő! Tisztelt Ház! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Alig van olyan dolog az életünkben, ami annyira természetes, nélkülözhetetlen és ami egyúttal annyira megfoghatatlan, mint az energia. Amikor felkapcsoljuk otthon a villanyt, használjuk háztartási gépeinket, munkánkat végezzük, nem is gondolunk arra, hogy mindezt milyen energiatermelő és -szolgáltató hálózat teszi számunkra lehetővé. Csak akkor érzékeljük, hogy létszükségletünk az energia, ha - akár csak néhány percre is - nélkülözni vagyunk kénytelenek azt. A családok, a települések, iskolák, kórházak, üzemek, a közlekedés energiaszükségleteinek biztosítása ezért minden fejlett állam egyik legalapvetőbb feladata.

Tisztelt Ház! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Manapság sokat beszélnek szerte a világon az energiaárakról, arról, hogy egyes energiahordozókból még mekkora készletek állnak az emberiség rendelkezésére, hogy milyen új alternatív energiaforrások pótolhatják a nem megújuló energiaforrásokat, és hogyan lehet megóvni környezetünket, sőt az egész Földet a növekvő energiafelhasználás károsító hatásaitól. Minderről széles, kiterjedt vita folyik, mint ahogy arról is, hogy lehet-e, és ha igen, milyen szerepe lehet ezen gondok megoldásában az atomenergiának.

Magyarországon 25 éve működik a Paksi Atomerőmű, mégpedig nemzetközi mércével mérve is kiemelkedően biztonságosan, és a szakemberek többsége szerint még hosszú évekig biztonságosan és gazdaságosan. Miért kell akkor most az Országgyűlés előtt - egyébként első alkalommal - beszámolnunk az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról? Azért, tisztelt képviselőtársak, mert a 1998 nyarán hivatalba lépett kormány a törvényes kötelezettségének eleget kíván tenni, és fontos feladatának tartja, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot és önöket az atomenergia-termelés biztonsági és környezetvédelmi helyzetéről.

Az atomenergiáról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról a kormány az Országos Atomenergia Bizottság, az Országos Atomenergia Hivatal, valamint az érintett miniszterek útján gondoskodik. Az Országos Atomenergia Bizottság elnöke a gazdasági miniszter, ezért az 1999. évi helyzetről szóló beszámolót a miniszter úr nevében terjesztem a tisztelt Ház elé.

A jelentés a hatósági rendszer működéséről, a nukleáris biztonság hazai helyzetének értékeléséről és fejlesztéséről, a radioaktív hulladékok elhelyezéséről, az ember és a környezet védelmével kapcsolatos intézkedésekről, a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásáról és nem utolsósorban az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéséről szól - hogy csak a legfontosabb kérdéseket emeljem ki.

Az Országgyűlésnek és a kormánynak az atomenergia biztonságos alkalmazása terén meglévő feladatai ismertetése után rövid tájékoztatást szeretnék adni az Országos Atomenergia Bizottság és a hatóságok tevékenységéről.

Először is: az Országos Atomenergia Bizottság az atomenergia alkalmazása terén döntés-előkészítő feladatot lát el az előterjesztések, programok elvi kérdéseiben; állást foglal a hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi ügyekben; koordinálja a hatóságok és a minisztériumok tevékenységét; ellenőrzi az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok érvényesítését, a hatósági jogkörök gyakorlását.

 

(12.20)

 

Ezzel szemben az Országos Atomenergia Hivatal alapvető feladata a nukleáris létesítmények, elsősorban a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor és a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktor, a radioaktív anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási, hatósági, engedélyezési és felügyeleti feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatás. A hivatal feladatköre kiterjed tehát az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatás-fejlesztési tevékenységek összehangolására, értékelésére, a hatósági ellenőrzést szolgáló tevékenységek finanszírozására, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra. A kormány részéről a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagok elhelyezésével, a környezeti sugáregészségügyi mérésekkel kapcsolatos hatósági feladatokat az egészségügyi miniszter az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat útján látja el. A hatósági feladatok ellátásában, saját szakterületüknek megfelelően részt vesznek az érintett minisztériumok és a központi igazgatási szervek is.

Tisztelt Ház! A fenti felügyeleti szervek általános tapasztalataként megállapíthatjuk, hogy a magyar nukleáris létesítmények az engedélyekben, tervekben meghatározott paraméterekkel üzemelnek, a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot, az előírt intézkedéseket a létesítmények végrehajtották.

A hazai villamosenergia-termelés közel 40 százalékát adó Paksi Atomerőmű működéséről, a biztonság növelésével összefüggő fejlesztésekről is beszámol a jelentés. Az erőmű stratégiai jelentőségű társasága a hazai energiaiparnak, a termelt mennyiség és az olcsón előállított villamos energia miatt. Az elmúlt években végzett nemzetközi felülvizsgálatok pozitívan értékelték az atomerőműben folyamatosan végzett, a biztonság növelését szolgáló fejlesztéseket, és megállapították, hogy ezek eredményeképpen a Paksi Atomerőmű biztonsága nem marad el a vele egy időben épített nyugati atomerőművek színvonalától. A folyamatban lévő biztonságnövelő intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a Paksi Atomerőmű a biztonsági, műszaki, gazdasági lehetőségeket és az emberi tényezőket figyelembe véve minél tovább üzemelhessen.

Tisztelt Ház! Az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások során vizsgálja a nukleáris biztonság helyzetét a tagjelölt országokban. A Magyarországról szóló országjelentés kedvezően értékeli az atomenergia alkalmazásának helyzetét, megállapítja, hogy a jogszabályok és a nukleáris biztonság egyéb előírásai korszerűek, és összehasonlításuk a nyugati országokban alkalmazott elvekkel jó eredményt mutat. A nukleáris biztonsággal foglalkozó témakör az energia fejezetben ideiglenesen lezárásra került, Magyarország nem kér átmeneti mentességet. Az Európai Unióval való együttműködést és csatlakozásunk előkészítését az atomenergia alkalmazása területén megkönnyítette az a körülmény, hogy hazánk részese az atomenergia biztonságos alkalmazásának szabályozására létrejött átfogó nemzetközi megállapodásoknak.

Az elmondottakat összefoglalva elmondhatom, hogy az atomenergia hazai alkalmazása 1999-ben mind az itthoni, mind a nemzetközi mércével mérve, megfelelt a szigorú követelményeknek. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beszámolót és az arról szóló határozati javaslatot fogadja el.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai