Készült: 2019.10.21.23:33:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

256. ülésnap (2010.02.22.), 229. felszólalás
Felszólaló Korózs Lajos (MSZP)
Beosztás szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utánihoz hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:15


Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KORÓZS LAJOS szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár: Boldogan teszem, elnök úr. Tisztelt Ház! Én is nagy köszönetet szeretnék kifejezni Koszorús László képviselőtársunk családtagjainak, annál is inkább, mert tanult barátom, képviselőtársam - hogy mondjam? - egyetlenegy állításával nem értek egyet -, az egy kivétel az volt, hogy megköszöni a fogyasztóvédelmi albizottság elmúlt években végzett munkáját.

Kedves Barátaim! Kedves Képviselőtársaim! A kormány felismerte, hogy az erős fogyasztóvédelem a jól működő gazdaság elengedhetetlen feltétele. Ennek szellemében született meg az új, 2007-2013-as időszakra vonatkozó 3. számú, középtávú fogyasztóvédelmi politika és az arra épülő részletes, rövidebb távú cselekvési program, valamint a kapcsolódó kormányhatározat, amelyben a kormány meghatározta a cselekvési program végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, megjelölve azok felelőseit, illetve határidőket.

A kormányhatározat három témakörben jelölt meg konkrét kormányzati intézkedéseket a fogyasztóvédelem szervezetrendszere tekintetében, a fogyasztóvédelem eszközrendszere tekintetében, az erőforrások biztosítása tekintetében. Az új fogyasztóvédelmi politika és cselekvési program óta eltelt időszak eredményei önmagukért beszélnek.

A fogyasztóvédelem minden területe dinamikusan fejlődött, akár a jogszabályalkotásra, akár a hatósági jogalkalmazásra, akár a békéltető testületek vagy a civil szervezetek megerősítésére gondolunk. A fogyasztóvédelmi politika megvalósítása érdekében tett erőfeszítések által a fogyasztók nagyobb biztonságban érezhetik magukat, egységes, minden tekintetben megerősített fogyasztóvédelmi hatósági szervezetrendszer ellenőrzi a vállalkozások tevékenységét, védi a fogyasztók érdekeit.

A békéltető testület szabályozás-felülvizsgálata révén hatékony, alternatív vitarendezési fórum áll a fogyasztók rendelkezésére. Az újonnan létrehozott Fogyasztóvédelmi Tanács és annak szakkollégiumai pedig fórumot biztosítanak a nélkülözhetetlen társadalmi párbeszédnek.

Az újragondolt támogatási rendszer folytán átláthatóbb és hatékonyabb formában működnek a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, több támogatást kapnak a békéltető testületek, erősödött az együttműködés a civilek és a hatóság, valamint a kormányzat között.

Csak néhány példa az elmúlt négy év kemény munkája folytán megvalósult eredményekből.

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képében egységes integrált fogyasztóvédelmi szervezetrendszer jött létre 2007. szeptember 1-jétől. Ezzel egyidejűleg a hatóság finanszírozása célzottabbá és hatékonyabbá vált, állományának létszáma fokozatosan bővült, 176 fővel. A hatóság nemcsak szervezetében, de hatáskörében is megerősítésre került, általános fogyasztóvédelmi hatáskörrel került felruházásra, és a 2008. szeptember 1-jei naptól hatályos új fogyasztóvédelmi szabályok alapján szélesebb körben átdolgozott szankciórendszer és bírságolási szabályok mentén végzi munkáját.

(20.30)

2. Komoly előrelépésként értékelhető az érdekegyeztetés terén egy új típusú, tripartit fórum létrehozása a Fogyasztóvédelmi Tanács formájában, amely megalakulása óta folyamatosan ülésezik a fontosabb fogyasztóvédelmi kérdések és jogszabályok megvitatása céljából. A tanács keretén belül az ágazati szintű szakmai kérdések megvitatása céljából szakkollégiumok alakultak, így élelmiszer-ipari, kereskedelmi, pénzügyi.

3. 2008-ban megtörtént a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák országos hálózatának kiépítése is. A hálózati irodák a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveivel kötött együttműködési megállapodás alapján minden megyében, illetve a fővárosban leginkább egy helyen fogadják a fogyasztói panaszokat, ingyenes tájékoztatást adnak a fogyasztói kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban. A civil szervezetek pályázati rendszere átalakult, időben is szélesebb körben jutnak a támogatásokhoz, amelynek köszönhetően egyre több helyen végeznek eredményes tájékoztatási és oktatási tevékenységet.

4. A békéltető testületekre irányadó szabályozás a fokozódó terhek, valamint a folyamatosan változó gazdasági körülmények mellett igényelte az átfogó módosítást, amely szintén 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba. A testületi tagok díjazása, a testületek támogatása új alapokra került, sok tekintetben módosultak fontos eljárási szabályok, amelyek a hatékony fogyasztói érdekvédelmet és a testületek tekintélyének növelését szolgálták.

5. Erősödött a közvélemény tájékoztatása a fogyasztóvédelmi ügyeket illetően, 2008 őszétől a Fogyasztóvédelmi Hatóság valamennyi jogerős határozata megismerhető, illetve a békéltető testületek is nyilvánosságra hozhatják az együttműködést megtagadó és az ajánlásokat nem teljesítő vállalkozásokat.

És van egy 6., ámde ezt idő hiányában már önöknek el nem mondom. Mindent egybevetve azt gondolom, hogy nemhogy szégyenkeznivalónk nincs, fogyasztóvédelem-ügyben büszkének kell lennünk magunkra.

Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő úr. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai