Készült: 2020.11.25.14:58:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

136. ülésnap, 50. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka egyéb szavazás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:59

Felszólalások:  <<  50  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretettel köszöntöm önöket. Kérem, foglalják el helyüket, hogy folytatni tudjuk munkánkat. Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Még egyszer kérem, foglalják el helyüket.Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt megkezdjük a szavazási eljárást, immár hagyományszerűen, a szavazógépek működőképességének ellenőrzése érdekében jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem, nyomják meg a szavazógépük valamelyik, szavazásra jogosító billentyűjét! (Jelenlét-ellenőrzés.)

165 jelenlévő van, 34-en vannak távol, az Országgyűlés határozatképes.

Soron következik az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló T/10733. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/10733/1. számon kiigazítást nyújtott be, amely a Ház hálózatán mindenki számára elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/10733. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló T/10528. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10528/5., összegző jelentését pedig T/10528/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/10528/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, mivel a zárószavazás következik, hogy elfogadjae a T/10528/7. számú egységes javaslatot Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) országgyűlési határozat módosításáról történő határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/10929. számú javaslatot a honlapon valamennyien megismerhettük.

Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett személyi javaslat tartalmát. Parancsoljon, jegyző úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  50  >>    Ülésnap adatai