Készült: 2021.07.30.05:44:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

35. ülésnap (2018.10.30.), 180. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:49


Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A T/2922. számú törvényjavaslatról el kell hogy mondjam, hogy a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. számú rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, (EU) 2018/302. számú európai parlamenti és tanácsi rendelet is szabályozást ad a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről. Ezen szabályozások célja, hogy a fogyasztói helyzetben lévők számára a rendeletben meghatározott esetkörökben védelmet biztosítson az állampolgárságon, lakóhelyen, illetve letelepedési helyen alapuló diszkriminációval szemben az online vagy offline áruvásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele tekintetében. Tisztelt Országgyűlés! Az online vásárlás előnyeit évről évre egyre többen ismerik fel, hiszen gyorsan, kényelmesen, bárhol és a nap bármely percében megvásárolhatjuk a kiválasztott terméket. Ennek megfelelően a magyarországi online kiskereskedelem meredek emelkedést mutat, 2018 első felében 17 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított, mint 2017 hasonló időszakában. 2017-ben az Európai Unió országaiban élők 57 százaléka vásárolt árut vagy szolgáltatást az interneten, ám közülük csak minden negyedik tette ezt egy másik ország online áruházából, szolgáltatójától.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbb említett rendelet szabályai megvédik a magyar fogyasztókat, átláthatóságot biztosítanak, és a magyar fogyasztók kevésbé lesznek kitéve azon esetleges negatív kiskereskedelmi gyakorlatoknak, amelyek révén korlátozottabban élhetnek belső piaci jogaikkal. Kialakításra kerül egy egységes eljárás, amely érvényt szerez annak, hogy bármiféle jogsérelem esetén a vevők részére hatékony jogérvényesülési mechanizmus álljon rendelkezésre.

Fontos megemlíteni, hogy a rendelet nem eredményezi azt, hogy a kereskedők kénytelenek legyenek áruikat, szolgáltatásukat az egységes piac valamennyi szereplője számára értékesíteni, ebből következően nincs szükség arra, hogy üzleti modelljükön változtassanak.

Az általános fogyasztóvédelmi szabályozástól eltérően a vásárlói, szolgáltatás-igénybevevői kört a rendelet kiterjeszti a természetes személyeken kívül a végfelhasználóként eljáró vállalkozásokra is. A rendelet értelmében ki kell jelölni a végrehajtásért felelős hatóságot, és meg kell határozni a rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Továbbá biztosítani kell, hogy a fogyasztók vitás kérdések esetén gyakorlati segítséget kapjanak.

A kormány döntése révén végrehajtásért felelős szervként a Pest Megyei Kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság kerül majd kijelölésre. Továbbá kijelölésre kerül az innovációért és technológiáért felelős miniszter arra, hogy a fogyasztóknak a rendelet alkalmazásából eredő, a fogyasztó és kereskedő között felmerülő vitás kérdésekben gyakorlati segítséget nyújtson.

Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel az uniós rendeleti szabályozásra, nem szükséges részletekbe menő szabályozás elfogadása, mindazonáltal a rendeletnek való megfelelés érdekében módosítani szükséges a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXVI. törvényt, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvényt. A Fidesz-frakció természetesen támogatja a törvényjavaslatot, hiszen az ebben foglaltak a magyar fogyasztók védelmében vannak, ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai