Készült: 2020.10.21.06:32:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

329. ülésnap, 25. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A részletes vita újra megnyitva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:23

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a számvevőszéki és költségvetési bizottság T/12415/962. számon előterjesztett módosító javaslatát, amely a 2014. évi főösszegeket tartalmazza. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az indítványt 219 igen szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetési bizottság a stabilitási törvény rendelkezése alapján elkészítette a központi költségvetés egyenlegéről, fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegeiről és azok részletes számszaki hatásairól szóló tájékoztatóját. Ez T/12415/963. számon a hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem képviselőtársaimat, hogy a korábban benyújtott módosító javaslataikat a tájékoztató ismeretében tekintsék át, és amennyiben szükséges, azokat új változatban terjesszék elő. A kapcsolódó módosító javaslatok benyújtására az újra megnyitott részletes vita lezárásáig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 121/A. § (5) bekezdése alapján a részletes vitát újból megnyitom és elnapolom. Folytatására a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most kettő perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm az együttműködésüket. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a helyüket elfoglalni. Köszönöm az együttműködésüket.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. A törvényjavaslatot T/13049. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/13049/20. számon megkapták és megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat - a módosítandó törvények számát és az összefüggéseket figyelembe véve - három szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy ismertesse a vitaszakaszokat.

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai