Készült: 2020.05.28.07:45:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2019.07.12.), 44. felszólalás
Felszólaló Dr. Kovács Árpád
Beosztás a Költségvetési Tanács elnöke
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:49


Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az Országgyűlés elnöke 2019. július 8-án megküldte a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló, az Országgyűlés által elfogadott módosítások átvezetését is tartalmazó egységes törvényjavaslatot. Kérte a Költségvetési Tanács stabilitási törvény 25. §-a szerinti véleményét az államadósság-szabálynak való megfelelésről, valamint az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulásának megadását a törvényjavaslat zárószavazásához.A tanács vizsgálata alapján a 2018. július 10-én tartott ülésén az alábbi egységes véleményként megfogalmazott határozatot hozta. Megállapította, hogy a 2020. december 31-i tervezett államadósság-mutatónak az ország jövő évi központi költségvetéséről szóló T/6322/846. számú egységes törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésében előírt mértéke megalapozott, összhangban van a stabilitási törvény rendelkezéseivel és a törvényjavaslat alapját képező makrogazdasági és államháztartási folyamatokkal. Miután a 2020. év végére számított államadósság-mutató 65,5 százalékos mértéke kisebb a 2019. év végére várt 68,6 százaléknál, így az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésének követelménye is teljesül.

A tanács mindezek alapján adta meg az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulását a T/6322/846. számú egységes törvényjavaslat zárószavazásához.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg, hogy ez évben is a tanács megbízását teljesítve igen röviden indokoljam annak határozatát.

Az államadósság-szabály keretét az Alaptörvény a következők szerint fogalmazza meg: „mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza”. A stabilitási törvény is rendel előírást az államadósság alakulására vonatkozóan. Ezt az Országgyűlés  a Költségvetési Tanács jelzéseit is figyelembe véve  2016-tól módosította. A költségvetés tervezésekor alapul vett makrogazdasági feltételek alapján 2020-ra a következők vonatkoznak: mivel a költségvetési évre előre jelzett infláció és a bruttó hazai termék reálnövekedési üteme közül az egyik nem haladja meg a 3 százalékot, ezért az államadósság-mutatót legalább 0,1 százalékponttal kell csökkenteni.

Az egységes törvényjavaslatból látható, hogy az adósságmutató jövőre ennél jóval nagyobb mértékben, 3,1 százalékkal mérséklődhet. A tanács kedvezőnek tartotta azt is, hogy a központi költségvetés adósságának devizaaránya a 2011. év végi 50 százalékról 2020 végére 14,4 százalékra csökkenhet, és várhatóan a következő években még ennél is kisebb lehet, valamint az adósságfinanszírozás erőteljesen hazai megtakarításokra támaszkodhat. Ennek következtében jelentősen csökken az adósság kitettsége külső hatásoknak.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A tanács folyamatában követte a költségvetésitörvény-javaslat országgyűlési tárgyalását. Az egységes költségvetésitörvény-javaslat felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a benyújtott törvényjavaslathoz képest az Országgyűlés által elfogadott előirányzat-változtatások kereken 33 milliárddal növelik a központi alrendszer egyes kiadásainak összegét. Ennek forrását döntően a belsőkiadás-átcsoportosításokkal és minimális mértékben az áfabevétel előirányzatának megemelésével teremtették meg. Ezáltal változatlan marad mind a pénzforgalmi és az eredményszemléletű hiány, mind az államadósság tervezett összege.

A korábbi éveknél nagyobb, a GDP 1 százalékát kitevő, a rendkívüli kiadásokra szolgáló tartalék, valamint az Országvédelmi Alap előirányzata sem változik. Így a Költségvetési Tanács megítélése szerint, a kockázatok  a gazdasági teljesítményünk esetleges lassulása, a külpiaci mozgástér szűkülése, az ismert geopolitikai és kereskedelmi feszültségek erősödése és mások  ellensúlyozására megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre.

Tisztelt Országgyűlés! A 2020. évi költségvetésitörvény-javaslat nemcsak az Európai Unió államháztartási hiányra és államadósságra vonatkozó követelményeinek felel meg, hanem nagyon közel került ahhoz, hogy a strukturális egyenlegre vonatkozó szabályt is teljesítse. A Költségvetési Tanács mindezek mellett ráirányította a figyelmet, hogy a biztonságos és kedvező államháztartási folyamatok fenntartása érdekében 2020-ban is felelős költségvetési gazdálkodásra van szükség.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kellemes nyarat kívánok a zárószavazás után. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

(11.40)
Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai