Készült: 2021.09.23.07:06:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap (2011.10.27.), 86. felszólalás
Felszólaló Szilágyi Péter (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 16:20


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetés általános vitájával mint műfajjal nekem eléggé komoly problémáim vannak. Itt sorra elmondjuk a monológokat, de sajnos érdemi párbeszéd csak Gyurcsány Ferenc, illetve a fideszesek között szokott kialakulni. Én úgy gondolom, hogy ezzel szakítanunk kellene, és érdemi párbeszédet kellene folytatni annak érdekében, hogy valóban egy olyan költségvetés alakuljon ki, amely Magyarország érdekét szolgálja. Ez a mostani költségvetés nem szolgálja Magyarország érdekét.

Én elsősorban az önkormányzatok szemszögéből vizsgáltam ezt a javaslatot, de ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk beszélni, mindenképpen szükséges ebbe a kontextusba belevenni a készülő Ötv.-tervezetet, illetve az egyéb, mostanában az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatelvonásokat, illetve intézményátadásokat az állam számára, illetve érdemes azt is megnézni, hogy a Fidesz hozzáállása az önkormányzatokhoz, az önkormányzatisághoz hogyan, miként változott az elmúlt időszakban.

Azt láttuk, hogy amikor az előző kormányok nagyon súlyos, sokak szerint faluromboló tevékenysége megkezdődött, a Fidesz teljes joggal lépett fel ennek érdekében, gondoljunk a kisposták megmentésére, a szárnyvonalakkal kapcsolatos fellépésekre, illetve a kistelepülések önkormányzatiságával, illetve élhetőségével kapcsolatos, akkor még ellenzéki, fideszes felszólalásokra - ezekkel mi tökéletesen egyetértünk. Nem gondoljuk azt, hogy létezhet erős Magyarország erős vidék, erős kistelepülések nélkül. Ennek tükrében vizsgáltuk azt, hogy ebben a költségvetésben, illetve a költségvetés időbeli környékén alakuló törvényekben milyen felfogásbeli különbözőség, illetve milyen felfogásbeli változás tapasztalható a Fidesz részéről.

Ha csak a számokat nézzük - és ezt a későbbiek során még részletesebben szeretném kifejteni -, látjuk, hogy a Széll Kálmán-tervben önök már elhatároztak egy fűnyíróelvszerű megszorítást, ami most a költségvetésben összességében 159 milliárdos kivonással jár. Ez nem csupán azért aggályos, mert itt egy 159 milliárd forintos csökkenésről beszélhetünk, hanem azért is, mert olyan szegmenseit próbálják önök az önkormányzatoknak megvágni, amelyek pont a legrászorultabbakat segítenék, és pont arról szólnának, hogy az önkormányzatok mint közösségek fel tudják karolni ezeket a rászoruló személyeket. Úgyhogy úgy gondolom, mindenképpen érdemes leszögezni, hogy az önök önkormányzatiság felé gyakorolt hitvallása, illetve nézetei nagyon radikálisan megváltoztak az utóbbi időszakban. De a mi olvasatunkban ez hogyan is néz ki?

Véleményünk és meggyőződésem szerint egyre több kistelepülési és egyéb állampolgár esetében önök az egyénekre és a közösségekre csak mint szabályozandó tárgyakra gondolnak. Önök úgy gondolják, hogy a helyi erős közösségek kialakulása nagyon veszélyes és nemkívánatos egy erős központosítás folyamatában, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeken a kistelepüléseken csírájában elfojtsanak minden olyan törekvést, ami esetlegesen kritikus hangokat próbálna úgy megvalósítani, hogy ehhez még erőforrásaik is vannak - önök ezt semmiképpen nem szeretnék. Mi azonban úgy gondoljuk, az LMP úgy gondolja, hogy pont fordítva kellene ennek működnie: ne a települések és a polgárok függjenek az államtól, hanem az államnak kell függni az őt létrehozó, az őt alkotó közösségektől és lakosoktól. Ezért az LMP javaslata az, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, meg kell állítani azt a húsz éve tartó folyamatot, amelyben önök mindannyian bűnösök, mert folyamatosan gyengítik a helyi közösségeket - egész egyszerűen ennek véget kell vetni. De most nézzük a számok tükrében, hogy az önkormányzatiság terén önök egész pontosan milyen területeket kívánnak nagymértékben gyengíteni.

Azt látjuk, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokra 2010-ben 1,2 milliárd forint jutott, ez 2012-ben 167 millió forint lesz - önök majdnem megtizedelték ezt a forrást. A pénzbeli szociális ellátásra 10 milliárd forinttal jut kevesebb idén, és ez pontosan abban az időben történik, amikor az elszegényedés és a kilátástalan helyzetbe kerülés egyre több állampolgárt érint, önök egyre nagyobb mértékben hagyják cserben az alsó középosztályt és az elszegényedő rétegeket - semmiképpen nem támogatható ez az elvonás.

Osztolykán Ágnes már beszélt a közoktatási finanszírozás csökkentéséről is. Itt mintegy 80 milliárd forintot készülnek kivonni, pontosan akkor, amikor az oktatásba való befektetés mindannyiunk jövőjét képezhetné. Egész egyszerűen nem látom, hogy amit önök köznevelésnek mondanak, az miképpen fogja szolgálni a felnövekvő generációk érdekeit, hogyan fognak így megfelelő képzéshez, megfelelő tudáshoz jutni. De úgy látszik, hogy a kormánynak nem számít a nehéz sorsú gyermekek sorsa sem, hiszen a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátásokat nagyon durván, 52 milliárd forintról 21 milliárd forintra csökkentik.

Tehát egész egyszerűen jól látható, hogy a lehető leggyengébb érdekérvényesítő képességű rétegeket akarják önök megszorítani - ez pontosan beleillik abba a körbe, hogy azt a költségvetési hiánycsökkentést, azt az adósságcsökkentést, ami a miniszterelnök úrnak a legfőbb célkitűzése, pont a leggyengébbek megsarcolásával próbálják véghez vinni.

Az LMP úgy gondolja, hogy zöldfordulatra van szükség az önkormányzatok terén is, aminek ezen a téren az a legfontosabb terepe, hogy meg kell erősíteni nem csupán az önkormányzatokat intézményi szinten, de meg kell erősíteni politikai és költségvetési szinten is azokat a kis közösségeket, amelyekből az önkormányzatok állnak. Én úgy gondolom, mindannyiunk érdeke belátni, hogy erős közösségek nélkül hiába van erős állam, egy nagy lyuk fog lebegni a két csoport között; egész egyszerűen a magyar állampolgárok nem kívánnak olyan országban élni, ahol az állam mindenbe bele akar szólni úgy, hogy közben a helyi közösségeket teljes mértékben kivéreztetik.

Ahhoz, hogy ezek az erős közösségek megszülethessenek, el kell azt érnünk, hogy a gazdasági függetlenség megvalósuljon. A gazdasági függetlenség alatt én most nem azt értem, hogy teljes mértékben önfenntartó településeket szeretnénk - nyilvánvalóan mindenki azt szeretne, de azért ez még eléggé messze van meglátásunk szerint is -, hanem függetlenségről akképpen beszélek, hogy nem szabad, hogy egy politikai függőség alakuljon ki az önkormányzatokban az állam felé, és pontosan ezen megfontolásokból sem tudjuk támogatni azt a központosítási törekvést, amely jelenleg zajlik.

(13.10)

A másik nagyon fontos forrása lehetne egy autonóm közösségnek az állami hozzájárulások. Az állami hozzájárulásokkal az volt eddig a probléma, hogy egyszerűen nem tudtak számolni az önkormányzatok azzal, hogy milyen forrással fognak tudni gazdálkodni az adott évben, hiszen folyamatosan változtak. Ennek gátat kell szabni, kiszámíthatóvá kell tenni ezt a rendszert. Tervezhető bevételek nélkül egész egyszerűen nem fognak erős közösségek létrejönni.

Fontosnak tartjuk a normatívák megemelését is, és ez nem csupán a közfeladatok, közszolgáltatások ellátása érdekében szükséges. Természetesen ezért is, de nagyon fontos eszköz lehetne a kormányzat kezében, hogy a célzott normatívaemelésekkel meg tudják gátolni azt a területi leszakadást, amivel most Magyarország szembenéz. Higgyék el, hogy ez lesz Magyarország legnagyobb gondja a jövőre nézve, egész egyszerűen nem sikerült megoldani az elmúlt időszakokban azt, hogy az ország északkeleti fele és a gazdagabb régiók között a lemaradás egyre csak nő. Ez iszonyatos társadalmi feszültségekhez fog vezetni, és úgy gondolom, hogy ennek beláthatatlan következményei lennének.

Ezért úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy a normatívaemelések célzottan kerüljenek olyan településekhez elsősorban, ahol ezekkel a közszolgáltatási fejlesztésekkel és a jobb minőségű közszolgáltatásokkal lehetne csökkenteni ezeket a lemaradásokat. Nagyon fontos még a körzeti igazgatási feladat egy önkormányzat esetében. Bár tudom, hogy az Ötv. tervezetében nem igazán számolnak azzal, hogy államigazgatási feladatok maradnak az önkormányzatoknál, illetve meghatározott lélekszám alatti önkormányzatoknál, nagyon fontos azonban elérnünk azt, hogy egy olyan információáramlás valósulhasson meg az állampolgárok és az igazgatás között, ami mindenképpen kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé teheti az ő életüket. Ennek érdekében szeretnénk, ha a körzeti igazgatási feladatokra 1 milliárd forinttal több juthatna.

Nagyon fontos, és ez szintén kapcsolódik a társadalmi felzárkóztatáshoz, hogy a gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a súlyos foglalkoztatási nehézségekkel küszködő települések számára meg kell emelni a támogatást. Mi itt is 1 milliárd forintos támogatást javasolunk, ami nem túl nagy összeg, de mégis egy jelzésértékű lépés lehetne a kormányzat részéről, hogy igen, nem mondott le ezekről a településekről.

Valóban az egyik legfontosabb probléma ma Magyarországon a közbiztonság kérdése. Dorosz Dávid képviselőtársam már beszélt erről. Az LMP egy közösségi rendőrség megvalósításával szeretné elérni azt, hogy a helyi településeken, a bűnözéssel nagyon nagy mértékben sújtott településeken - nem csak a cigányokra gondolok, teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, bűnözés nagyon sok településen van, ez független attól, hogy a Jobbik hogyan látja, hogy kik állnak a bűnözés mögött. De mindenképpen nagyon fontos kérdésről van szó, és úgy gondolom, hogy abban az esetben lehet megteremteni a helyi közbiztonságot, ha a helyiek, a helyi közösségi rendőrség, illetve a polgárőrség megerősítésre kerül.

Látjuk, hogy az elmúlt napokban nagyon komoly csata kezdődött el a Fidesz padsoraiban a közösségi közlekedés kérdéseivel kapcsolatban. Az LMP álláspontja szintén kapcsolódik a területi leszakadáshoz és a területi egyenlőtlenségekhez. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egyáltalán legyen esélye dolgozni valakinek egy leszakadó térségben, szükséges az, hogy be tudjon menni közösségi közlekedéssel a munkahelyére.

Ezért nagyon fontos, hogy elsősorban ezekre a településekre koncentráljunk akkor, amikor a közösségi közlekedésről van szó. Nem szeretném, ha Kósa és különböző erős fideszes emberek közötti párharc döntene arról, hogy Magyarországon hogyan fogjuk tudni igénybe venni a közösségi közlekedést. Úgy gondolom, hogy egy jól megszervezett és mindenki számára elérhető közösségi közlekedés nélkül egész egyszerűen egy XXI. századi európai ország nem képzelhető el.

Szeretném még felhívni arra a figyelmet, hogy számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan az átengedett szja további csökkentése, bár tudom, hogy a tervezetben az szerepel, az önök terveiben, hogy teljes mértékben meg fog szűnni a helyben maradó szja. Mi azonban ezzel nem tudunk egyetérteni semmilyen szinten, itt azonban még van egy olyan aspektusa is a dolognak, hogy az átengedett szja összegének meghatározására időben csúsztatott módszert szoktak alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy 2013-ban a 2011. évi szja-befizetés alapján fognak az önkormányzatok - amennyiben persze ez megmarad - az szja átengedett részéhez hozzájutni. Itt felhívnám arra a figyelmet, hogy 2011-ben az szja-bevételek drámai módon csökkentek, és mindez találkozni fog azzal a helyzettel 2013-ban, amikor az önkormányzatok jelentős része az adósság terhe alatt fog nyögni, és egész egyszerűen olyan adóssági csapdahelyzetbe fognak bekerülni, amit nem fognak tudni kezelni.

Végezetül, amiben valószínűleg megint egy nézetbeli különbséget fogunk tapasztalni egymás között, ez a civil kontroll megteremtése. Az LMP úgy gondolja, hogy a korrupció, a mindent, az önkormányzatiságot is átszövő korrupció csak erős civil kontrollal előzhető meg, és úgy gondoljuk, hogy az átláthatóságot mindenképpen növelni kell. Az átláthatóságot csak úgy lehet növelni, ha a jelenlegi társadalmi körülményekben, amikor az állampolgárok egész egyszerűen kiábrándultak abból a politikai elitből, ami itt ül a parlamenten és ott ül az önkormányzatok élén is, fel tudjuk pezsdíteni, és helyi, a helyi közösségekben és a helyi közélet alakításában részt venni kívánó állampolgárok lesznek ma Magyarországon.

Erre megvan az esély. Ez az önök és a mi felelősségünk. Az LMP önkormányzati koncepciójában világosan megmondjuk, hogy mi milyen radikálisan új eszközöket szeretnénk bevonni, ha azonban önökben megvan bármiféle szándék arra nézve, hogy szeretnének gondolkodó, tenni akaró és a közösségüket szerető embereket és közösségeket, akkor kérem, támogassák ebben a költségvetésben csak szimbolikus javaslatunkat, egy 0,5 milliárd forintos önálló sort szeretnénk létrehozni, ami egy pályázati alap lehetne arra, hogy ezek a helyi közösségek, amik nem feltétlenül az egyes önkormányzatok egészét érintik, de kis helyi utcaközösségek, kis egyéb civil szervezetek, akik a helyi közösségben akarnak tenni és részt venni, ezek megteremthessék a működésük minimális alapjait is.

Végezetül egy javaslattal szeretnénk élni, ami az önkormányzatok adósságát illeti. Szeretnénk, ha felállna egy önkormányzati eszközkezelő is. Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatok adóssága, bár most az állam egy részét átvállalta, de egész egyszerűen nem az a módja, mert amit a kormány a megyei adósságátvállalás kapcsán véghezvitt vagy véghez fog vinni, az egész egyszerűen az államosítás és nem a probléma alapjának megragadása, hanem a probléma szanálása.

Úgy gondoljuk, hogy igenis meg kell oldani azt a hatalmas problémát, amit az önkormányzatok adóssága jelent, ezért kérem, hogy vizsgálják meg az egyébként már általunk korábban ismertetett önkormányzati eszközkezelő alap felállításának lehetőségét.

Végezetül szeretném még felvetni azt, hogy amennyiben létrehozták önök ezt a 400 milliárd forintos tartalékot, kívánnak-e az önkormányzatok esetében is ilyenen gondolkodni, szükségesnek tartják-e azt egyáltalán, hogy az önkormányzatok úgy mehessenek neki a következő évnek, hogy egy biztonságot, kormányzati felelősségvállalást érezhessenek maguk mögött. Nagyon kérem önöket, hogy vitatkozzunk azokról az LMP-s javaslatokról, amiket a legjobb hiszemben és a legjobb szándékkal nyújtottunk be.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai