Készült: 2021.04.19.13:55:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

81. ülésnap (2011.04.01.), 68. felszólalás
Felszólaló Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:59


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én először is az ajánlás 69. pontjához szeretnék hozzászólni, amelyben Apáti István és Szávay István képviselőtársammal együtt teszünk újabb, úgy tűnik, hogy sikertelen kísérletet arra, hogy a kommunista múlt működtetőit és az elnyomó gépezet rendszerében keletkezett dokumentumokat mindenki számára az Alaptörvényben biztosítottan megismerhetővé tegyük.

(10.50)

Szeretném kérni ehhez jelen állapotban is mindenkinek, minden képviselőtársam támogatását.

Elmondtuk a bizottság előtt is és többször, amikor hasonló tárgyú törvényjavaslatokat nyújtottunk be, hogy ameddig a '90 előtti múltat, a kommunista múltat, a kommunista diktatúrát nem zárjuk le, és azokat a személyeket, akik ezt működtették, ha nem is a megbüntetés különböző fázisairól beszélünk, de legalább a megismerés különböző fázisait mindenki számára elérhetővé kell tenni. Gondolok itt arra, hogy mindenki meg kell ismerje azokat az információgyűjtő személyeket és a titkos dokumentumokat, amelyeket jelen pillanatban, ha akár a mágnesszalagokra gondolunk, az Orbán-kormány legújabb rendeletével újra csak elrejtettek az Alkotmányvédelmi Hivatal pincéjébe. Nagyon várjuk egyébként azt a törvénymódosítást, amit Rétvári Bence államtitkár úr beígért, hogy egy év múlva majd itt eljön a Kánaán, és mindenki megismerhet mindent. Szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, annál is inkább, mert ezt az alaptörvény-módosításunkat úgy, ahogy van, az alkotmányügyi bizottságnak az egyharmada sem támogatta. Tehát azt hiszem, sajnos ez a forgatókönyv valósul meg, amit itt már több ízben láttunk.

Ehhez egyébként egy kapcsolódó módosító javaslatot is tervezek benyújtani, ami nem lenne más, mint a közéletből... - a lusztrációs törvényekhez hasonlóan, amit szintén már benyújtottunk többször, sajnos nem került napirendre vételre. Ezt egyébként a T/2627/101. számú ajánláshoz tervezzük benyújtani, és arról szólna, hogy a közéletből zárnánk ki azokat a személyeket, akik annak idején, hogy pontos legyek, az állami vezetők, egykori állampárt vezető tisztségviselői, bármely erőszakszervezet vezető beosztású tisztjei, illetve szigorúan titkos, tehát szt-állományú tisztjei voltak. Nem tudom, hogy ez miért olyan félelmetes gondolat a Fidesz-KDNP-nek, hogy ezt mindig félresöpörték, én nagyon kérem önöket, legyenek tekintettel arra, hogy az utódainknak is felelősséggel fogunk tartozni, és minden képviselő felelősséggel tartozik azért, hogy egyrészt ezt húsz évig nem sikerült rendezni ezt a helyzetet. Erre lehet azt is mondani, ha húsz évig nem rendeztük, akkor miért kell ezt már bolygatni. Ez egy nagyon átlátszó érvelés, lévén, hogy az a gyalázat, hogy eddig ez nem történt meg, és '90-ben nem ezzel kezdtük, vagy hogy azóta a cseheknél, a lengyeleknél vagy akár Szlovákiában számos ilyen törvény született, még a legkönnyedebb törvények is legalább a közreműködő személyek listáját nyilvánosságra hozták, így kizárva azt, hogy bármiféle zsarolhatóság vagy későbbi beépülésük az államhatalomba kizárható legyen.

Azt hiszem, ennek remek példája itt a mellettünk éppen, hála istennek, nem ülő frakció; azt hiszem, az ideális létszámuk pont annyi, amennyien itt megjelentek ebben a vitában, és reméljük, hogy 2014-től ez az ideális állapot be fog állni. De ehhez kell az önök hatékonyabb közreműködése is, nem hiszem, hogy egy pozitív dolog, hogy Gyurcsány Ferenccel kell találkoznunk még mindig a Magyar Országgyűlésben. Tehát a forradalmat várjuk, hogy itt a világtörténelemben, azt hiszem, egyedülálló forradalom, amit a Fidesz-KDNP végrehajtott... - hogy miért egyedülálló? Azért, mert én a történelmet jól ismerem, de olyat még nem láttam, hogy egy forradalomban még börtönbe sem vagy elszámoltatás alá sem kerülnek a bukott rezsim vezetői, hanem tovább az Országgyűlésben üldögélhetnek. Merem remélni, hogy ez csak az igazságszolgáltatás lassú malmainak az oka, és önöknek megvan már arra a stratégiájuk, hogy Gyurcsány Ferencet mielőbb börtönben láthassuk, és a választóik felé is ezt a kívánalmat, amiért nagyon sokan önökre szavaztak, hogy az elszámoltatást hatékonyan és megalkuvásmentesen véghezviszik, ennek a jeleit is látni fogjuk, és megindulunk ezen az úton.

Sajnos, ezek a módosítók és kapcsolódó módosítók, amiket nagyon szeretném, ha támogatna a tisztelt Ház, pont abba az irányba hatnának, ha támogatnák őket, hogy ezzel a volt kommunista múlttal szembenézhessünk, és többet senki a demokratikus közéletben ne lehessen megmondóember a diktatúra működtetői közül. Tudom, hogy ez áldozatokkal járna az önök soraiban is, de azt hiszem, hogy ezt a kis áldozatot, azt a néhány embert, erre - hogy mondjam - az utókor nagyrabecsülése és elismerése oltárán meg kellene tenni, és azt hiszem, hogy ezzel egy hősies tettet hajtanának végre, hogy úgy mondjam, igazi forradalmi tettet.

A következő a 95. ajánlási pont, amihez hozzá szeretnék szólni, ezt Gyüre Csaba és Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam nyújtotta be. Ez arra irányulna, hogy bármely állampolgár fordulhasson az Alkotmánybírósághoz, ami jelen pillanatban a demokráciának egy erős bástyája, hogy ezt bárki megteheti. Bár tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság néha lassan és nagy leterheltséggel működött, most tervbe van véve a testület létszámának emelése. Ezért nem is értjük, hogy egy létszámemelés mellett miért csökkentjük le az ügyszámokat... - most jó esetben csak az országgyűlési képviselőknek, de az alaptervezetben még annak sem, csak az országgyűlési képviselők egynegyedének. Ezzel is a választási kampányukban tett ígéretüket beváltanák, hogy csak a Fidesz, mert csak a Fidesznek van jelen pillanatban ekkora frakciója, hogy ezt megtehesse. Tehát nem értjük, hogy az állampolgároknak miért nem lehet megadni azt a lehetőséget, hogy ők is, ha úgy gondolják, hogy valamelyik törvény vagy bármely jogszabály az alkotmánnyal ellentétes, akkor igenis éljenek azzal a jogukkal, hogy egy kibővített és lehetőleg gyorsabban működő Alkotmánybírósághoz forduljanak. Kérem, ezt fontolják meg, és támogassák ezt a módosító javaslatunkat.

Illetőleg záró gondolatként: nagyon szeretnénk - bár ez többször elhangzik, és el is fog hangzani tőlünk -, ha egyfajta népszavazás lenne az alkotmányról. Itt sokan, nekem is pont tegnap egy lakossági fórumot tartva elmondták, hogy nehéz szavazni egy egész csomagról, de azt is látni kell, hogy nem azért kérjük, hogy az embereket lehetetlen döntések elé állítsuk, hanem ez egy visszajelzés azzal kapcsolatban is, hogy hányan mennek el szavazni, hányan érzik ezt fontos dolognak, hogy véleményt nyilvánítsanak akármilyen formában az alkotmányról. Én nagyon szeretném látni, hogy a 8 millió állampolgárból mennyien mennek el, adják le szavazatukat, és hogy ez végeredményben milyen eredményt ad. Ez szerintem önöknek a legitimáció szempontjából is nagyon fontos lehet.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiból.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai