Készült: 2020.09.24.10:55:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

231. ülésnap (2012.10.29.),  175-178. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 4:47


Felszólalások:   171-174   175-178   179-182      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Ertsey Katalin, az LMP képviselője, kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének: "Biztos kezdet - lesz-e folytatás?" címmel. Képviselő asszonyt illeti a szó.

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A "Biztos kezdet" program igazi siker hazánkban. Ezek a gyerekházak olyan gyerekeknek kínálnak integrációt korán, akik számára, sőt az egész családjuk számára a rendszeres közösségi élet, a játékos fejlesztő foglalkozások prevenciót jelentenek, beavatkozást még az előtt, hogy bármi okból a családban krízishelyzet alakulna ki, vagy iskolai nehézségeik támadnának. Csodájára járnak mindenhol, magam is jártam több ilyen házban, tanúja voltam, amikor Jánoshalmán norvég kolléganők tanulmányozták a modellt.

A projekt európai pénzekből indult el azzal a szándékkal, hogy finanszírozását hosszú távon a magyar költségvetés fogja adni. A példaértékű munka ellenére sajnos a program jövője folyamatosan kétségesnek tűnik. Csak most, októberben ítélték meg végre, majd novemberben talán átutalják, és a házaknak decemberig kell felhasználniuk azt a pénzt, amiről közel egy éven át senki nem tudta, hogy jön-e vagy sem: a 2012-es működésük költségeit. Hogyan lehet úgy nyugodtan dolgozni, ráadásul nehéz helyzetű közösségekben, gyerekekkel, ha teljes a létbizonytalanság?

Sajnos, a háttérben nincs szakmai felügyelet, és nincs még csak hír vagy pletyka sem arról, hogy mi lesz 2013. január 1-jétől, és kik lesznek a szakmai segítők abban, hogy a programok a házakban szakszerűen működjenek, és a munkatársakat szakmai kritériumok mentén alkalmazzák.

Kérdezem tehát: mi a terve a kormánynak a "Biztos kezdet" programmal? Lesz-e folytatás? Fogják-e finanszírozni a jelenleg is működő mintegy ötven gyerekházat? Illetve belegondoltak-e abba, hogy évi csupán 600 millióból minden halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben lehetne két ilyen ház, amivel csodát lehetne művelni? Ezt mondják maguk a program folytatói is. Támogatják-e az LMP javaslatát arra, hogy megadjuk jövőre ezt a pénzt, és megmutassuk, hogy igenis ki lehet törni a csapdából? Jelenleg kormányzati elköteleződés híján a szolgáltatásokhoz az önkormányzatok decemberig kötöttek szerződéseket és közmunkásokat alkalmaznak.

Kívánnak-e változtatni ezen a helyzeten? Köszönöm. (Taps az LMP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak.

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! A kormány által a tavalyi esztendőben egyhangúlag elfogadott nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiában első beavatkozási területként nevezi meg a gyermeki jóllétet. Ebben rögzítjük, hogy a korai képességgondozásra, a kora gyermekkori gondozásra, nevelésre és a szülők bevonására kiemelt figyelmet kell fordítani. Amint arra ön is rámutat, kutatások által bizonyított tény, hogy a korai életkorban tett befektetések megtérülnek és sokkal hatékonyabbak, mint a későbbi életkorban nyújtott különféle beavatkozások.

A "Biztos kezdet" gyerekház-szolgáltatás célja az, hogy a mélyszegénységben, rossz szociális és lakáskörülmények között élő, többségében roma származású, súlyos szocializációs hiányokkal küzdő kisgyermekek és családjaik segítséget kapjanak készségeik és képességeik kibontakoztatásához. Ez a későbbi iskolai sikerességükhöz, intézményi szocializációjukhoz elengedhetetlenül szükséges.

Ez a kormány az első, amely központi költségvetésből támogatja a kora gyermekkori esélyteremtésben kulcsfontosságú "Biztos kezdet" gyermekházakat. A "Biztos kezdet" gyermekházak hálózata a kormányváltást követő szakmai átalakítást és továbbfejlesztést követően modellértékű programmá vált. Jelenleg 48 "Biztos kezdet" gyermekház működik az országban. A gyermekházakban eddig 4237 gyerek számára biztosított a kormány segítséget. A kormány tervei szerint a "Biztos kezdet" gyermekház a törvényben a gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó prevenciós szolgáltatásként fog megjelenni. A szakmai felügyelet és segítség tekintetében a gyermekházak továbbra is igénybe vehetik a szakmai támogatást. Hamarosan elindul 59 új gyermekház is. Ezek a gyerekházak a leghátrányosabb helyzetű térségekben fognak elindulni, így szinte valamennyi érintett térségben lesz legalább kettő, de inkább három gyermekház.

A kormány komolyan gondolja a "Biztos kezdet" gyerekházprogram folytatását, hiszen elkötelezett a társadalmi felzárkózás és esélyteremtés ügye iránt.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:   171-174   175-178   179-182      Ülésnap adatai