Készült: 2020.07.11.21:07:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

255. ülésnap, 222. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:55

Felszólalások:  <<  222  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. Aki fel kíván szólalni, kérem, hogy gombnyomással jelezze. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs ilyen.

Tisztelt Országgyűlés! Az együttes vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most az alkotmányellenesnek nyilvánított törvényhez érkezett módosító javaslatról határozunk. Felhívom figyelmüket, hogy az ajánlásban szereplő valamennyi pont elfogadásához, valamint a törvény elfogadásához is a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az alkotmányügyi bizottság T/9126/107. számon benyújtotta ajánlását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát az ajánlás 1-12. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 292 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényt annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényt 290 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 288 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Most a nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról történő határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/17875. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 287 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk, két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Számos képviselő elhagyja az üléstermet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat. Tisztelettel kérem azokat a képviselőket, akik a napirendi pont tárgyalásában részt vesznek, foglalják el a helyüket; akik viszont nem, azokat tisztelettel arra kérem, biztosítsák a lehetőséget, hogy a tárgyalást megkezdhessük.

 

(19.30)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A költségvetési bizottság önálló indítványát T/17623. számon, a kulturális bizottság ajánlását pedig T/17623/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Szabó Lajos úrnak, a költségvetési bizottság alelnökének, a napirendi pont előadójának, tízperces időkeretben. Öné a szó, alelnök úr.

Felszólalások:  <<  222  >>    Ülésnap adatai