Készült: 2021.03.03.06:40:07 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Vécsey László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 85
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.05.15.(222)  263 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15057 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:15
 269 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15067 A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:14
 275 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15068 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:50
2017.05.02.(217)  219 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/14683 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:11
 223 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/14679 Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:43
2017.04.10.(212)   36 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/14938 A brexit után is lehet brit beruházás Magyarországon? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:24
2017.04.04.(211)   26 Vita kivételes eljárásban T/14686 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:50
2017.03.06.(203)  294 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/13472 A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:30
2016.12.05.(193)  250 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12738 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 5:07
 294 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12923 Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:36
2016.11.11.(186)   72 Általános vita lefolytatása T/12697 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:35
2016.10.24.(177)  242 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12066 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:58
 246 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12368 Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:21
 254 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12066 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról felszólalás 1:00
2016.10.11.(173)   46 Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája T/10727 Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:03
<<  1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 85