Készült: 2020.09.21.12:28:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

36. ülésnap (2010.10.19.), 82. felszólalás
Felszólaló Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:32


Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DORKOTA LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony! A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló T/1248. számú törvényjavaslat benyújtásával a kormánynak az a célja, hogy a jó, hatékonyan működő állam keretében a területi államigazgatási szervezetrendszer egységessé váljon. Kiemelt feladat a közigazgatás hatékonyságának növelése és egy, az eddigieknél rendezettebb, ellenőrzöttebb és főleg színvonalasabb területi államigazgatás megszervezése.

Nézzük, milyen a mai helyzet, nézzük, hogyan működik, burjánzik a bürokrácia. Megyénként 33 szakigazgatási szervezet látja el a központi államigazgatási feladatokat különböző helyszíneken, eltérő működési rendben. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az előző kormányok megszüntették a közigazgatási hivatalokat, valamint erőltették a regionális rendszert, akkor azt láthatjuk, hogy nem jól működött a szakigazgatás. A regionális rendszerben egy-egy ügyfélnek különböző megyékbe, különböző városokba kellett eljárni, hogy az ügyeit el tudja intézni.

Húsz hónapig nem működtek a közigazgatási hivatalok, nem működtek az önkormányzatok törvényességi felügyeletei. A nemzeti együttműködés kormánya 2010. szeptember 1-jével visszaállította a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokat, amelyek átalakulásával 2011. január 1-jével létrejönnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok. Ezekbe a szakigazgatási szervekbe épül be a már hivatkozott 33 szakigazgatási szervből 15 meghatározott területi államigazgatási szerv. Lényeges leszögezni, hogy a megalakuló kormányhivatalokban elsősorban a funkcionális feladatellátás érvényesül az integrálásra kerülő szervek szakmai autonómiája, az ágazati szakmai irányítás érintetlenül hagyásával. Ezzel egy egységes, hatékony és ellenőrzött szervezeti struktúra látja el a feladatokat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Egyértelmű az elérni kívánt cél: ügyfélcentrikus területi államigazgatás megvalósítása, olcsóbb és gyorsabb eljárási rend kialakításával. Területi szinten nem jönne létre a funkcionális feladatok ellátására külön szervezet, hanem a kormányhivatalon belüli szervezeti egység látná el ezeket a feladatokat. A törvényjavaslat alapján a kormányhivatal a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Az előterjesztés rögzíti a feladat-, a hatásköri és az illetékességi kérdéseket is.

A kormányhivatal felett - és ezt külön érdemes kiemelni - osztott irányítás valósul meg. A közigazgatási és igazságügyi miniszter szervi irányítási jogköre mellett minden érintett ágazati minisztérium az adott ügycsoportok felett szakmai irányítást lát el. Az előterjesztés öt nagy csoportba sorolja a fő államigazgatási feladatokat: hatósági tevékenység; a helyi és kistérségi, kisebbségi önkormányzatok törvényességi felügyelete; a területi államigazgatást érintő funkcionális feladatok; a kormányzás területi feladataiban való részvétellel összefüggő feladatok, mint például a koordináció, beszámolás, ellenőrzés; és egyéb feladatok, mint például képzés és informatika.

(A kormány rendeletben dönt a részletkérdésekben részletes szabályozásokról, a fővárosi és megyei...)

éva/Lezsák-Erdős-Nyakó/(Dorkota Lajos)/bl

(13.30)

A kormány rendeletben dönt a részletkérdésekben, a részletes szabályozásokról, a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása és működése tárgyában. Annak érdekében, hogy a kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésén keresztül a területi államigazgatás teljes egészére rálátással bírjon, a kormányhivatalok koordinációs jogköre az integrációra nem kerülő szervekre is kiterjed.

A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti. A törvényjavaslat általános vitájában az ellenzéki vezérszónoklatokból megfogalmazódott az a kritika, hogy a kormánymegbízott országgyűlési képviselő is lehet. Vizsgáljuk meg ezt a felvetést az előterjesztés alapján! A kormányhivatal a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. A kormánynak joga és kötelessége, erős felhatalmazással bír, hogy feladatait elvégezze, a struktúráját meghatározza. A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. A főigazgató, valamint az integrált szakmai szervek ágazati szakmai irányítása biztosítja a szakszerű és célszerű ügymenetet, ügyintézést. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.

Tisztelt Ház! A T/1248. számú előterjesztés indoka az ügyfélbarát, gyors, költségtakarékos ügyintézés megvalósítása. A törvény hatálybalépése után az országban 29 helyen indul az úgynevezett egyablakos ügyintézés, megyeszékhelyeken és megyei jogú városban folyamatosan. Az ügyfél, az állampolgár egyedi ügyeinek intézésekor, a vállalkozó cégének működésekor nem kell, hogy különböző helyeket keressen fel, többször sorba álljon, elegendő, ha benyújtja egy helyen a kérelmét, és az járja helyette a szükséges utat.

A törvényjavaslattal szembeni másik felvetés az ellenzék részéről a kormányhivatal felállítása és létrehozása utáni költségekkel kapcsolatban fogalmazódott meg. A fővárosi és megyei kormányhivatalok keretei között kialakítandó integrált ügyfélszolgálati irodák fokozatosan kiépülve a hatósági eljárásokban és szolgáltatásokban könnyebb hozzáférést biztosítanak irodáikban a kérelmek benyújtására, az eljárások széles körét érintő díjak, illetékek megfizetésére, egyablakos ügyintézésre. Lehetősége lesz továbbá az ügyfeleknek, hogy több, a hatósági nyilvántartásban szereplő adataikban bekövetkező változásokat egy helyen jelentsék be.

Mindezek jelentős anyagi és időbeni megtakarítást eredményeznek mind az ügyfeleknek, mind a nemzetgazdaságnak. Az ügyfelek jobb kiszolgálására, jogainak fokozottabb védelme érdekében is több módosításra kerül sor a törvényjavaslatban. Az előterjesztés az internet-hozzáféréssel rendelkezőknek, ha ezt kifejezetten kérik, a jelenleginél szélesebb körben biztosít a kormányhivatal tájékoztatást az ügyük előrehaladásáról, a velük nem közölt vagy számukra már postázott adott döntésekről, és ezeket e-mailben haladéktalanul megküldi az érintetteknek.

A törvényjavaslat alapján az ügyfélnek több ideje jut egy-egy döntéssel kapcsolatban reakcióra, ez egyben az eljárás felgyorsulását is eredményezheti. Fontos, hogy a jövőben a költségmentességi kérelmek elbírálásáig az ügyfél helyett a hatóságnak kell az eljárási költségeket előlegezni. Szintén az ügyfelek érdekeit szolgálja, hogy 2011. január 1-jétől minden hatóságnak, minden ügyfélszolgálati irodának időpont-foglalási lehetőségeket kell biztosítania. Dönthet úgy is az ügyfél, hogy az eljárásért fizetendő összes költséget egyben, az eljárásért fizetendő szolgáltatási díjba integráltan határozzák meg, így fizetési kötelezettségét az eljárásban csak egyszer kell előírni és teljesíteni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat jó az államnak, és jó az ügyfeleknek, a Fidesz-frakció ezért a törvényjavaslatot támogatja, egyben kéri annak elfogadását.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai