Készült: 2020.08.14.17:31:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

133. ülésnap (2004.03.22.),  93-100. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 6:35


Felszólalások:   83-92   93-100   101-108      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Márfai Péter, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, “Történelmi ajándék Gemencnekö címmel. A képviselő urat illeti a szó.

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Baja városa ősidők óta együtt él a Dunával és a Duna menti árterülettel. Ma a város közvetlen szomszédságában terül el a Duna-Dráva Nemzeti Park 18 ezer hektáros gemenci területe, amely az Európai Unió Natura 2000 hálózatában is szerepel mint európai jelentőségű védett természeti terület. A térség központi, mintegy négyezer hektáros része a város külterületéhez tartozik. A terület állapotáért aggódó lakosság évtizedek óta figyeli az erdő állapotának romlását és a holtágak egyre gyorsuló feltöltődését.

Ezek a kedvezőtlen folyamatok nemcsak a természetvédelem számára jelentenek hátrányt, hanem korlátozzák a vízi turizmust, a sportolást, a horgászatot. Az elmúlt években értesültünk a nemzeti park helyi képviselőinek előadásaiból, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága felvette a kapcsolatot a Világbankkal az egész védett dunai hullámtér vízügyi rekonstrukciójának anyagi támogatása ügyében, és a pályázatot megnyerte.

A revitalizáció kapcsolódik a budapesti szennyvizek megtisztításának tervezetével együtt a Fekete-tenger tápanyagtermelését csökkentő, több nemzetet érintő világbanki programhoz. A tárgyban tett, az elmúlt év júniusában történt érdeklődésemre, a miniszter úr tájékoztató levelét megköszönve örömmel értesültem arról, hogy az állami hozzájárulásról is döntött a kormány, így az évek óta aktuális munkákra most várhatóan ötmillió dollár, tehát usque egymilliárd forint áll rendelkezésre, ami Gemenc, Béda-Karapancsa térségében történelmi léptékű összeg.

Tisztelt Miniszter Úr! Mindezek után szeretném feltenni a témával kapcsolatos kérdéseimet: kik lesznek azok, akik mindezt megtervezik, kivitelezik, és a kivitelezést ellenőrzik, tudva azt, hogy a témához leginkább értő szakemberek csak helyben, igen szűk körből kerülhetnek ki? Miképpen tervezi a tárca ennek a nagyszabású munkának a megismertetését a lakossággal és a területen (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) gazdálkodókkal, hiszen a leginkább érintetteket célszerű tájékoztatni?

Kérem szíves tájékoztatását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: A kérdésre Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr válaszol.

DR. PERSÁNYI MIKLÓS környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Gemenc nemcsak Magyarország számára fontos, de európai jelentőségű természetvédelmi terület. Ahhoz, hogy természeti sajátosságait, vonzerejét megőrizhesse, ma már emberi beavatkozásra, vízgazdálkodási, vízpótlási intézkedésekre van szükség. Ezek a munkálatok napjainkban kapnak új lendületet.

A gemenci tájegység rehabilitációjának indító beruházása a Vén-Duna és nyéki Holt-Duna vízforgalmának természetvédelmi rekonstrukcióját szolgálta. A program a helyi erők együttműködése révén helyismeretre, az ott élők tudására alapozva valósult meg; a bajai főiskola, a Duna-Dráva Nemzeti Park, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a témában érdekelt egyéb szervezetek közös munkája volt az eredmény záloga.

Napjainkban tovább folytatódik a Duna és a holtágak revitalizációja, és itt is fontos szerepet kapnak a helyi szakemberek.

(15.30)

Sok a feladat, a Vén-Duna, Cserta-Duna, nyéki Holt-Duna mederrendezése, a változásokat nyomon követő monitoringrendszer kialakítása, a rehabilitáció előkészítése.

A nemzeti park által elnyert pályázat a teljes gemenci tájegységet és a Mohács alatt húzódó, béda-karapancsai tájegységet foglalja magában, és az itt lévő összesen 11 mellékág- és holtágrendszer rehabilitációját hivatott megoldani. A projekt a világbanki pályázati pénzek mellett hazai költségvetési forrásokat is igénybe vesz, így a résztvevők kiválasztásánál is követni kell a nemzetközi előírásokat. A nemzeti park fórumokon ismerteti meg a helyi lakossággal, a gazdálkodókkal, a civil szervezetekkel a projekt egyes fázisait, és a programokhoz tartozik egy társadalmi hatástanulmány is.

Megfelelő időpontban a nemzeti park pályázatot fog kiírni a közvélemény-tájékoztatási feladataira. Így a gemenci tájegység sorsa lépésről lépésre a nyilvánosság szeme előtt formálódik.

Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Viszontválasz illeti a képviselő urat.

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! A gemenci térségben varázslatos földrajzi nevek élnek, ilyenek mint, Grébec, Rezét, Móric, Koppány, Karapancsa, Béda, ugyanakkor az Alsó-Duna-völgyhöz nagy történelmi nevek is kapcsolódnak: Széchenyi István, Mészáros Lázár, Albrecht főherceg, Türr István, IV. Károly király.

A folyam létezésében 100-150 évente esett meg olyan beavatkozás, amelyre most önnek, a tárcának lehetősége van. Ez a milliárd forint - bízvást mondhatom -, történelmi ajándék Gemencnek. Köszönöm szíves válaszát. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

ELNÖK: Viszontválasz illeti a miniszter urat.

DR. PERSÁNYI MIKLÓS környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Országgyűlés, Képviselő Úr! Ma a víz világnapja van, és a víz világnapján azért arról is meg kell emlékeznünk, hogy nemcsak Gemenc fontos a kormányzat számára, hanem az előttünk álló évtized talán a víz évtizede lesz Magyarországon. Minden megelőző évnél nagyobb arányú árvízvédelmi fejlesztési ráfordításokkal - a Vásárhelyi-terv keretében, gátépítésekkel - 11, 8 milliárd forintot költünk csak ez idén, a korábbi években - 2000-2001-ben - megszokott 6,5 milliárd helyett árvízvédelemmel összefüggő fejlesztésekre.

Ehhez kapcsolódik még az a program is, amely a nemzeti szennyvízkezelési és szennyvíztisztítási programot jelenti, nem beszélve a nemzeti ivóvízprogramról. Mindezek óriási változásokat jelentenek az ország vízháztartásában. Gemenc kapcsán erről is érdemes szólni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:   83-92   93-100   101-108      Ülésnap adatai